Advanced

Revisionsutskott - Revisorns inställning till revisionsutskott

Bergström, Karin; Mahmutovic, Velda; Persson, Susanne and Håkansson, Tina (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att få förståelse för svenska auktoriserade revisorers inställning och förhållande till revisionsutskott. Målet är också att klarlägga vilken betydelse revisionsutskotten, enligt revisorn, har på den svenska kapitalmarknaden och i det svenska näringslivet. Ytterligare ett syfte med studien är att undersöka om revisorerna anser att revisionsutskotten bidrar till ökad tillit och ett ökat förtroende på den svenska kapitalmarknaden. Metoden som har använts har en kvalitativ inriktning med en induktiv ansats. Informationen till studien samlades in genom semistrukturerade telefonintervjuer med svenska auktoriserade revisorer. Resultatet av studien blev att sju av åtta revisorer anser att det är positivt med... (More)
Syftet med denna uppsats är att få förståelse för svenska auktoriserade revisorers inställning och förhållande till revisionsutskott. Målet är också att klarlägga vilken betydelse revisionsutskotten, enligt revisorn, har på den svenska kapitalmarknaden och i det svenska näringslivet. Ytterligare ett syfte med studien är att undersöka om revisorerna anser att revisionsutskotten bidrar till ökad tillit och ett ökat förtroende på den svenska kapitalmarknaden. Metoden som har använts har en kvalitativ inriktning med en induktiv ansats. Informationen till studien samlades in genom semistrukturerade telefonintervjuer med svenska auktoriserade revisorer. Resultatet av studien blev att sju av åtta revisorer anser att det är positivt med revisionsutskott och att det är bra för större börsnoterade bolag medan det för mindre bolag anses överflödigt och för byråkratiskt. Endast en revisor var negativt inställd till revisionsutskotten och anser att utskotten inte är nödvändiga. Hur revisorerna upplever skillnad i kvaliteten på revisionen i företag med respektive utan revisionsutskott skiljer sig åt. Vidare menar alla revisorerna att införandet av ett revisionsutskott inte generellt bidrar till ett ökat förtroende på den svenska kapitalmarknaden men att det kan utöva en viss verkan hos allmänheten då de upplever ett starkare förtroende för företagen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergström, Karin; Mahmutovic, Velda; Persson, Susanne and Håkansson, Tina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Revisionsutskott, revisor, finansiella skandaler, regelverk, förtroende, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349793
date added to LUP
2008-01-18 00:00:00
date last changed
2012-04-02 16:54:23
@misc{1349793,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att få förståelse för svenska auktoriserade revisorers inställning och förhållande till revisionsutskott. Målet är också att klarlägga vilken betydelse revisionsutskotten, enligt revisorn, har på den svenska kapitalmarknaden och i det svenska näringslivet. Ytterligare ett syfte med studien är att undersöka om revisorerna anser att revisionsutskotten bidrar till ökad tillit och ett ökat förtroende på den svenska kapitalmarknaden. Metoden som har använts har en kvalitativ inriktning med en induktiv ansats. Informationen till studien samlades in genom semistrukturerade telefonintervjuer med svenska auktoriserade revisorer. Resultatet av studien blev att sju av åtta revisorer anser att det är positivt med revisionsutskott och att det är bra för större börsnoterade bolag medan det för mindre bolag anses överflödigt och för byråkratiskt. Endast en revisor var negativt inställd till revisionsutskotten och anser att utskotten inte är nödvändiga. Hur revisorerna upplever skillnad i kvaliteten på revisionen i företag med respektive utan revisionsutskott skiljer sig åt. Vidare menar alla revisorerna att införandet av ett revisionsutskott inte generellt bidrar till ett ökat förtroende på den svenska kapitalmarknaden men att det kan utöva en viss verkan hos allmänheten då de upplever ett starkare förtroende för företagen.},
 author    = {Bergström, Karin and Mahmutovic, Velda and Persson, Susanne and Håkansson, Tina},
 keyword   = {Revisionsutskott,revisor,finansiella skandaler,regelverk,förtroende,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Revisionsutskott - Revisorns inställning till revisionsutskott},
 year     = {2008},
}