Advanced

Market Timing - En studie över Market Timing-teorins applicerbarhet på den svenska marknaden

Albinsson, Mattias and Karlsson, Mattias (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel: Market Timing – En studie över Market Timing-teorins applicerbarhet på den svenska marknaden Seminariedatum:
2008-06-05 Ämne/Kurs:
Degree Project Master Level in Corporate and Financial Management BUSM36. 15 ECTS-poäng Författare:
Mattias Albinsson & Mattias Karlsson Handledare:
Maria Gårdängen Nyckelord:
Market Timing, Kapitalstruktur, Skuldnivå, Sverige Syfte:
Syftet med denna rapport är att undersöka om Market Timing påverkar kapitalstrukturen i svenska företag och hur Sverige jämför sig med andra länder. Metod:
Vi har utfört en kvantitativ studie på svenska börsnoterade företag. Genom regressionsanalys har vi försökt utreda Market Timings påverkan på företagens kapitalstruktur. Teori:
Den teoretiska referensram vi... (More)
Uppsatsens titel: Market Timing – En studie över Market Timing-teorins applicerbarhet på den svenska marknaden Seminariedatum:
2008-06-05 Ämne/Kurs:
Degree Project Master Level in Corporate and Financial Management BUSM36. 15 ECTS-poäng Författare:
Mattias Albinsson & Mattias Karlsson Handledare:
Maria Gårdängen Nyckelord:
Market Timing, Kapitalstruktur, Skuldnivå, Sverige Syfte:
Syftet med denna rapport är att undersöka om Market Timing påverkar kapitalstrukturen i svenska företag och hur Sverige jämför sig med andra länder. Metod:
Vi har utfört en kvantitativ studie på svenska börsnoterade företag. Genom regressionsanalys har vi försökt utreda Market Timings påverkan på företagens kapitalstruktur. Teori:
Den teoretiska referensram vi arbetat utifrån har framförallt bestått av accepterade teorier angående ett företags kapitalstruktur. Fokus ligger på Pecking Order, Tradeoff-teorin och Market Timing-teorin samt tidigare studier inom ämnet. Empiri och Analys:
Här redovisar vi resultaten från vår studie och de regressionsanalyser vi utfört. Utfallen från dessa analyseras sedan och jämförs med resultat från tidigare studier. Slutsatser:
Vår studie visar att Market Timing påverkar de svenska företagens kapitalstruktur. Vidare visar vi också att även de historiska M/B påverkar skuldnivån, Market Timing har alltså en bestående effekt på företagens kapitalstruktur. Resultatet är linje i med tidigare studier genomförda på andra länder och visar på en stark signifikans mellan skuldnivå och M/B-värden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Albinsson, Mattias and Karlsson, Mattias
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Market Timing, Kapitalstruktur, Skuldnivå, Sverige, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349532
date added to LUP
2008-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:07:30
@misc{1349532,
 abstract   = {Uppsatsens titel: Market Timing – En studie över Market Timing-teorins applicerbarhet på den svenska marknaden Seminariedatum:
2008-06-05 Ämne/Kurs:
Degree Project Master Level in Corporate and Financial Management BUSM36. 15 ECTS-poäng Författare:
Mattias Albinsson & Mattias Karlsson Handledare:
Maria Gårdängen Nyckelord:
Market Timing, Kapitalstruktur, Skuldnivå, Sverige Syfte:
Syftet med denna rapport är att undersöka om Market Timing påverkar kapitalstrukturen i svenska företag och hur Sverige jämför sig med andra länder. Metod:
Vi har utfört en kvantitativ studie på svenska börsnoterade företag. Genom regressionsanalys har vi försökt utreda Market Timings påverkan på företagens kapitalstruktur. Teori:
Den teoretiska referensram vi arbetat utifrån har framförallt bestått av accepterade teorier angående ett företags kapitalstruktur. Fokus ligger på Pecking Order, Tradeoff-teorin och Market Timing-teorin samt tidigare studier inom ämnet. Empiri och Analys:
Här redovisar vi resultaten från vår studie och de regressionsanalyser vi utfört. Utfallen från dessa analyseras sedan och jämförs med resultat från tidigare studier. Slutsatser:
Vår studie visar att Market Timing påverkar de svenska företagens kapitalstruktur. Vidare visar vi också att även de historiska M/B påverkar skuldnivån, Market Timing har alltså en bestående effekt på företagens kapitalstruktur. Resultatet är linje i med tidigare studier genomförda på andra länder och visar på en stark signifikans mellan skuldnivå och M/B-värden.},
 author    = {Albinsson, Mattias and Karlsson, Mattias},
 keyword   = {Market Timing,Kapitalstruktur,Skuldnivå,Sverige,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Market Timing - En studie över Market Timing-teorins applicerbarhet på den svenska marknaden},
 year     = {2008},
}