Advanced

Onoterade företags inställning till IAS 16

Lovén, Fredrik; Lundkvist, Otto; Kristensen, Henrik and Sjögren, Olof (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Vi vill med denna studie lyfta fram de onoterade företagens åsikter och inställningar inför ett eventuellt införande av IFRS även för dem. Detta vill vi göra för att ge en konkret bild av tankegångarna i dessa företag. Denna studie kan ge intressenter och beslutsfattare en förståelse för hur dessa företag kommer att reagera om det beslutas att de får, alternativt ska redovisa enligt IFRS. Metod: Att intervjua nyckelpersoner på ett mindre antal fallföretag. En små-N-studie med deduktiv utgångspunkt. Teoretiska perspektiv: Teorier kring val av redovisningsprincip och verkligt värde. Empiri: I empiriavsnittet presenteras den data som inhämtats genom intervjuer i fallföretagen. Slutsatser:
Samtliga fallföretag visade sig ha en låg... (More)
Syfte: Vi vill med denna studie lyfta fram de onoterade företagens åsikter och inställningar inför ett eventuellt införande av IFRS även för dem. Detta vill vi göra för att ge en konkret bild av tankegångarna i dessa företag. Denna studie kan ge intressenter och beslutsfattare en förståelse för hur dessa företag kommer att reagera om det beslutas att de får, alternativt ska redovisa enligt IFRS. Metod: Att intervjua nyckelpersoner på ett mindre antal fallföretag. En små-N-studie med deduktiv utgångspunkt. Teoretiska perspektiv: Teorier kring val av redovisningsprincip och verkligt värde. Empiri: I empiriavsnittet presenteras den data som inhämtats genom intervjuer i fallföretagen. Slutsatser:
Samtliga fallföretag visade sig ha en låg kunskapsnivå om IASB och IFRS. Det vi kommit fram till är att det är de relativa fördelarna som respektive redovisningsprincip medför som avgör hur våra fallföretag ställer sig till ett eventuellt införande av IFRS. Då de relativa fördelarna för respektive företag skiljde sig åt, skiljde sig därmed också deras inställning till att övergå till IFRS och särskilt alternativprincipen i IAS 16 (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lovén, Fredrik; Lundkvist, Otto; Kristensen, Henrik and Sjögren, Olof
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
IAS 16, Redovisningsprincip, Onoterade företag, Verkligt värde, SOU2003:71, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349578
date added to LUP
2004-06-09 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:09:34
@misc{1349578,
 abstract   = {Syfte: Vi vill med denna studie lyfta fram de onoterade företagens åsikter och inställningar inför ett eventuellt införande av IFRS även för dem. Detta vill vi göra för att ge en konkret bild av tankegångarna i dessa företag. Denna studie kan ge intressenter och beslutsfattare en förståelse för hur dessa företag kommer att reagera om det beslutas att de får, alternativt ska redovisa enligt IFRS. Metod: Att intervjua nyckelpersoner på ett mindre antal fallföretag. En små-N-studie med deduktiv utgångspunkt. Teoretiska perspektiv: Teorier kring val av redovisningsprincip och verkligt värde. Empiri: I empiriavsnittet presenteras den data som inhämtats genom intervjuer i fallföretagen. Slutsatser:
Samtliga fallföretag visade sig ha en låg kunskapsnivå om IASB och IFRS. Det vi kommit fram till är att det är de relativa fördelarna som respektive redovisningsprincip medför som avgör hur våra fallföretag ställer sig till ett eventuellt införande av IFRS. Då de relativa fördelarna för respektive företag skiljde sig åt, skiljde sig därmed också deras inställning till att övergå till IFRS och särskilt alternativprincipen i IAS 16},
 author    = {Lovén, Fredrik and Lundkvist, Otto and Kristensen, Henrik and Sjögren, Olof},
 keyword   = {IAS 16,Redovisningsprincip,Onoterade företag,Verkligt värde,SOU2003:71,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Onoterade företags inställning till IAS 16},
 year     = {2004},
}