Advanced

Designutmärkelser - Designutmärkelsers effekter på vinnande företag, sett ur företagets perspektiv, med fokus på den externa och interna konkurrenskraften.

Bergsten, Joakim; Ousbäck, Helena and Karlsson, Susanna (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Titel: Designutmärkelser- Designutmärkelsers effekter på vinnande företag, sett ur företagets perspektiv, med fokus på den externa och interna konkurrenskraften. Seminariedatum: 2009-01-16. Ämne/Kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng. Författare: Joakim Bergsten, Susanna Karlsson och Helena Ousbäck. Handledare: Björn Carlsson, Roland Knutsson. Fem nyckelord: Design, design management, designutmärkelser, konkurrensfördel, intern och extern konkurrenskraft. Syfte: Syftet är att belysa vilka effekter en designutmärkelse kan få på det vinnande företagets organisation, sett ur företagets perspektiv, i fråga om den externa och den interna konkurrenskraften Metod: Kvalitativ ansats och genom analys av telefonintervjuer... (More)
Sammanfattning Titel: Designutmärkelser- Designutmärkelsers effekter på vinnande företag, sett ur företagets perspektiv, med fokus på den externa och interna konkurrenskraften. Seminariedatum: 2009-01-16. Ämne/Kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng. Författare: Joakim Bergsten, Susanna Karlsson och Helena Ousbäck. Handledare: Björn Carlsson, Roland Knutsson. Fem nyckelord: Design, design management, designutmärkelser, konkurrensfördel, intern och extern konkurrenskraft. Syfte: Syftet är att belysa vilka effekter en designutmärkelse kan få på det vinnande företagets organisation, sett ur företagets perspektiv, i fråga om den externa och den interna konkurrenskraften Metod: Kvalitativ ansats och genom analys av telefonintervjuer med åtta företag som erhållit designutmärkelsen Design S. Teoretiska perspektiv: Teorier är hämtade inom områdena; design, marknadsföring, strategi och organisationsteori. Tillsammans ger de en bild av tänkbara områden som påverkas av en designutmärkelse. Empiri: Empirin grundar sig i åtta telefonintervjuer med företag som vunnit Design S år 2006 och år 2008. Även sekundärdata har använts för att beskriva de intervjuade företagen. Resultat: Resultatet visade att en designutmärkelse kan få en rad olika positiva effekter på ett företags konkurrenssituation, såväl externt som internt. Detta visade sig framför allt genom en styrkeposition gentemot företagets konkurrenter och som en motivationskälla för de anställda genom ett bevis på god designförmåga. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergsten, Joakim; Ousbäck, Helena and Karlsson, Susanna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Design, design management, designutmärkelser, konkurrensfördel, intern och extern konkurrenskraft., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349712
date added to LUP
2009-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:18:07
@misc{1349712,
 abstract   = {Sammanfattning Titel: Designutmärkelser- Designutmärkelsers effekter på vinnande företag, sett ur företagets perspektiv, med fokus på den externa och interna konkurrenskraften. Seminariedatum: 2009-01-16. Ämne/Kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng. Författare: Joakim Bergsten, Susanna Karlsson och Helena Ousbäck. Handledare: Björn Carlsson, Roland Knutsson. Fem nyckelord: Design, design management, designutmärkelser, konkurrensfördel, intern och extern konkurrenskraft. Syfte: Syftet är att belysa vilka effekter en designutmärkelse kan få på det vinnande företagets organisation, sett ur företagets perspektiv, i fråga om den externa och den interna konkurrenskraften Metod: Kvalitativ ansats och genom analys av telefonintervjuer med åtta företag som erhållit designutmärkelsen Design S. Teoretiska perspektiv: Teorier är hämtade inom områdena; design, marknadsföring, strategi och organisationsteori. Tillsammans ger de en bild av tänkbara områden som påverkas av en designutmärkelse. Empiri: Empirin grundar sig i åtta telefonintervjuer med företag som vunnit Design S år 2006 och år 2008. Även sekundärdata har använts för att beskriva de intervjuade företagen. Resultat: Resultatet visade att en designutmärkelse kan få en rad olika positiva effekter på ett företags konkurrenssituation, såväl externt som internt. Detta visade sig framför allt genom en styrkeposition gentemot företagets konkurrenter och som en motivationskälla för de anställda genom ett bevis på god designförmåga.},
 author    = {Bergsten, Joakim and Ousbäck, Helena and Karlsson, Susanna},
 keyword   = {Design,design management,designutmärkelser,konkurrensfördel,intern och extern konkurrenskraft.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Designutmärkelser - Designutmärkelsers effekter på vinnande företag, sett ur företagets perspektiv, med fokus på den externa och interna konkurrenskraften.},
 year     = {2009},
}