Advanced

Hur påverkar förenklingsarbetet kvaliteten hos de mindre företagens redovisning? En studie av Bokföringsnämndens förslag till allmänt råd K2.

Jönsson, Tobias and Kaloshi, Petrit (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva innehållet i Bokföringsnämndens förslag till nytt allmänt råd K2 samt analysera hur detta kan påverka kvaliteten hos de mindre företagens redovisning.
Metod: Kvalitativ metod med dokumentundersökningar.
Teoretiska perspektiv: Regeringens förenklingsambitioner, redovisningens kvalitativa egenskaper, god redovisningssed och rättvisande bild, intressentteori och sambandet mellan redovisning och beskattning.
Empiri: Bokföringsnämndens remiss till allmänt råd om årsredovisning för de mindre aktiebolagen (del av K2) samt remissinstansernas yttranden.
Resultat: Förslaget innebär att många företag skulle tappa betydande belopp i sina balansräkningars tillgångssida. Försiktighetsprincipen och skattereglerna... (More)
Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva innehållet i Bokföringsnämndens förslag till nytt allmänt råd K2 samt analysera hur detta kan påverka kvaliteten hos de mindre företagens redovisning.
Metod: Kvalitativ metod med dokumentundersökningar.
Teoretiska perspektiv: Regeringens förenklingsambitioner, redovisningens kvalitativa egenskaper, god redovisningssed och rättvisande bild, intressentteori och sambandet mellan redovisning och beskattning.
Empiri: Bokföringsnämndens remiss till allmänt råd om årsredovisning för de mindre aktiebolagen (del av K2) samt remissinstansernas yttranden.
Resultat: Förslaget innebär att många företag skulle tappa betydande belopp i sina balansräkningars tillgångssida. Försiktighetsprincipen och skattereglerna har fått ett mycket starkt genomslag i förslaget. Särskilt vad gäller väsentlighetsreglerna, schablonreglerna om ekonomisk livslängd och 10-årsregeln för avsättningar kan påverka företagens möjligheter att ge en rättvisande bild av sin ekonomiska ställning. Lämpligheten i redovisning av koncernbidrag över resultaträkningen är tveksamt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Tobias and Kaloshi, Petrit
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Redovisning, mindre företag, BFNAR, K2, kvalitet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349235
date added to LUP
2006-06-07
date last changed
2012-04-02 16:11:40
@misc{1349235,
 abstract   = {Syfte:	Uppsatsens syfte är att beskriva innehållet i Bokföringsnämndens förslag till nytt allmänt råd K2 samt analysera hur detta kan påverka kvaliteten hos de mindre företagens redovisning.
Metod:	Kvalitativ metod med dokumentundersökningar.
Teoretiska perspektiv:	Regeringens förenklingsambitioner, redovisningens kvalitativa egenskaper, god redovisningssed och rättvisande bild, intressentteori och sambandet mellan redovisning och beskattning.
Empiri:	Bokföringsnämndens remiss till allmänt råd om årsredovisning för de mindre aktiebolagen (del av K2) samt remissinstansernas yttranden.
Resultat:	Förslaget innebär att många företag skulle tappa betydande belopp i sina balansräkningars tillgångssida. Försiktighetsprincipen och skattereglerna har fått ett mycket starkt genomslag i förslaget. Särskilt vad gäller väsentlighetsreglerna, schablonreglerna om ekonomisk livslängd och 10-årsregeln för avsättningar kan påverka företagens möjligheter att ge en rättvisande bild av sin ekonomiska ställning. Lämpligheten i redovisning av koncernbidrag över resultaträkningen är tveksamt.},
 author    = {Jönsson, Tobias and Kaloshi, Petrit},
 keyword   = {Redovisning,mindre företag,BFNAR,K2,kvalitet,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur påverkar förenklingsarbetet kvaliteten hos de mindre företagens redovisning? En studie av Bokföringsnämndens förslag till allmänt råd K2.},
 year     = {2006},
}