Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Stora möjligheter för små företag – nätverket som resurskälla vid produktutveckling på Tritello

Paulsson, Henrik and Jönsson, Åsa (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Problemdiskussion: Fallföretaget Tritello har resursproblem i sitt produktutvecklingsarbete. För att utreda detta ställs Ett antal frågor som behandlar kartläggningen av företaget, utformningen av en arbetsmodell för produktutveckling, hur produktutveckling i nätverk kan vara en lösning på företagets resursproblem samt hur arbetet med produktutvecklingsstrategin bör bedrivas. Syfte: Syftet med arbetet är att skapa en arbetsmodell för Tritellos produktutveckling samt en struktur för framtagningen av produktutvecklingsstrategin. Metod:Arbetets metod förankras i det så kallade systemsynsättet eftersom vi anser att det passar bra för att uppnå arbetets mål. Med utgångspunkt i detta metodsynsätt hanterar vi sedan de olika valsituationer som... (More)
Problemdiskussion: Fallföretaget Tritello har resursproblem i sitt produktutvecklingsarbete. För att utreda detta ställs Ett antal frågor som behandlar kartläggningen av företaget, utformningen av en arbetsmodell för produktutveckling, hur produktutveckling i nätverk kan vara en lösning på företagets resursproblem samt hur arbetet med produktutvecklingsstrategin bör bedrivas. Syfte: Syftet med arbetet är att skapa en arbetsmodell för Tritellos produktutveckling samt en struktur för framtagningen av produktutvecklingsstrategin. Metod:Arbetets metod förankras i det så kallade systemsynsättet eftersom vi anser att det passar bra för att uppnå arbetets mål. Med utgångspunkt i detta metodsynsätt hanterar vi sedan de olika valsituationer som uppstår under arbetets gång kring fallstudier, datainsamling och källkritik. Viktiga val under arbetets gång har bland annat varit att vi koncentrerat oss på endast ett fallföretag, vilket gjort att vi kunnat gå på djupet i vår undersökning och analys, samt att vi i enlighet med vår kvalitativa inriktning valt att utföra öppna intervjuer. Slutsatser:De viktigaste slutsatserna i arbetet rör de tre områdena arbetsmodell för produktutveckling, produktutvecklingsstrategi och integration. Arbetsmodellen för produktutvecklingen bör utformas i enlighet med den modell som föreslås i arbetet, med en noga avvägd balans mellan formell struktur och flexibel småskalighet. Arbetsmodellen länkar samman produktutvecklingsprocessen, produktutvecklingsstrategin och nätverket genom att beskriva hur externa resurser kan kopplas in i utvecklingsprocessens olika faser och hur produktutvecklingsstrategin påverkar utvecklingsarbetet. Produktutvecklingsstrategin bör utformas av Tritello på egen hand för bästa resultat och därför ges i arbetet endast rekommendationer för själva strategiframtagningsarbetet. Vid strategiframtagningen är det särskilt viktigt att det finns stödjande teknologi- och marknadsstrategier. Integrationen mellan de interna funktionerna och mellan företag och externt nätverk måste anpassas till Tritellos egenskaper och företagets allmänna situation. Med dessa förutsättningar står det klart att det inte krävs fullt utvecklad integration, utan mer en balans av koordination och punktvisa djupare integrationsinsatser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Paulsson, Henrik and Jönsson, Åsa
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Produktutveckling, Produktutvecklingsstrategi, Resurser, Nätverk, Små företag, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349860
date added to LUP
2003-05-22 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:39:52
@misc{1349860,
 abstract   = {Problemdiskussion: Fallföretaget Tritello har resursproblem i sitt produktutvecklingsarbete. För att utreda detta ställs Ett antal frågor som behandlar kartläggningen av företaget, utformningen av en arbetsmodell för produktutveckling, hur produktutveckling i nätverk kan vara en lösning på företagets resursproblem samt hur arbetet med produktutvecklingsstrategin bör bedrivas. Syfte: Syftet med arbetet är att skapa en arbetsmodell för Tritellos produktutveckling samt en struktur för framtagningen av produktutvecklingsstrategin. Metod:Arbetets metod förankras i det så kallade systemsynsättet eftersom vi anser att det passar bra för att uppnå arbetets mål. Med utgångspunkt i detta metodsynsätt hanterar vi sedan de olika valsituationer som uppstår under arbetets gång kring fallstudier, datainsamling och källkritik. Viktiga val under arbetets gång har bland annat varit att vi koncentrerat oss på endast ett fallföretag, vilket gjort att vi kunnat gå på djupet i vår undersökning och analys, samt att vi i enlighet med vår kvalitativa inriktning valt att utföra öppna intervjuer. Slutsatser:De viktigaste slutsatserna i arbetet rör de tre områdena arbetsmodell för produktutveckling, produktutvecklingsstrategi och integration. Arbetsmodellen för produktutvecklingen bör utformas i enlighet med den modell som föreslås i arbetet, med en noga avvägd balans mellan formell struktur och flexibel småskalighet. Arbetsmodellen länkar samman produktutvecklingsprocessen, produktutvecklingsstrategin och nätverket genom att beskriva hur externa resurser kan kopplas in i utvecklingsprocessens olika faser och hur produktutvecklingsstrategin påverkar utvecklingsarbetet. Produktutvecklingsstrategin bör utformas av Tritello på egen hand för bästa resultat och därför ges i arbetet endast rekommendationer för själva strategiframtagningsarbetet. Vid strategiframtagningen är det särskilt viktigt att det finns stödjande teknologi- och marknadsstrategier. Integrationen mellan de interna funktionerna och mellan företag och externt nätverk måste anpassas till Tritellos egenskaper och företagets allmänna situation. Med dessa förutsättningar står det klart att det inte krävs fullt utvecklad integration, utan mer en balans av koordination och punktvisa djupare integrationsinsatser.},
 author    = {Paulsson, Henrik and Jönsson, Åsa},
 keyword   = {Produktutveckling,Produktutvecklingsstrategi,Resurser,Nätverk,Små företag,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Stora möjligheter för små företag – nätverket som resurskälla vid produktutveckling på Tritello},
 year     = {2003},
}