Advanced

Hållbarhetsredovisning - hur följs riktlinjerna?

Ek, Elin; Kihlgren, Matilda and Persson, Marie (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet är att granska i vilken utsträckning företag som upprättar hållbarhetsredovisning följer riktlinjerna på området. Vi har genomfört fallstudier, i vilka vi studerat tre olika företags hållbarhetsredovisningar. Dessa har vi jämfört med GRI:s riktlinjer och med varandra. För att få inblick i företagens tankar om GRI och dess framtida roll har vi gjort intervjuer, via e-post, med nyckelpersoner på två av de tre fallföretagen. Kvalitativ metod har använts för att få en helhetsbild av fenomenet hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisning är ett nytt fenomen, och inga företag tillämpar ännu riktlinjerna på området fullt ut. De företag som idag hållbarhetsredovisar är pionjärer och använder bara delar av riktlinjerna, på ett sätt som... (More)
Syftet är att granska i vilken utsträckning företag som upprättar hållbarhetsredovisning följer riktlinjerna på området. Vi har genomfört fallstudier, i vilka vi studerat tre olika företags hållbarhetsredovisningar. Dessa har vi jämfört med GRI:s riktlinjer och med varandra. För att få inblick i företagens tankar om GRI och dess framtida roll har vi gjort intervjuer, via e-post, med nyckelpersoner på två av de tre fallföretagen. Kvalitativ metod har använts för att få en helhetsbild av fenomenet hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisning är ett nytt fenomen, och inga företag tillämpar ännu riktlinjerna på området fullt ut. De företag som idag hållbarhetsredovisar är pionjärer och använder bara delar av riktlinjerna, på ett sätt som passar dem. Att flera företag idag väljer att hållbarhetsredovisa utifrån GRI:s riktlinjer bidrar till enhetlighet och trovärdighet i rapporterna. De tre hållbarhetsredovisningar som vi studerat är relativt lika varandra, vilket tyder på att GRI lyckats vid utformandet av sina riktlinjer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ek, Elin; Kihlgren, Matilda and Persson, Marie
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hållbarhetsredovisning, Global Reporting Initiative (GRI), Intressenter, Sustainability, Triple bottom line, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349693
date added to LUP
2004-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:51:20
@misc{1349693,
 abstract   = {Syftet är att granska i vilken utsträckning företag som upprättar hållbarhetsredovisning följer riktlinjerna på området. Vi har genomfört fallstudier, i vilka vi studerat tre olika företags hållbarhetsredovisningar. Dessa har vi jämfört med GRI:s riktlinjer och med varandra. För att få inblick i företagens tankar om GRI och dess framtida roll har vi gjort intervjuer, via e-post, med nyckelpersoner på två av de tre fallföretagen. Kvalitativ metod har använts för att få en helhetsbild av fenomenet hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisning är ett nytt fenomen, och inga företag tillämpar ännu riktlinjerna på området fullt ut. De företag som idag hållbarhetsredovisar är pionjärer och använder bara delar av riktlinjerna, på ett sätt som passar dem. Att flera företag idag väljer att hållbarhetsredovisa utifrån GRI:s riktlinjer bidrar till enhetlighet och trovärdighet i rapporterna. De tre hållbarhetsredovisningar som vi studerat är relativt lika varandra, vilket tyder på att GRI lyckats vid utformandet av sina riktlinjer.},
 author    = {Ek, Elin and Kihlgren, Matilda and Persson, Marie},
 keyword   = {Hållbarhetsredovisning,Global Reporting Initiative (GRI),Intressenter,Sustainability,Triple bottom line,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hållbarhetsredovisning - hur följs riktlinjerna?},
 year     = {2004},
}