Advanced

Är målet mätt? - en fallstudie av prestationsmätning i ideella organisationer

Andersson, Cecilia; Zäll, Christine and Rosberg, Christina (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt arbete baserar sig huvudsakligen på en fallstudie av prestationsmätning i sex fallorganisationer; tre fackförbund och tre insamlingsorganisationer. I dessa organisationer utförde vi semistandardiserade intervjuer med ekonomichef eller motsvarande. Valen grundade sig i vår önskan att få en större förståelse för prestationsmätning i ideella organisationer och att utifrån fallen kunna beskriva och analysera aspekter inom området. Vår teoriram är uppdelad i två delar; en förklarande och introducerande del samt en praktiskt inriktad del där processen och strukturen i prestationsmätningen tas upp. Empirin presenteras i sex avsnitt, ett för varje fallorganisation, med insamlingsorganisationerna först och fackförbunden därefter. Varje fall... (More)
Vårt arbete baserar sig huvudsakligen på en fallstudie av prestationsmätning i sex fallorganisationer; tre fackförbund och tre insamlingsorganisationer. I dessa organisationer utförde vi semistandardiserade intervjuer med ekonomichef eller motsvarande. Valen grundade sig i vår önskan att få en större förståelse för prestationsmätning i ideella organisationer och att utifrån fallen kunna beskriva och analysera aspekter inom området. Vår teoriram är uppdelad i två delar; en förklarande och introducerande del samt en praktiskt inriktad del där processen och strukturen i prestationsmätningen tas upp. Empirin presenteras i sex avsnitt, ett för varje fallorganisation, med insamlingsorganisationerna först och fackförbunden därefter. Varje fall kan läsas separat och avslutas med en mindre analys. Slutligen presenteras en sammanfattande matris för att underlätta övergången till kapitel 5. I vårt resultatkapitel presenterar vi de mönster som framträder tydligast i vår studie. För det första tar vi upp att visionen i de ideella organisationerna tenderar att vara ogenomtänkt eller ofokuserad, vilket kan innebära problem i den vidare framtagningen av prestationsmått. Därefter belyser vi att ideella organisationer brister i kopplingar mellan de prestationsmått som används, strategi och vision. I förlängningen innebär det att prestationsmåtten som används i de ideella organisationerna saknar de långsiktiga inslagen av strategi och vision som innebär att måluppfyllelse kan mätas. Slutligen har vi kommit fram till att de olika undersökta grupperna har olika grad av icke-finansiell fokus i sin prestationsmätning. Den grupp som har en klart icke-finansiell fokus efterfrågar vidare kompletterande finansiella mått och vice versa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Cecilia; Zäll, Christine and Rosberg, Christina
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Prestationsmätning, mått, ideella organisationer, vision, strategi, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349822
date added to LUP
2004-06-17 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:09:56
@misc{1349822,
 abstract   = {Vårt arbete baserar sig huvudsakligen på en fallstudie av prestationsmätning i sex fallorganisationer; tre fackförbund och tre insamlingsorganisationer. I dessa organisationer utförde vi semistandardiserade intervjuer med ekonomichef eller motsvarande. Valen grundade sig i vår önskan att få en större förståelse för prestationsmätning i ideella organisationer och att utifrån fallen kunna beskriva och analysera aspekter inom området. Vår teoriram är uppdelad i två delar; en förklarande och introducerande del samt en praktiskt inriktad del där processen och strukturen i prestationsmätningen tas upp. Empirin presenteras i sex avsnitt, ett för varje fallorganisation, med insamlingsorganisationerna först och fackförbunden därefter. Varje fall kan läsas separat och avslutas med en mindre analys. Slutligen presenteras en sammanfattande matris för att underlätta övergången till kapitel 5. I vårt resultatkapitel presenterar vi de mönster som framträder tydligast i vår studie. För det första tar vi upp att visionen i de ideella organisationerna tenderar att vara ogenomtänkt eller ofokuserad, vilket kan innebära problem i den vidare framtagningen av prestationsmått. Därefter belyser vi att ideella organisationer brister i kopplingar mellan de prestationsmått som används, strategi och vision. I förlängningen innebär det att prestationsmåtten som används i de ideella organisationerna saknar de långsiktiga inslagen av strategi och vision som innebär att måluppfyllelse kan mätas. Slutligen har vi kommit fram till att de olika undersökta grupperna har olika grad av icke-finansiell fokus i sin prestationsmätning. Den grupp som har en klart icke-finansiell fokus efterfrågar vidare kompletterande finansiella mått och vice versa.},
 author    = {Andersson, Cecilia and Zäll, Christine and Rosberg, Christina},
 keyword   = {Prestationsmätning,mått,ideella organisationer,vision,strategi,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är målet mätt? - en fallstudie av prestationsmätning i ideella organisationer},
 year     = {2004},
}