Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

VDs inre krets - en falstudie om VD, ledningsgruppen och det externa kontaktnätet i relation till företagets lönsamhet i fyra medelstora skånska byggföretag

Mårtensson, Inger Birgitta ; Svensson, Madeleine ; Hagedorn, Ann-Sofi and Tahé, Adele (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte med föreliggande arbete är att kartlägga och analysera medelstora skånska byggföretags VD, sammansättningen i ledningsgruppen och det externa kontaktnät. Genom att se på skillnaderna mellan företagen försöker vi klargöra de faktorer som tillsammans kan påverka byggföretagens lönsamhet. Metodmässigt bygger vårt arbete på en fallstudie av fyra medelstora skånska byggföretag. Datainsamlingen har vi gjort genom att intervjua VD vid samtliga företag samt studerat deras lönsamhet under tre år. Vi har intervjuat en expert inom VD och ledningsgrupper. Vi har även utfört en mindre enkätundersökning på medelstora skånska byggföretag. Vidare har litteraturstudier inom de ämnen som vi har behandlat i uppsatsen företagits. Vår slutsats är... (More)
Vårt syfte med föreliggande arbete är att kartlägga och analysera medelstora skånska byggföretags VD, sammansättningen i ledningsgruppen och det externa kontaktnät. Genom att se på skillnaderna mellan företagen försöker vi klargöra de faktorer som tillsammans kan påverka byggföretagens lönsamhet. Metodmässigt bygger vårt arbete på en fallstudie av fyra medelstora skånska byggföretag. Datainsamlingen har vi gjort genom att intervjua VD vid samtliga företag samt studerat deras lönsamhet under tre år. Vi har intervjuat en expert inom VD och ledningsgrupper. Vi har även utfört en mindre enkätundersökning på medelstora skånska byggföretag. Vidare har litteraturstudier inom de ämnen som vi har behandlat i uppsatsen företagits. Vår slutsats är att studiens företag har behållit samma ledningsstruktur när de lämnat fasen som litet företag till medelstort företag. Ett av företagen hade förändrat sin kompetenssammansättning och detta företag har också bäst lönsamhet. Faktorer som kan tyckas påverka företagets lönsamhet är kompetenssammansättning av utbildning, erfarenhet, extern-rekrytering och ledningsgruppens storlek. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mårtensson, Inger Birgitta ; Svensson, Madeleine ; Hagedorn, Ann-Sofi and Tahé, Adele
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
VD, ledningsgruppsammansättning, kontaktnät, lönsamhet, byggbransch, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349515
date added to LUP
2003-01-14 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:27:56
@misc{1349515,
 abstract   = {Vårt syfte med föreliggande arbete är att kartlägga och analysera medelstora skånska byggföretags VD, sammansättningen i ledningsgruppen och det externa kontaktnät. Genom att se på skillnaderna mellan företagen försöker vi klargöra de faktorer som tillsammans kan påverka byggföretagens lönsamhet. Metodmässigt bygger vårt arbete på en fallstudie av fyra medelstora skånska byggföretag. Datainsamlingen har vi gjort genom att intervjua VD vid samtliga företag samt studerat deras lönsamhet under tre år. Vi har intervjuat en expert inom VD och ledningsgrupper. Vi har även utfört en mindre enkätundersökning på medelstora skånska byggföretag. Vidare har litteraturstudier inom de ämnen som vi har behandlat i uppsatsen företagits. Vår slutsats är att studiens företag har behållit samma ledningsstruktur när de lämnat fasen som litet företag till medelstort företag. Ett av företagen hade förändrat sin kompetenssammansättning och detta företag har också bäst lönsamhet. Faktorer som kan tyckas påverka företagets lönsamhet är kompetenssammansättning av utbildning, erfarenhet, extern-rekrytering och ledningsgruppens storlek.},
 author    = {Mårtensson, Inger Birgitta and Svensson, Madeleine and Hagedorn, Ann-Sofi and Tahé, Adele},
 keyword   = {VD,ledningsgruppsammansättning,kontaktnät,lönsamhet,byggbransch,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {VDs inre krets - en falstudie om VD, ledningsgruppen och det externa kontaktnätet i relation till företagets lönsamhet i fyra medelstora skånska byggföretag},
 year     = {2003},
}