Advanced

Förberedda livsmedel = Ökad lönsamhet? - en analys av storhushållsbranschen

Bendelius, Ida; Lejon, Anna and Ericsson, Rebecca (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera om en värdekedjetransformering som innebär att produktionen tidigareläggs medför att lönsamheten i företagsrestaurangbranschen förbättras. Vi vill dessutom diskutera de valda strategiteoriernas användbarhet för att genomföra en branschanalys. Metod: Vi använder i denna uppsats en kvalitativ metod där vi genomfört tio stycken semistrukturerade telefonintervjuer med respondenter vi funnit genom ett experturval. Ansatsen är deduktiv med vissa induktiva inslag och syftet är deskriptivt. Teoretiskt perspektiv: I branschanalysen använder vi tre strategiteorier; Five forces, Strategic Cost Management och SWOT – analys. Empiri: Det empiriska materialet grundas på tio stycken... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera om en värdekedjetransformering som innebär att produktionen tidigareläggs medför att lönsamheten i företagsrestaurangbranschen förbättras. Vi vill dessutom diskutera de valda strategiteoriernas användbarhet för att genomföra en branschanalys. Metod: Vi använder i denna uppsats en kvalitativ metod där vi genomfört tio stycken semistrukturerade telefonintervjuer med respondenter vi funnit genom ett experturval. Ansatsen är deduktiv med vissa induktiva inslag och syftet är deskriptivt. Teoretiskt perspektiv: I branschanalysen använder vi tre strategiteorier; Five forces, Strategic Cost Management och SWOT – analys. Empiri: Det empiriska materialet grundas på tio stycken semistrukturerade telefonintervjuer med respondenter från fabrikant-, grossist- och företagsrestaurangled. Slutsats: Branschanalysen utgår från Porters five forces där vi bedömer att konkurrenskrafterna som påverkar lönsamheten i branschen är starka. Konkurrensintensiteten i branschen, substitut samt hot från potentiella nyetablerare är de krafter som förefaller ha störst påverkan på företagsrestaurangernas lönsamhet. En analys av värdekedjan visar att det finns tydliga fördelar med att en större del av produktionen sker i fabrikantled. Av resultatet framgår att en sådan övergång bör ha positiva effekter på hela värdekedjan. Genom en SWOT- analys bedömer vi dessutom att det finns fler interna faktorer som stödjer en ökad andel förberedda livsmedel än som motverkar en sådan utveckling samt att möjligheterna för alla tre leden i värdekedjan överväger hoten. Slutsatsen av branschanalysen är därmed att en ökad användning av förberedda livsmedel leder till en förbättrad lönsamhet för företagsrestaurangbranschen. Vi anser att de tre modeller vi använt utgör en lämplig grund för en branschanalys och de svagheter vi identifierat hos modellerna har vi tagit hänsyn till under arbetets gång. Sammanfattningsvis anser vi att modellerna har kompletterat varandra väl och att de tillsammans fungerar bra att använda som verktyg vid en branschanalys. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bendelius, Ida; Lejon, Anna and Ericsson, Rebecca
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Strategic Cost Management, five forces, SWOT – analys, branschanalys, förberedda livsmedel, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349608
date added to LUP
2006-01-16
date last changed
2012-04-02 15:44:04
@misc{1349608,
 abstract   = {Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera om en värdekedjetransformering som innebär att produktionen tidigareläggs medför att lönsamheten i företagsrestaurangbranschen förbättras. Vi vill dessutom diskutera de valda strategiteoriernas användbarhet för att genomföra en branschanalys. Metod: Vi använder i denna uppsats en kvalitativ metod där vi genomfört tio stycken semistrukturerade telefonintervjuer med respondenter vi funnit genom ett experturval. Ansatsen är deduktiv med vissa induktiva inslag och syftet är deskriptivt. Teoretiskt perspektiv: I branschanalysen använder vi tre strategiteorier; Five forces, Strategic Cost Management och SWOT – analys. Empiri: Det empiriska materialet grundas på tio stycken semistrukturerade telefonintervjuer med respondenter från fabrikant-, grossist- och företagsrestaurangled. Slutsats: Branschanalysen utgår från Porters five forces där vi bedömer att konkurrenskrafterna som påverkar lönsamheten i branschen är starka. Konkurrensintensiteten i branschen, substitut samt hot från potentiella nyetablerare är de krafter som förefaller ha störst påverkan på företagsrestaurangernas lönsamhet. En analys av värdekedjan visar att det finns tydliga fördelar med att en större del av produktionen sker i fabrikantled. Av resultatet framgår att en sådan övergång bör ha positiva effekter på hela värdekedjan. Genom en SWOT- analys bedömer vi dessutom att det finns fler interna faktorer som stödjer en ökad andel förberedda livsmedel än som motverkar en sådan utveckling samt att möjligheterna för alla tre leden i värdekedjan överväger hoten. Slutsatsen av branschanalysen är därmed att en ökad användning av förberedda livsmedel leder till en förbättrad lönsamhet för företagsrestaurangbranschen. Vi anser att de tre modeller vi använt utgör en lämplig grund för en branschanalys och de svagheter vi identifierat hos modellerna har vi tagit hänsyn till under arbetets gång. Sammanfattningsvis anser vi att modellerna har kompletterat varandra väl och att de tillsammans fungerar bra att använda som verktyg vid en branschanalys.},
 author    = {Bendelius, Ida and Lejon, Anna and Ericsson, Rebecca},
 keyword   = {Strategic Cost Management,five forces,SWOT – analys,branschanalys,förberedda livsmedel,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förberedda livsmedel = Ökad lönsamhet? - en analys av storhushållsbranschen},
 year     = {2006},
}