Advanced

Att köra tandem - i en kunskapsintensiv organistaion

Ramkrans, Jenny; Torstensson, Marie and Ljung, Cecilia (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel: Att köra tandem – i en kunskapsintensiv organisation Seminariedatum: 2006-12-20 Ämne/Kurs: FEK 582. Kandidatuppsats, 10 poäng Författare: Cecilia Ljung, Jenny Ramkrans, Marie Thorstensson Handledare: Nadja Sörgärde Nyckelord: kunskapsarbetare, identitet, rådgivare, emotionell intelligens, ego-boost Syfte:
Syftet är att studera samarbetet mellan två olika grupper av kunskapsarbetare samt försöka förklara varför det fungerar i denna specifika situation. Metod:
Vi har valt att arbeta utifrån ett kvalitativt och induktivt arbetssätt. Genom semistrukturerade intervjuer har vi gjort en fallstudie av Lunds universitet. Teori:
De viktigaste teorierna i studien behandlar rådgivning, emotionell intelligens, identitet samt... (More)
Uppsatsens titel: Att köra tandem – i en kunskapsintensiv organisation Seminariedatum: 2006-12-20 Ämne/Kurs: FEK 582. Kandidatuppsats, 10 poäng Författare: Cecilia Ljung, Jenny Ramkrans, Marie Thorstensson Handledare: Nadja Sörgärde Nyckelord: kunskapsarbetare, identitet, rådgivare, emotionell intelligens, ego-boost Syfte:
Syftet är att studera samarbetet mellan två olika grupper av kunskapsarbetare samt försöka förklara varför det fungerar i denna specifika situation. Metod:
Vi har valt att arbeta utifrån ett kvalitativt och induktivt arbetssätt. Genom semistrukturerade intervjuer har vi gjort en fallstudie av Lunds universitet. Teori:
De viktigaste teorierna i studien behandlar rådgivning, emotionell intelligens, identitet samt motivation. Analys och empiri:
Respondenternas svar ligger till grund för empirin som tolkas och analyseras, i huvudsak i citatform. Detta kapitel är uppdelat efter de förklaringar som studien har gett upphov till. Slutsatser:
I studien har det framkommit att samarbetet möjliggörs av olika faktorer, men framförallt av att de utomstående kunskapsarbetarna har en god social förmåga och att deras kunskaper kompletterar forskarnas. Problematiken speglar inte heller verkligheten på ett riktigt sätt enligt vår empiri. Förklaringen till detta kan man finna i förändringar över tiden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ramkrans, Jenny; Torstensson, Marie and Ljung, Cecilia
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
kunskapsarbetare, identitet, rådgivare, emotionell intelligens, ego-boost, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349314
date added to LUP
2006-12-20
date last changed
2012-04-02 16:24:33
@misc{1349314,
 abstract   = {Uppsatsens titel: Att köra tandem – i en kunskapsintensiv organisation Seminariedatum: 2006-12-20 Ämne/Kurs: FEK 582. Kandidatuppsats, 10 poäng Författare: Cecilia Ljung, Jenny Ramkrans, Marie Thorstensson Handledare: Nadja Sörgärde Nyckelord: kunskapsarbetare, identitet, rådgivare, emotionell intelligens, ego-boost Syfte:
Syftet är att studera samarbetet mellan två olika grupper av kunskapsarbetare samt försöka förklara varför det fungerar i denna specifika situation. Metod:
Vi har valt att arbeta utifrån ett kvalitativt och induktivt arbetssätt. Genom semistrukturerade intervjuer har vi gjort en fallstudie av Lunds universitet. Teori:
De viktigaste teorierna i studien behandlar rådgivning, emotionell intelligens, identitet samt motivation. Analys och empiri:
Respondenternas svar ligger till grund för empirin som tolkas och analyseras, i huvudsak i citatform. Detta kapitel är uppdelat efter de förklaringar som studien har gett upphov till. Slutsatser:
I studien har det framkommit att samarbetet möjliggörs av olika faktorer, men framförallt av att de utomstående kunskapsarbetarna har en god social förmåga och att deras kunskaper kompletterar forskarnas. Problematiken speglar inte heller verkligheten på ett riktigt sätt enligt vår empiri. Förklaringen till detta kan man finna i förändringar över tiden.},
 author    = {Ramkrans, Jenny and Torstensson, Marie and Ljung, Cecilia},
 keyword   = {kunskapsarbetare,identitet,rådgivare,emotionell intelligens,ego-boost,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att köra tandem - i en kunskapsintensiv organistaion},
 year     = {2006},
}