Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Outsourcing-"kostar det något att ta hissen"

Carlstedt, Fredrik ; Persson, Anna and Stillesjö, Daniel (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Outsourcing är idag ett väldebatterat strategiskt verktyg, vilket används inom många olika områden och har ett stort antal motiv. Den ökade populariteten för utkontraktering som strategiskt handlingsalternativ bland svenska företagsledare kan härledas till de olika motiv som finns presenterade i diverse litteratur, artiklar, uppsatser och avhandlingar. Genom att använda sig av outsourcing kan företag uppnå en rad positiva och negativa effekter. Vi har i denna uppsats använt oss av en kvalitativ undersökning baserad på fyra fallföretag. I vårt arbete har vi kommit fram till att det inte finns några större skillnader mellan de motiv litteraturen beskriver och de motiv våra fallföretag har haft till att lägga ut en verksamhet på en extern... (More)
Outsourcing är idag ett väldebatterat strategiskt verktyg, vilket används inom många olika områden och har ett stort antal motiv. Den ökade populariteten för utkontraktering som strategiskt handlingsalternativ bland svenska företagsledare kan härledas till de olika motiv som finns presenterade i diverse litteratur, artiklar, uppsatser och avhandlingar. Genom att använda sig av outsourcing kan företag uppnå en rad positiva och negativa effekter. Vi har i denna uppsats använt oss av en kvalitativ undersökning baserad på fyra fallföretag. I vårt arbete har vi kommit fram till att det inte finns några större skillnader mellan de motiv litteraturen beskriver och de motiv våra fallföretag har haft till att lägga ut en verksamhet på en extern leverantör. Det vi däremot menar att vi kan påvisa genom vår undersökning är att företag kan lägga ut taktiska verksamheter för att uppnå strategiska effekter. De bieffekter vi har kunnat identifiera genom att analysera genomförandet av fallföretagens utkontrakteringar är dels en ökad kostnadsmedvetenhet bland personalen och dels att resurser frigörs genom en minskad leverantörsbas. Anledningen till att personalen blir mer kostnadsmedveten när en verksamhet outsourcas till en extern leverantör är att debiteringsprocessen förändras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlstedt, Fredrik ; Persson, Anna and Stillesjö, Daniel
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Outsourcing, utkontraktering, motiv, bieffekter, beställarkompetens, komplementaritet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349911
date added to LUP
2003-01-18 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:32:03
@misc{1349911,
 abstract   = {Outsourcing är idag ett väldebatterat strategiskt verktyg, vilket används inom många olika områden och har ett stort antal motiv. Den ökade populariteten för utkontraktering som strategiskt handlingsalternativ bland svenska företagsledare kan härledas till de olika motiv som finns presenterade i diverse litteratur, artiklar, uppsatser och avhandlingar. Genom att använda sig av outsourcing kan företag uppnå en rad positiva och negativa effekter. Vi har i denna uppsats använt oss av en kvalitativ undersökning baserad på fyra fallföretag. I vårt arbete har vi kommit fram till att det inte finns några större skillnader mellan de motiv litteraturen beskriver och de motiv våra fallföretag har haft till att lägga ut en verksamhet på en extern leverantör. Det vi däremot menar att vi kan påvisa genom vår undersökning är att företag kan lägga ut taktiska verksamheter för att uppnå strategiska effekter. De bieffekter vi har kunnat identifiera genom att analysera genomförandet av fallföretagens utkontrakteringar är dels en ökad kostnadsmedvetenhet bland personalen och dels att resurser frigörs genom en minskad leverantörsbas. Anledningen till att personalen blir mer kostnadsmedveten när en verksamhet outsourcas till en extern leverantör är att debiteringsprocessen förändras.},
 author    = {Carlstedt, Fredrik and Persson, Anna and Stillesjö, Daniel},
 keyword   = {Outsourcing,utkontraktering,motiv,bieffekter,beställarkompetens,komplementaritet,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Outsourcing-"kostar det något att ta hissen"},
 year     = {2003},
}