Advanced

"Vilka effekter har införandet av IFRS 3 fått på redovisningen vid företagsförvärv?"

Malmberg, Annika; Olsson, Maria and Kraiczi, Anna (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med examensarbetet är att undersöka om IFRS 3 efterlevs i svenska börsnoterade företag och om därmed en ”korrekt” bild av förvärven ges när det gäller identifiering, värdering och särredovisning av de immateriella tillgångarna. I litteraturgenomgången redogörs för konvergensprojektet. Det görs även en beskrivning av väsentliga förändringar i redovisning av förvärv enligt IFRS 3. Värderingsmetoder för värdering av immateriella tillgångar till ett verkligt värde återges. Streeck & Schmitters ramverk för redovisningsreglering samt kritik gentemot denna enligt Puxty et al. lyfts fram. Även Sten Jönssons teori kring statlig inverkan på redovisningsreglering återges. Detta examensarbete bygger på två empiriska undersökningar. Först... (More)
Syftet med examensarbetet är att undersöka om IFRS 3 efterlevs i svenska börsnoterade företag och om därmed en ”korrekt” bild av förvärven ges när det gäller identifiering, värdering och särredovisning av de immateriella tillgångarna. I litteraturgenomgången redogörs för konvergensprojektet. Det görs även en beskrivning av väsentliga förändringar i redovisning av förvärv enligt IFRS 3. Värderingsmetoder för värdering av immateriella tillgångar till ett verkligt värde återges. Streeck & Schmitters ramverk för redovisningsreglering samt kritik gentemot denna enligt Puxty et al. lyfts fram. Även Sten Jönssons teori kring statlig inverkan på redovisningsreglering återges. Detta examensarbete bygger på två empiriska undersökningar. Först gjordes en innehållsanalys av årsredovisningar för svenska bolag, noterade på Stockholmsbörsen. Resultatet av denna ligger sedan till grund för de efterföljande intervjuer som gjorts med redovisningsexperter, specialiserade inom IFRS 3. Studien visar att de nya krav som ställs innebär ett merarbete för företagen och ett ökat behov av specialkompetens. Immateriella tillgångar särredovisades vid alla analyserade förvärv, men det brister ofta i fördelningen av dessa, vilket försvårar utläsbarheten. Det går även att se en stor skillnad i hur de olika företagen redovisar sina förvärv och vad som ingår i deras upplysningar. Även om inställningen till IFRS 3 är positiv så finns problem i samband med identifieringen och värderingen av de immateriella tillgångarna, som nu skall värderas till verkliga värden. Problemet är att de förutsättningar som krävs för att kunna återge deras verkliga värde ofta saknas. Studien visar på ett stort behov av tydlig vägledning då de skattningar som nu görs innehåller ett stort mått av subjektivitet. Det framkom också att företagen kan uppleva upplysningskraven som konkurrenshämmande varför de ibland väljer att inte uppge all information, vilket ytterligare förstärker skillnaden i den finansiella rapporteringen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malmberg, Annika; Olsson, Maria and Kraiczi, Anna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
IFRS 3, värderingsproblematik, verkligt värde, immateriella tillgångar, konvergens, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349829
date added to LUP
2008-01-18
date last changed
2012-04-02 16:51:54
@misc{1349829,
 abstract   = {Syftet med examensarbetet är att undersöka om IFRS 3 efterlevs i svenska börsnoterade företag och om därmed en ”korrekt” bild av förvärven ges när det gäller identifiering, värdering och särredovisning av de immateriella tillgångarna. I litteraturgenomgången redogörs för konvergensprojektet. Det görs även en beskrivning av väsentliga förändringar i redovisning av förvärv enligt IFRS 3. Värderingsmetoder för värdering av immateriella tillgångar till ett verkligt värde återges. Streeck & Schmitters ramverk för redovisningsreglering samt kritik gentemot denna enligt Puxty et al. lyfts fram. Även Sten Jönssons teori kring statlig inverkan på redovisningsreglering återges. Detta examensarbete bygger på två empiriska undersökningar. Först gjordes en innehållsanalys av årsredovisningar för svenska bolag, noterade på Stockholmsbörsen. Resultatet av denna ligger sedan till grund för de efterföljande intervjuer som gjorts med redovisningsexperter, specialiserade inom IFRS 3. Studien visar att de nya krav som ställs innebär ett merarbete för företagen och ett ökat behov av specialkompetens. Immateriella tillgångar särredovisades vid alla analyserade förvärv, men det brister ofta i fördelningen av dessa, vilket försvårar utläsbarheten. Det går även att se en stor skillnad i hur de olika företagen redovisar sina förvärv och vad som ingår i deras upplysningar. Även om inställningen till IFRS 3 är positiv så finns problem i samband med identifieringen och värderingen av de immateriella tillgångarna, som nu skall värderas till verkliga värden. Problemet är att de förutsättningar som krävs för att kunna återge deras verkliga värde ofta saknas. Studien visar på ett stort behov av tydlig vägledning då de skattningar som nu görs innehåller ett stort mått av subjektivitet. Det framkom också att företagen kan uppleva upplysningskraven som konkurrenshämmande varför de ibland väljer att inte uppge all information, vilket ytterligare förstärker skillnaden i den finansiella rapporteringen.},
 author    = {Malmberg, Annika and Olsson, Maria and Kraiczi, Anna},
 keyword   = {IFRS 3,värderingsproblematik,verkligt värde,immateriella tillgångar,konvergens,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Vilka effekter har införandet av IFRS 3 fått på redovisningen vid företagsförvärv?"},
 year     = {2008},
}