Advanced

Kommuners lån och placeringar - en jämförande studie av små och stora kommuner i Skåne Län

Olsson, Elis and Norrman, Henrik (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Spanish)
Syftet med uppsatsen är att studera kommunernas villkor när de lånar pengar. Vi granskar särskilt om stora kommuner lånar billigare än små kommuner. Vi vill även undersöka i vilken grad kommunerna använder sig av en finansfunktion samt hur denna skiljer sig åt mellan stora och små kommuner.
Genom personliga intervjuer med samtliga medverkande kommuner har en kvalitativ studie genomförts. Utöver de personliga intervjuerna har tryckt material från kommunerna insamlats och granskats.
Oss veterligen finns ingen tidigare teori inom detta område. En omfattande litteraturstudie har genomförts utan framgång. Den teori som finns är relaterad till de stordriftsfördelar som kan sägas finnas inom företagsekonomin.
Efter analys av insamlat material har... (More)
Syftet med uppsatsen är att studera kommunernas villkor när de lånar pengar. Vi granskar särskilt om stora kommuner lånar billigare än små kommuner. Vi vill även undersöka i vilken grad kommunerna använder sig av en finansfunktion samt hur denna skiljer sig åt mellan stora och små kommuner.
Genom personliga intervjuer med samtliga medverkande kommuner har en kvalitativ studie genomförts. Utöver de personliga intervjuerna har tryckt material från kommunerna insamlats och granskats.
Oss veterligen finns ingen tidigare teori inom detta område. En omfattande litteraturstudie har genomförts utan framgång. Den teori som finns är relaterad till de stordriftsfördelar som kan sägas finnas inom företagsekonomin.
Efter analys av insamlat material har vi funnit att vissa skillnader finns mellan de berörda kommunerna. Dessa skillnader är dock relativt små. Vissa intressanta trender finns dock, trots undersökningens begränsade omfattning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Elis and Norrman, Henrik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kommuner, upplåning, placering, kommuninvest, finanspolicy, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349849
date added to LUP
2004-06-07 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:08:12
@misc{1349849,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att studera kommunernas villkor när de lånar pengar. Vi granskar särskilt om stora kommuner lånar billigare än små kommuner. Vi vill även undersöka i vilken grad kommunerna använder sig av en finansfunktion samt hur denna skiljer sig åt mellan stora och små kommuner.
Genom personliga intervjuer med samtliga medverkande kommuner har en kvalitativ studie genomförts. Utöver de personliga intervjuerna har tryckt material från kommunerna insamlats och granskats.
Oss veterligen finns ingen tidigare teori inom detta område. En omfattande litteraturstudie har genomförts utan framgång. Den teori som finns är relaterad till de stordriftsfördelar som kan sägas finnas inom företagsekonomin.
Efter analys av insamlat material har vi funnit att vissa skillnader finns mellan de berörda kommunerna. Dessa skillnader är dock relativt små. Vissa intressanta trender finns dock, trots undersökningens begränsade omfattning.},
 author    = {Olsson, Elis and Norrman, Henrik},
 keyword   = {kommuner,upplåning,placering,kommuninvest,finanspolicy,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommuners lån och placeringar - en jämförande studie av små och stora kommuner i Skåne Län},
 year     = {2004},
}