Advanced

Påverkas öppenhet i årsredovisningar av det ekonomiska resultatet?

Hernemyr, Richard and Jespersson, Emma (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att granska tolv svenska företags årsredovisningar. Arbetet inriktar sig på att redogöra för skillnader och likheter mellan företag som har redovisat ett positivt respektive negativt resultat. Metod: Vi använder oss av en induktiv metod, eftersom vi har valt att gå ifrån det specifika till det generella. Det fenomen vi har studerat är kommunikation. Insamling av information har skett genom att vi har granskat årsredovisningar med hjälp av ett egenutformat frågeformulär. Tolv företag från Stockholmsbörsens A-lista har studerats. Urvalet baserar sig på företagen med de mest omsatta aktierna. Teoretiskt perspektiv: Då avsikten är att granska sambandet mellan företagens ekonomiska hälsa och deras kommunikation,... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att granska tolv svenska företags årsredovisningar. Arbetet inriktar sig på att redogöra för skillnader och likheter mellan företag som har redovisat ett positivt respektive negativt resultat. Metod: Vi använder oss av en induktiv metod, eftersom vi har valt att gå ifrån det specifika till det generella. Det fenomen vi har studerat är kommunikation. Insamling av information har skett genom att vi har granskat årsredovisningar med hjälp av ett egenutformat frågeformulär. Tolv företag från Stockholmsbörsens A-lista har studerats. Urvalet baserar sig på företagen med de mest omsatta aktierna. Teoretiskt perspektiv: Då avsikten är att granska sambandet mellan företagens ekonomiska hälsa och deras kommunikation, blir det teoretiskt intressant med en utgångspunkt i grundläggande kommunikation, marknadsföring, förtroende och öppenhet. Tyngdpunkten kommer att ligga på artiklar från välrenommerade tidskrifter. Detta för att fånga den senaste forskningsdebatten kring ämnet. Empiri: Vår empiri bygger på den information som skapats genom frågeformuläret. Denna information har sedan sammanställts och redovisats med olika angreppssätt. Totalt har 60 årsredovisningar från fem skilda år granskats. Utifrån våra frågor hoppades vi på att behandla de mest väsentliga delarna i företagens kommunikation. Slutsatser: Studiens slutsats blir att man kan se ett samband mellan företagens kommunikation och deras hälsa. Företagen tenderar främst att skapa otydliga årsredovisningar när det går dåligt. Detta tyder på att öppenheten blir lägre vid sämre resultat och att företagen faktiskt påverkar sin kommunikation, medvetet eller omedvetet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hernemyr, Richard and Jespersson, Emma
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Årsredovisning, Information, Kommunikation, Resultat, Öppenhet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349763
date added to LUP
2006-06-07
date last changed
2012-04-02 16:00:26
@misc{1349763,
 abstract   = {Syfte: Syftet med uppsatsen är att granska tolv svenska företags årsredovisningar. Arbetet inriktar sig på att redogöra för skillnader och likheter mellan företag som har redovisat ett positivt respektive negativt resultat. Metod: Vi använder oss av en induktiv metod, eftersom vi har valt att gå ifrån det specifika till det generella. Det fenomen vi har studerat är kommunikation. Insamling av information har skett genom att vi har granskat årsredovisningar med hjälp av ett egenutformat frågeformulär. Tolv företag från Stockholmsbörsens A-lista har studerats. Urvalet baserar sig på företagen med de mest omsatta aktierna. Teoretiskt perspektiv: Då avsikten är att granska sambandet mellan företagens ekonomiska hälsa och deras kommunikation, blir det teoretiskt intressant med en utgångspunkt i grundläggande kommunikation, marknadsföring, förtroende och öppenhet. Tyngdpunkten kommer att ligga på artiklar från välrenommerade tidskrifter. Detta för att fånga den senaste forskningsdebatten kring ämnet. Empiri: Vår empiri bygger på den information som skapats genom frågeformuläret. Denna information har sedan sammanställts och redovisats med olika angreppssätt. Totalt har 60 årsredovisningar från fem skilda år granskats. Utifrån våra frågor hoppades vi på att behandla de mest väsentliga delarna i företagens kommunikation. Slutsatser: Studiens slutsats blir att man kan se ett samband mellan företagens kommunikation och deras hälsa. Företagen tenderar främst att skapa otydliga årsredovisningar när det går dåligt. Detta tyder på att öppenheten blir lägre vid sämre resultat och att företagen faktiskt påverkar sin kommunikation, medvetet eller omedvetet.},
 author    = {Hernemyr, Richard and Jespersson, Emma},
 keyword   = {Årsredovisning,Information,Kommunikation,Resultat,Öppenhet,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Påverkas öppenhet i årsredovisningar av det ekonomiska resultatet?},
 year     = {2006},
}