Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bankers behov av redovisningsinformation vid kreditgivningsbeslut för små och medelstora företag

Thelin, Gustaf ; Ljung, Magnus and Örtenholm, Marie (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att utifrån bankernas definition av små och medelstora företag, beskriva bankernas behov av redovisningsinformation för deras kreditgivningsbeslut och utifrån denna beskrivning försöka dra slutsatsen om en anpassad redovisning är efterfrågad för SME. Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ och induktiv metod. Insamling av empiri har genomförts genom fem intervjuer med bankanställda. Slutsatser: Banker anger ingen enhetlig definition av SME. Redovisningsinformation är högst relevant för kreditgivningsbeslutet, framförallt när det gäller återbetalningsförmåga, kontroll av finansiell stabilitet och en inledande bedömning av företagets finansiella motståndskraft. Lättnadsregler efterfrågas ej av bankerna, som överhuvudtaget... (More)
Syfte: Syftet är att utifrån bankernas definition av små och medelstora företag, beskriva bankernas behov av redovisningsinformation för deras kreditgivningsbeslut och utifrån denna beskrivning försöka dra slutsatsen om en anpassad redovisning är efterfrågad för SME. Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ och induktiv metod. Insamling av empiri har genomförts genom fem intervjuer med bankanställda. Slutsatser: Banker anger ingen enhetlig definition av SME. Redovisningsinformation är högst relevant för kreditgivningsbeslutet, framförallt när det gäller återbetalningsförmåga, kontroll av finansiell stabilitet och en inledande bedömning av företagets finansiella motståndskraft. Lättnadsregler efterfrågas ej av bankerna, som överhuvudtaget inte är intresserade av några genomgripande förändringar när det gäller informationsgivningen från SME. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thelin, Gustaf ; Ljung, Magnus and Örtenholm, Marie
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
SME, redovisningsinformation, kreditgivning, lättnadsreglering, konceptuell referensram, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349602
date added to LUP
2004-02-23 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:59:26
@misc{1349602,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att utifrån bankernas definition av små och medelstora företag, beskriva bankernas behov av redovisningsinformation för deras kreditgivningsbeslut och utifrån denna beskrivning försöka dra slutsatsen om en anpassad redovisning är efterfrågad för SME. Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ och induktiv metod. Insamling av empiri har genomförts genom fem intervjuer med bankanställda. Slutsatser: Banker anger ingen enhetlig definition av SME. Redovisningsinformation är högst relevant för kreditgivningsbeslutet, framförallt när det gäller återbetalningsförmåga, kontroll av finansiell stabilitet och en inledande bedömning av företagets finansiella motståndskraft. Lättnadsregler efterfrågas ej av bankerna, som överhuvudtaget inte är intresserade av några genomgripande förändringar när det gäller informationsgivningen från SME.},
 author    = {Thelin, Gustaf and Ljung, Magnus and Örtenholm, Marie},
 keyword   = {SME,redovisningsinformation,kreditgivning,lättnadsreglering,konceptuell referensram,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bankers behov av redovisningsinformation vid kreditgivningsbeslut för små och medelstora företag},
 year     = {2004},
}