Advanced

Struktur och strategi - i växande advokatbyråer

Månsson, Björn; Gonn, Mattias; Blomqvist, Jonas and Öhrstedt, Lina (2001)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Utgångspunkten för denna uppsats var en observation av ett fenomen, vilket var en konsolidering i advokatbranschen. Syfte: Vad som skall utredas i den här uppsatsen är förhållandet mellan struktur och strategi i advokatbyråer, hur storleken påverkar strukturen och vad detta får för effekter på växande advokatbyråers strategier. Teori: De teorier som vi valde för strukturperspektivet var främst Mintzbergs strukturformer och Williamsons transaktionskostnadsteori. Strategiperspektivet grundades sedan på Porters generiska strategier, vilket kompletterades med Grönroos service management-perspektiv. Metod: Vi tar vår utgångspunkt i en observation av ett fenomen, vilket är en metod som kännetecknar den induktiva ansatsen det vill säga... (More)
Bakgrund: Utgångspunkten för denna uppsats var en observation av ett fenomen, vilket var en konsolidering i advokatbranschen. Syfte: Vad som skall utredas i den här uppsatsen är förhållandet mellan struktur och strategi i advokatbyråer, hur storleken påverkar strukturen och vad detta får för effekter på växande advokatbyråers strategier. Teori: De teorier som vi valde för strukturperspektivet var främst Mintzbergs strukturformer och Williamsons transaktionskostnadsteori. Strategiperspektivet grundades sedan på Porters generiska strategier, vilket kompletterades med Grönroos service management-perspektiv. Metod: Vi tar vår utgångspunkt i en observation av ett fenomen, vilket är en metod som kännetecknar den induktiva ansatsen det vill säga att man går från det specifika till det generella. Istället för att undersöka fenomenet direkt, vilket följer av den induktiva ansatsen, gick vi dock tillbaka till litteraturen för att se vilka teorier som berörde fenomenet. Vi gjorde sedan en kvalitativ fallstudie av tre av de största advokatbyråerna i Sverige. Dessa undersöktes komparativt med utgångspunkt i hur de förändrats. Slutsatser: Det som framkommit i analysen är att det enda strategivalet för de undersökta advokatbyråerna, så som professionella byråkratier, är att differentiera sig. Det leder till slutsatsen att strukturen verkar sätta ramar för vilken typ av strategi som kan väljas för ett företag. Det finns således en koppling mellan strategi och struktur på kort sikt genom att strukturen begränsar strategivalen. Detta förhållande påverkar också de strategival som en växande advokatbyrå kan göra. Vad som identifierats är sedan att de större advokatbyråerna samtidigt som de vuxit verkar ha tydliggjort sina strategival i ett led för att öka sina konkurrensfördelar. Detta har de lyckats med genom att i de större organisationerna i högre grad specialisera sig och därmed öka sin kunskapsnivå. De har också lyckats differentiera sig genom att storleken givit byråerna en ökad möjlighet att skapa sig ett namn och rykte, vilket är essentiellt för att sälja den juridiska tjänsten. I advokatbyråernas jakt på större differentieringsfördelar verkar strukturen i den professionella byråkratin efter en tid också visa tecken på att ändras, mot inslag av divisionaliserad form. Detta tyder således på att det på längre sikt finns ytterligare en koppling mellan strategi och struktur, genom att strukturen följer strategin. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Månsson, Björn; Gonn, Mattias; Blomqvist, Jonas and Öhrstedt, Lina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
advokatbyråer, struktur, strategi, professionell byråkrati, generiska strategier, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349241
date added to LUP
2001-06-06 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:07:37
@misc{1349241,
 abstract   = {Bakgrund: Utgångspunkten för denna uppsats var en observation av ett fenomen, vilket var en konsolidering i advokatbranschen. Syfte: Vad som skall utredas i den här uppsatsen är förhållandet mellan struktur och strategi i advokatbyråer, hur storleken påverkar strukturen och vad detta får för effekter på växande advokatbyråers strategier. Teori: De teorier som vi valde för strukturperspektivet var främst Mintzbergs strukturformer och Williamsons transaktionskostnadsteori. Strategiperspektivet grundades sedan på Porters generiska strategier, vilket kompletterades med Grönroos service management-perspektiv. Metod: Vi tar vår utgångspunkt i en observation av ett fenomen, vilket är en metod som kännetecknar den induktiva ansatsen det vill säga att man går från det specifika till det generella. Istället för att undersöka fenomenet direkt, vilket följer av den induktiva ansatsen, gick vi dock tillbaka till litteraturen för att se vilka teorier som berörde fenomenet. Vi gjorde sedan en kvalitativ fallstudie av tre av de största advokatbyråerna i Sverige. Dessa undersöktes komparativt med utgångspunkt i hur de förändrats. Slutsatser: Det som framkommit i analysen är att det enda strategivalet för de undersökta advokatbyråerna, så som professionella byråkratier, är att differentiera sig. Det leder till slutsatsen att strukturen verkar sätta ramar för vilken typ av strategi som kan väljas för ett företag. Det finns således en koppling mellan strategi och struktur på kort sikt genom att strukturen begränsar strategivalen. Detta förhållande påverkar också de strategival som en växande advokatbyrå kan göra. Vad som identifierats är sedan att de större advokatbyråerna samtidigt som de vuxit verkar ha tydliggjort sina strategival i ett led för att öka sina konkurrensfördelar. Detta har de lyckats med genom att i de större organisationerna i högre grad specialisera sig och därmed öka sin kunskapsnivå. De har också lyckats differentiera sig genom att storleken givit byråerna en ökad möjlighet att skapa sig ett namn och rykte, vilket är essentiellt för att sälja den juridiska tjänsten. I advokatbyråernas jakt på större differentieringsfördelar verkar strukturen i den professionella byråkratin efter en tid också visa tecken på att ändras, mot inslag av divisionaliserad form. Detta tyder således på att det på längre sikt finns ytterligare en koppling mellan strategi och struktur, genom att strukturen följer strategin.},
 author    = {Månsson, Björn and Gonn, Mattias and Blomqvist, Jonas and Öhrstedt, Lina},
 keyword   = {advokatbyråer,struktur,strategi,professionell byråkrati,generiska strategier,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Struktur och strategi - i växande advokatbyråer},
 year     = {2001},
}