Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Direktinvesteringar - Övergripande strategi samt val och implementering av internationella etableringsmetoder

Blomberg, Anna ; Glansborg, Adrian and Elvander, Mikael (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som kan ligga till grund för högteknologiska företags strategiska direktinvesteringsbeslut i utlandet och därigenom bidra till ökad förståelse för hur tänkandet kring dessa beslut fungerar.
Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie av fyra högteknologiska företag; Beijer Electronics AB, CellaVision AB, Qliktech AB samt TAC AB, som har gjort direktinvesteringar i utlandet. Teoretiska ansatser används för att analysera empirin och visualisera de olika elementen i valet av etableringsstrategi.
Företag som direktinvesterar i utlandet kan välja förvärv eller uppstart. Den strategiska process som valet utgör delas in i tre grundelement, övergripande strategi, etableringsval och... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som kan ligga till grund för högteknologiska företags strategiska direktinvesteringsbeslut i utlandet och därigenom bidra till ökad förståelse för hur tänkandet kring dessa beslut fungerar.
Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie av fyra högteknologiska företag; Beijer Electronics AB, CellaVision AB, Qliktech AB samt TAC AB, som har gjort direktinvesteringar i utlandet. Teoretiska ansatser används för att analysera empirin och visualisera de olika elementen i valet av etableringsstrategi.
Företag som direktinvesterar i utlandet kan välja förvärv eller uppstart. Den strategiska process som valet utgör delas in i tre grundelement, övergripande strategi, etableringsval och implementering, som analyseras individuellt. Ju mer övergripande de strategiska tankarna är, desto större flexibilitet är nödvändig för företag som befinner sig på internationella marknader med mycket extern påverkan. På detaljnivå kan rationella strategier lättare implementeras.
Avgörande för att direktinvestera är behovet av närvaro på strategiskt viktiga marknader och företagens önskan om att behålla vissa resurser internt i organisationen. Faktorer som påverkar valet av etableringsmetod, förvärv eller uppstart, omfattar finansiella och personella resurser, behovet av kontroll över dotterbolag samt omvärldens förändringstakt. Dessutom formuleras hypotesen att ju större organisatoriska förmågor ett företag besitter, desto mindre är begränsningarna när det gäller att välja direktinvesteringsmetod. Högteknologiska företag som uppnått de resurser de behöver väljer troligen uppstart för sina vidare etableringar, något som också gäller riskobenägna företag.
Vid implementeringen tar företag som är mer utvecklade större hänsyn till den egna företagskulturen än den nationella kulturen i det nya landet, då de ska bemanna och styra det nya företaget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Blomberg, Anna ; Glansborg, Adrian and Elvander, Mikael
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Direktinvesteringar, Internationalisering, Expansionsstrategi, Strategisk ansats, Resursbaserat synsätt, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349737
date added to LUP
2003-01-14 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:26:46
@misc{1349737,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som kan ligga till grund för högteknologiska företags strategiska direktinvesteringsbeslut i utlandet och därigenom bidra till ökad förståelse för hur tänkandet kring dessa beslut fungerar.
Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie av fyra högteknologiska företag; Beijer Electronics AB, CellaVision AB, Qliktech AB samt TAC AB, som har gjort direktinvesteringar i utlandet. Teoretiska ansatser används för att analysera empirin och visualisera de olika elementen i valet av etableringsstrategi.
Företag som direktinvesterar i utlandet kan välja förvärv eller uppstart. Den strategiska process som valet utgör delas in i tre grundelement, övergripande strategi, etableringsval och implementering, som analyseras individuellt. Ju mer övergripande de strategiska tankarna är, desto större flexibilitet är nödvändig för företag som befinner sig på internationella marknader med mycket extern påverkan. På detaljnivå kan rationella strategier lättare implementeras.
Avgörande för att direktinvestera är behovet av närvaro på strategiskt viktiga marknader och företagens önskan om att behålla vissa resurser internt i organisationen. Faktorer som påverkar valet av etableringsmetod, förvärv eller uppstart, omfattar finansiella och personella resurser, behovet av kontroll över dotterbolag samt omvärldens förändringstakt. Dessutom formuleras hypotesen att ju större organisatoriska förmågor ett företag besitter, desto mindre är begränsningarna när det gäller att välja direktinvesteringsmetod. Högteknologiska företag som uppnått de resurser de behöver väljer troligen uppstart för sina vidare etableringar, något som också gäller riskobenägna företag.
Vid implementeringen tar företag som är mer utvecklade större hänsyn till den egna företagskulturen än den nationella kulturen i det nya landet, då de ska bemanna och styra det nya företaget.},
 author    = {Blomberg, Anna and Glansborg, Adrian and Elvander, Mikael},
 keyword   = {Direktinvesteringar,Internationalisering,Expansionsstrategi,Strategisk ansats,Resursbaserat synsätt,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Direktinvesteringar - Övergripande strategi samt val och implementering av internationella etableringsmetoder},
 year     = {2003},
}