Advanced

Skatterådgivning i en revisionskontext - de svenska börsbolagens val av skatterådgivare

Cristea, Sven and Olsson, Malin (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att klargöra och analysera vilka faktorer som är viktiga vid börsbolagens val av skatterådgivare i Sverige och hur valen har förändrats genom de nya oberoendereglerna. Studien utgår från ett abduktivt angreppssätt medan undersökningsmetoden använder en kombination av kvalitativt och kvantitativt tillvägagångssätt. I teorin beskrivs utvecklingen av den komplexa miljön kring skatterådgivning, begreppet jurisdiktionell konkurrens, oberoendets två sidor samt ett antal kritiska faktorer vid val av skatterådgivare. Som ett komplement till den teoretiska referensramen har författarna valt att presentera ett kapitel med aktuella regler och normer. I den empiriska delen presenteras resultatet av de tio intervjuer som gjorts... (More)
Syftet med studien är att klargöra och analysera vilka faktorer som är viktiga vid börsbolagens val av skatterådgivare i Sverige och hur valen har förändrats genom de nya oberoendereglerna. Studien utgår från ett abduktivt angreppssätt medan undersökningsmetoden använder en kombination av kvalitativt och kvantitativt tillvägagångssätt. I teorin beskrivs utvecklingen av den komplexa miljön kring skatterådgivning, begreppet jurisdiktionell konkurrens, oberoendets två sidor samt ett antal kritiska faktorer vid val av skatterådgivare. Som ett komplement till den teoretiska referensramen har författarna valt att presentera ett kapitel med aktuella regler och normer. I den empiriska delen presenteras resultatet av de tio intervjuer som gjorts med börsbolag på OMX Nordic Large Cap. Avslutningsvis granskas också revisionskommittéernas ställningstaganden utifrån företagens bolagsstyrningsrapporter. De regelförändringar som har påverkat revisionsbyråernas utbud av skatterådgivning har enligt studien endast haft en begränsad påverkan på efterfrågan. De intervjuade börsbolagen menar att revisionsbyråerna är mest lämpade att utöva skatterådgivning, baserat på tre kritiska faktorer; kompetens, internationella nätverk och relationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cristea, Sven and Olsson, Malin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Skatterådgivning, OMX Nordic Large Cap, Jurisdiktionell Konkurrens, Revisionsbyråer, Skattespecialister, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349343
date added to LUP
2008-10-10
date last changed
2012-04-02 17:12:56
@misc{1349343,
 abstract   = {Syftet med studien är att klargöra och analysera vilka faktorer som är viktiga vid börsbolagens val av skatterådgivare i Sverige och hur valen har förändrats genom de nya oberoendereglerna. Studien utgår från ett abduktivt angreppssätt medan undersökningsmetoden använder en kombination av kvalitativt och kvantitativt tillvägagångssätt. I teorin beskrivs utvecklingen av den komplexa miljön kring skatterådgivning, begreppet jurisdiktionell konkurrens, oberoendets två sidor samt ett antal kritiska faktorer vid val av skatterådgivare. Som ett komplement till den teoretiska referensramen har författarna valt att presentera ett kapitel med aktuella regler och normer. I den empiriska delen presenteras resultatet av de tio intervjuer som gjorts med börsbolag på OMX Nordic Large Cap. Avslutningsvis granskas också revisionskommittéernas ställningstaganden utifrån företagens bolagsstyrningsrapporter. De regelförändringar som har påverkat revisionsbyråernas utbud av skatterådgivning har enligt studien endast haft en begränsad påverkan på efterfrågan. De intervjuade börsbolagen menar att revisionsbyråerna är mest lämpade att utöva skatterådgivning, baserat på tre kritiska faktorer; kompetens, internationella nätverk och relationer.},
 author    = {Cristea, Sven and Olsson, Malin},
 keyword   = {Skatterådgivning,OMX Nordic Large Cap,Jurisdiktionell Konkurrens,Revisionsbyråer,Skattespecialister,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skatterådgivning i en revisionskontext - de svenska börsbolagens val av skatterådgivare},
 year     = {2008},
}