Advanced

Revisionsreglering i samspel med en finansiell kris

Bohlin, Karl; Clementsson, Maja and Karlsson, Erik (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Studien ska undersöka avskaffandet av revisionsplikten och hur revisorer anser att denna reglering samspelar med rådande finansiella kris. Med ett induktivt angreppssätt gör vi en kvalitativ undersökning i form av semi-strukturerade intervjuer och en analys av den offentliga debatten. Intervjuerna analyseras med hjälp av fenomenologi och Grundad teori. Utgångspunkten i vårt teoretiska perspektiv är två studier, den av Puxty et al om de reglerande krafterna och den utförd av Jönsson som behandlar framväxten av regleringar. Studierna är vidareutvecklingar av bland annat den institutionella teori som Streecks & Schmitters utvecklat. Empirin består av två delar; den offentliga debatten samt intervjuer. Den offentliga debatten har utgjort... (More)
Studien ska undersöka avskaffandet av revisionsplikten och hur revisorer anser att denna reglering samspelar med rådande finansiella kris. Med ett induktivt angreppssätt gör vi en kvalitativ undersökning i form av semi-strukturerade intervjuer och en analys av den offentliga debatten. Intervjuerna analyseras med hjälp av fenomenologi och Grundad teori. Utgångspunkten i vårt teoretiska perspektiv är två studier, den av Puxty et al om de reglerande krafterna och den utförd av Jönsson som behandlar framväxten av regleringar. Studierna är vidareutvecklingar av bland annat den institutionella teori som Streecks & Schmitters utvecklat. Empirin består av två delar; den offentliga debatten samt intervjuer. Den offentliga debatten har utgjort grunden för utarbetandet av de intervjufrågor vi använt oss av. Respondenterna har utgjorts av revisorer. Vi drar i vår studie slutsatsen att avskaffandet av revisionsplikten kan komma att påverkas av den globala finansiella krisen. Under en finansiell kris är kraven från marknaden på kvalitetssäkrad information större, vilket kan leda till att finanskrisen dämpar avskaffandets genomslagskraft. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bohlin, Karl; Clementsson, Maja and Karlsson, Erik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
revisionsplikt, kris, reglering, rådgivning, revisor, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349565
date added to LUP
2009-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:20:22
@misc{1349565,
 abstract   = {Studien ska undersöka avskaffandet av revisionsplikten och hur revisorer anser att denna reglering samspelar med rådande finansiella kris. Med ett induktivt angreppssätt gör vi en kvalitativ undersökning i form av semi-strukturerade intervjuer och en analys av den offentliga debatten. Intervjuerna analyseras med hjälp av fenomenologi och Grundad teori. Utgångspunkten i vårt teoretiska perspektiv är två studier, den av Puxty et al om de reglerande krafterna och den utförd av Jönsson som behandlar framväxten av regleringar. Studierna är vidareutvecklingar av bland annat den institutionella teori som Streecks & Schmitters utvecklat. Empirin består av två delar; den offentliga debatten samt intervjuer. Den offentliga debatten har utgjort grunden för utarbetandet av de intervjufrågor vi använt oss av. Respondenterna har utgjorts av revisorer. Vi drar i vår studie slutsatsen att avskaffandet av revisionsplikten kan komma att påverkas av den globala finansiella krisen. Under en finansiell kris är kraven från marknaden på kvalitetssäkrad information större, vilket kan leda till att finanskrisen dämpar avskaffandets genomslagskraft.},
 author    = {Bohlin, Karl and Clementsson, Maja and Karlsson, Erik},
 keyword   = {revisionsplikt,kris,reglering,rådgivning,revisor,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Revisionsreglering i samspel med en finansiell kris},
 year     = {2009},
}