Advanced

Börsmisslyckande - En studie av misslyckade börsintroduktioner på Stockholmsbörsen

Nilsson, Martin; Erliksson, Christian; Ramstrand, Marcus and Klang, Marcus (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vi vill med vår uppsats försöka hitta förklaringar till varför börsintroduktioner misslyckas. Med dessa förklarande variabler vill vi försöka skapa en modell som kan förutse huruvida en introduktion kommer bli lyckad eller ej.
Teorin bygger på aktuell och tidigare forskning om misslyckade börsintroduktioner. Det redogörs även för förekommande begrepp och variabler.
Vi använder ett kvantitativt angreppssätt för att besvara uppsatsens problemformulering samt uppfylla dess syfte. För att hitta de variabler som förklarar en misslyckad börsintroduktion använder vi oss av en logistisk regression.
De variabler som vi funnit som kan förklara en misslyckad börsintroduktion är företagets ålder, dess skuldsättning, huruvida företaget är uppbackat av... (More)
Vi vill med vår uppsats försöka hitta förklaringar till varför börsintroduktioner misslyckas. Med dessa förklarande variabler vill vi försöka skapa en modell som kan förutse huruvida en introduktion kommer bli lyckad eller ej.
Teorin bygger på aktuell och tidigare forskning om misslyckade börsintroduktioner. Det redogörs även för förekommande begrepp och variabler.
Vi använder ett kvantitativt angreppssätt för att besvara uppsatsens problemformulering samt uppfylla dess syfte. För att hitta de variabler som förklarar en misslyckad börsintroduktion använder vi oss av en logistisk regression.
De variabler som vi funnit som kan förklara en misslyckad börsintroduktion är företagets ålder, dess skuldsättning, huruvida företaget är uppbackat av venture capital eller ej samt andelen kvarhållna vinster i förhållande till totala tillgångar. Den modell vi skapar förutser en lyckad respektive misslyckad introduktion i 69 procent av fallen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Martin; Erliksson, Christian; Ramstrand, Marcus and Klang, Marcus
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Börsintroduktion, misslyckande, Stockholmsbörsen, förklarande variabler, logistisk regression, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349248
date added to LUP
2008-01-14
date last changed
2012-04-02 16:50:47
@misc{1349248,
 abstract   = {Vi vill med vår uppsats försöka hitta förklaringar till varför börsintroduktioner misslyckas. Med dessa förklarande variabler vill vi försöka skapa en modell som kan förutse huruvida en introduktion kommer bli lyckad eller ej.
Teorin bygger på aktuell och tidigare forskning om misslyckade börsintroduktioner. Det redogörs även för förekommande begrepp och variabler.
Vi använder ett kvantitativt angreppssätt för att besvara uppsatsens problemformulering samt uppfylla dess syfte. För att hitta de variabler som förklarar en misslyckad börsintroduktion använder vi oss av en logistisk regression.
De variabler som vi funnit som kan förklara en misslyckad börsintroduktion är företagets ålder, dess skuldsättning, huruvida företaget är uppbackat av venture capital eller ej samt andelen kvarhållna vinster i förhållande till totala tillgångar. Den modell vi skapar förutser en lyckad respektive misslyckad introduktion i 69 procent av fallen.},
 author    = {Nilsson, Martin and Erliksson, Christian and Ramstrand, Marcus and Klang, Marcus},
 keyword   = {Börsintroduktion,misslyckande,Stockholmsbörsen,förklarande variabler,logistisk regression,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Börsmisslyckande - En studie av misslyckade börsintroduktioner på Stockholmsbörsen},
 year     = {2008},
}