Advanced

Balanced Scorecard kopplat till belöningssystem- en fallstudie av primärvården Skåne nordväst

Karlsson, Malin; Karlsson, Rebecca and Bojsen, Madeleine (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva och analysera användandet av Balanced Scorecard inom primärvården och speciellt diskutera instrumentets koppling till belöningssystem. Undersökningen har genomförts som en fallstudie, där en deduktiv ansats anlagts. Datainsamlingen har gjorts med hjälp av kvalitativa metoder. De teoretiska perspektiven som använts är Balanced Scorecard, belöningssystem och offentliga organisationer samt kopplingarna dessa områden emellan. Undersökningen baseras på information från intervjuer, internt arbetsmaterial samt Region Skånes hemsida. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Balanced Scorecard fungerar bra inom offentliga organisationer såsom primärvården Skåne. Vi anser emellertid att belöningssystemet... (More)
Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva och analysera användandet av Balanced Scorecard inom primärvården och speciellt diskutera instrumentets koppling till belöningssystem. Undersökningen har genomförts som en fallstudie, där en deduktiv ansats anlagts. Datainsamlingen har gjorts med hjälp av kvalitativa metoder. De teoretiska perspektiven som använts är Balanced Scorecard, belöningssystem och offentliga organisationer samt kopplingarna dessa områden emellan. Undersökningen baseras på information från intervjuer, internt arbetsmaterial samt Region Skånes hemsida. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Balanced Scorecard fungerar bra inom offentliga organisationer såsom primärvården Skåne. Vi anser emellertid att belöningssystemet som inom primärvården Skåne nordväst är kopplat till styrinstrumentet behöver utvecklas ytterligare för att fungera ändamålsenligt. Med en del modifieringar kan belöningssystem dock vara ett strategiskt riktigt val inför framtiden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Malin; Karlsson, Rebecca and Bojsen, Madeleine
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Balanced Scorecard, belöningssystem, offentliga organisationer, sjukvård, primärvård, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349744
date added to LUP
2009-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:15:50
@misc{1349744,
 abstract   = {Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva och analysera användandet av Balanced Scorecard inom primärvården och speciellt diskutera instrumentets koppling till belöningssystem. Undersökningen har genomförts som en fallstudie, där en deduktiv ansats anlagts. Datainsamlingen har gjorts med hjälp av kvalitativa metoder. De teoretiska perspektiven som använts är Balanced Scorecard, belöningssystem och offentliga organisationer samt kopplingarna dessa områden emellan. Undersökningen baseras på information från intervjuer, internt arbetsmaterial samt Region Skånes hemsida. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Balanced Scorecard fungerar bra inom offentliga organisationer såsom primärvården Skåne. Vi anser emellertid att belöningssystemet som inom primärvården Skåne nordväst är kopplat till styrinstrumentet behöver utvecklas ytterligare för att fungera ändamålsenligt. Med en del modifieringar kan belöningssystem dock vara ett strategiskt riktigt val inför framtiden.},
 author    = {Karlsson, Malin and Karlsson, Rebecca and Bojsen, Madeleine},
 keyword   = {Balanced Scorecard,belöningssystem,offentliga organisationer,sjukvård,primärvård,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Balanced Scorecard kopplat till belöningssystem- en fallstudie av primärvården Skåne nordväst},
 year     = {2009},
}