Advanced

Hur kan verkställande direktörers ersättning förklaras? – En studie av bolag på Large Cap-listan

Paepke, Hanna; Safir, Jessica and Helgesen, Charlotte Elisabet (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med examensarbetet är att analysera vilka variabler som påverkar den verkställande direktörens totala ersättning samt hur sambanden mellan dem ser ut. Examensarbetet ämnar bidra resultat till den pågående samhällsdebatten kring verkställande direktörers ersättningar.
Metod: Författarna använder en deduktiv forskningsansats och utgår från en kvantitativ undersökning i form av en multipel regressionsmodell. Vid insamling av information används sekundärdata.
Teoretiska perspektiv: Författarna använder sig av agentteorin samt riktlinjer för lönesättning. Vidare utgår examensarbetet från tidigare forskning gjord inom ämnet som teoretisk referensram.
Empiri: Studien baseras på 42 bolag noterade på Large Cap under den studerade... (More)
Syfte: Syftet med examensarbetet är att analysera vilka variabler som påverkar den verkställande direktörens totala ersättning samt hur sambanden mellan dem ser ut. Examensarbetet ämnar bidra resultat till den pågående samhällsdebatten kring verkställande direktörers ersättningar.
Metod: Författarna använder en deduktiv forskningsansats och utgår från en kvantitativ undersökning i form av en multipel regressionsmodell. Vid insamling av information används sekundärdata.
Teoretiska perspektiv: Författarna använder sig av agentteorin samt riktlinjer för lönesättning. Vidare utgår examensarbetet från tidigare forskning gjord inom ämnet som teoretisk referensram.
Empiri: Studien baseras på 42 bolag noterade på Large Cap under den studerade tidsperioden åren 2000 till 2007 samt med svensk hemvist. Data hämtas från Datastream, Avanza och företagens årsredovisningar.
Resultat: Studien visar på ett positivt samband mellan verkställande direktörers förändring i total ersättning och förändring i antal anställda, överavkastning, förändring i ROA och förändring i ROS samt ett negativt samband med förändring i omsättning, VD-byte samt antal år sedan börsintroduktion. Ovanstående variabler förklarar 0,55 av förändringen i total ersättning. Övriga 0,45 menar författarna kan förklaras av förhandlingsförmåga, svågerpolitik, makroekonomiska effekter och meriter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Paepke, Hanna; Safir, Jessica and Helgesen, Charlotte Elisabet
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Regressionsmodell, ersättning, verkställande direktör, överavkastning, förändring i omsättning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349615
date added to LUP
2008-06-04
date last changed
2012-04-02 16:58:54
@misc{1349615,
 abstract   = {Syfte: Syftet med examensarbetet är att analysera vilka variabler som påverkar den verkställande direktörens totala ersättning samt hur sambanden mellan dem ser ut. Examensarbetet ämnar bidra resultat till den pågående samhällsdebatten kring verkställande direktörers ersättningar.
Metod: Författarna använder en deduktiv forskningsansats och utgår från en kvantitativ undersökning i form av en multipel regressionsmodell. Vid insamling av information används sekundärdata.
Teoretiska perspektiv: Författarna använder sig av agentteorin samt riktlinjer för lönesättning. Vidare utgår examensarbetet från tidigare forskning gjord inom ämnet som teoretisk referensram.
Empiri: Studien baseras på 42 bolag noterade på Large Cap under den studerade tidsperioden åren 2000 till 2007 samt med svensk hemvist. Data hämtas från Datastream, Avanza och företagens årsredovisningar.
Resultat: Studien visar på ett positivt samband mellan verkställande direktörers förändring i total ersättning och förändring i antal anställda, överavkastning, förändring i ROA och förändring i ROS samt ett negativt samband med förändring i omsättning, VD-byte samt antal år sedan börsintroduktion. Ovanstående variabler förklarar 0,55 av förändringen i total ersättning. Övriga 0,45 menar författarna kan förklaras av förhandlingsförmåga, svågerpolitik, makroekonomiska effekter och meriter.},
 author    = {Paepke, Hanna and Safir, Jessica and Helgesen, Charlotte Elisabet},
 keyword   = {Regressionsmodell,ersättning,verkställande direktör,överavkastning,förändring i omsättning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur kan verkställande direktörers ersättning förklaras? – En studie av bolag på Large Cap-listan},
 year     = {2008},
}