Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

FASTIGHETSMÄKLAREN - En oumbärlig mellanhand?

Ivarsson, Nina ; Danielsson, Yvonne ; Lilja, Catarina and Alderbrink, Kristina (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna kandidatuppsats har varit att, genom en studie av interaktionen mellan mäklare och dess kunder samt interaktionen mäklare emellan, försöka svara på hur fastighetsmäklaren agerar i sitt dagliga arbete. Metoden som använts har varit en kvalitativ studie vilken genomförts genom en deltagande observation. Mäklarna på en fastighetsbyrå har studerats utifrån ett dramaturgiskt och ett markandsföringsperspektiv. Mäklarens arbete med att skapa legitimitet för tjänsten och en god image illustreras i form av termerna roller, kundrelationer, kundnöjdhet och word-of-mouth. Uppsatsen utmynnar i en diskussion där mäklarens påstådda oumbärlighet som mellanhand vid fastighetsaffärer ifrågasätts.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ivarsson, Nina ; Danielsson, Yvonne ; Lilja, Catarina and Alderbrink, Kristina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Dramaturgi, Kundrelationer, Image, Trovärdighet, Word-of-mouth, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349470
date added to LUP
2003-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:46:43
@misc{1349470,
 abstract   = {Syftet med denna kandidatuppsats har varit att, genom en studie av interaktionen mellan mäklare och dess kunder samt interaktionen mäklare emellan, försöka svara på hur fastighetsmäklaren agerar i sitt dagliga arbete. Metoden som använts har varit en kvalitativ studie vilken genomförts genom en deltagande observation. Mäklarna på en fastighetsbyrå har studerats utifrån ett dramaturgiskt och ett markandsföringsperspektiv. Mäklarens arbete med att skapa legitimitet för tjänsten och en god image illustreras i form av termerna roller, kundrelationer, kundnöjdhet och word-of-mouth. Uppsatsen utmynnar i en diskussion där mäklarens påstådda oumbärlighet som mellanhand vid fastighetsaffärer ifrågasätts.},
 author    = {Ivarsson, Nina and Danielsson, Yvonne and Lilja, Catarina and Alderbrink, Kristina},
 keyword   = {Dramaturgi,Kundrelationer,Image,Trovärdighet,Word-of-mouth,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {FASTIGHETSMÄKLAREN - En oumbärlig mellanhand?},
 year     = {2003},
}