Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kreditbetyg - Leder kreditbetygsförändringar till onormal avkastning?

Larsson, Tobias ; Olsvenne, Martin ; Andersson, Thomas and Trönnberg, Olof (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka om en höjning respektive sänkning av ett kreditbetyg, runt publiceringsdatumet, medför onormal avkastning på den underliggande aktien. Vi har även för avsikt att undersöka om det finns något samband mellan ett företags soliditet samt branschtillhörighet och storleken på den onormala avkastningen. I uppsatsen används en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. I undersökningen har vi endast använt oss av sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar, börshistorik, Internet etc. Undersökningen baseras på en eventstudie som undersöker om någon onormal avkastning uppstår. För att fastställa om det finns någon onormal avkastning har vi använt oss av hypotesprövning genom t-test. För att undersöka... (More)
Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka om en höjning respektive sänkning av ett kreditbetyg, runt publiceringsdatumet, medför onormal avkastning på den underliggande aktien. Vi har även för avsikt att undersöka om det finns något samband mellan ett företags soliditet samt branschtillhörighet och storleken på den onormala avkastningen. I uppsatsen används en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. I undersökningen har vi endast använt oss av sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar, börshistorik, Internet etc. Undersökningen baseras på en eventstudie som undersöker om någon onormal avkastning uppstår. För att fastställa om det finns någon onormal avkastning har vi använt oss av hypotesprövning genom t-test. För att undersöka sambandet mellan onormal avkastning och bransch/soliditet har statistisk regressionsanalys genomförts. Slutsatsen som vi kom fram till efter denna undersökning, är att en höjning eller sänkning av ett kreditbetyget inte leder till någon onormal avkastning på den underliggande aktien. För att öka resultatets pålitlighet, hade vi önskat ett större urval av observationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Tobias ; Olsvenne, Martin ; Andersson, Thomas and Trönnberg, Olof
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kreditbetyg, Rating, Onormal avkastning, Aktiekurs, Stockholmsbörsen, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349387
date added to LUP
2003-06-02 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:43:30
@misc{1349387,
 abstract   = {Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka om en höjning respektive sänkning av ett kreditbetyg, runt publiceringsdatumet, medför onormal avkastning på den underliggande aktien. Vi har även för avsikt att undersöka om det finns något samband mellan ett företags soliditet samt branschtillhörighet och storleken på den onormala avkastningen. I uppsatsen används en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. I undersökningen har vi endast använt oss av sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar, börshistorik, Internet etc. Undersökningen baseras på en eventstudie som undersöker om någon onormal avkastning uppstår. För att fastställa om det finns någon onormal avkastning har vi använt oss av hypotesprövning genom t-test. För att undersöka sambandet mellan onormal avkastning och bransch/soliditet har statistisk regressionsanalys genomförts. Slutsatsen som vi kom fram till efter denna undersökning, är att en höjning eller sänkning av ett kreditbetyget inte leder till någon onormal avkastning på den underliggande aktien. För att öka resultatets pålitlighet, hade vi önskat ett större urval av observationer.},
 author    = {Larsson, Tobias and Olsvenne, Martin and Andersson, Thomas and Trönnberg, Olof},
 keyword   = {Kreditbetyg,Rating,Onormal avkastning,Aktiekurs,Stockholmsbörsen,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kreditbetyg - Leder kreditbetygsförändringar till onormal avkastning?},
 year     = {2003},
}