Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

IFRS 2005 Ur ett svenskt börsnoterat företags perspektiv

Persson, Anna ; Lind, Henrik and Borulf, Fredrik (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet är att undersöka huruvida övergången till IFRS den 1 januari 2005 resulterar i några effekter i balansräkningen för ett börsnoterat svenskt bolag. Dessutom undersöker vi om ett svenskt börsnoterat företag anser att möjligheten att jämföra börsnoterade företags finansiella rapporter ökar i och med övergången till IFRS. Vidare har vi kontrollerat om de uppfattningar ett svenskt börsnoterat företag har om de framtida effekterna som kan uppstå till följd av övergången till IFRS överrensstämmer med uttalanden gjorda i affärstidningar och annan fackpress. Vår intention är slutligen att presentera ett svenskt börsnoterat företags idéer kring eventuellt ändrat framtida beteende till följd av övergången till IFRS. Arbetet innefattar en... (More)
Syftet är att undersöka huruvida övergången till IFRS den 1 januari 2005 resulterar i några effekter i balansräkningen för ett börsnoterat svenskt bolag. Dessutom undersöker vi om ett svenskt börsnoterat företag anser att möjligheten att jämföra börsnoterade företags finansiella rapporter ökar i och med övergången till IFRS. Vidare har vi kontrollerat om de uppfattningar ett svenskt börsnoterat företag har om de framtida effekterna som kan uppstå till följd av övergången till IFRS överrensstämmer med uttalanden gjorda i affärstidningar och annan fackpress. Vår intention är slutligen att presentera ett svenskt börsnoterat företags idéer kring eventuellt ändrat framtida beteende till följd av övergången till IFRS. Arbetet innefattar en fallstudie baserad på en kvalitativ metod, eftersom vi ämnade uppnå en djupare förståelse av det vi studerade. Empirin utgörs av ett svenskt börsnoterat företag inom verkstadsindustrin. Två besöksintervjuer har gjorts på fallföretaget med Accounting Controller och Financial Controller, vilket bidragit med att närhet till informationskällan har kunnat uppnås. Vår fallstudie visade att övergången till IFRS för fallföretaget kommer att leda till effekter i öppningsbalansräkningen. Troligtvis kommer även jämförbarheten av finansiella rapporter att öka. Uttalanden gjorda i affärstidningar och annan fackpress angående övergången till IFRS överensstämde med de uppfattningar respondenterna hade. Angående framtida ändrat beteende till följd av IFRS kommer fallföretaget troligtvis att skriva ner goodwill i lågkonjunktur samt ändra sin pensionsredovisning. Dessutom kommer fallföretaget troligtvis ändra sin säkringsstrategi till följd av införandet av IFRS. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Anna ; Lind, Henrik and Borulf, Fredrik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Redovisningsharmonisering, IFRS och IAS, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349676
date added to LUP
2004-09-14 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:14:33
@misc{1349676,
 abstract   = {Syftet är att undersöka huruvida övergången till IFRS den 1 januari 2005 resulterar i några effekter i balansräkningen för ett börsnoterat svenskt bolag. Dessutom undersöker vi om ett svenskt börsnoterat företag anser att möjligheten att jämföra börsnoterade företags finansiella rapporter ökar i och med övergången till IFRS. Vidare har vi kontrollerat om de uppfattningar ett svenskt börsnoterat företag har om de framtida effekterna som kan uppstå till följd av övergången till IFRS överrensstämmer med uttalanden gjorda i affärstidningar och annan fackpress. Vår intention är slutligen att presentera ett svenskt börsnoterat företags idéer kring eventuellt ändrat framtida beteende till följd av övergången till IFRS. Arbetet innefattar en fallstudie baserad på en kvalitativ metod,	eftersom vi ämnade uppnå en djupare förståelse av det vi studerade. Empirin utgörs av ett svenskt börsnoterat företag inom verkstadsindustrin. Två besöksintervjuer har gjorts på fallföretaget med Accounting Controller och Financial Controller, vilket bidragit med att närhet till informationskällan har kunnat uppnås. Vår fallstudie visade att övergången till IFRS för fallföretaget kommer att leda till effekter i öppningsbalansräkningen. Troligtvis kommer även jämförbarheten av finansiella rapporter att öka. Uttalanden gjorda i affärstidningar och annan fackpress angående övergången till IFRS överensstämde med de uppfattningar respondenterna hade. Angående framtida ändrat beteende till följd av IFRS kommer fallföretaget troligtvis att skriva ner goodwill i lågkonjunktur samt ändra sin pensionsredovisning. Dessutom kommer fallföretaget troligtvis ändra sin säkringsstrategi till följd av införandet av IFRS.},
 author    = {Persson, Anna and Lind, Henrik and Borulf, Fredrik},
 keyword   = {Redovisningsharmonisering,IFRS och IAS,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {IFRS 2005 Ur ett svenskt börsnoterat företags perspektiv},
 year     = {2004},
}