Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Miljö- och kvalitetscertifiering som konkurrensfördel

Thomasson, Anna and Stenshed, Odd (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Under senare tid har det på den svenska livsmedelsmarknaden växt olika miljö- och kvalitetsmärkningar som grundar sig på olika kriterier. Vi har i denna uppsats valt att studera två av dessa: Svenskt Sigill coh SVENSKODLAT. Syftet med denna uppsats är därför att ur ett producentperspektiv, undersöka huruvida Svenskt Sigill och SVENSKODLAT certifieringarna kan utgöra en strategisk konkurrensfördel. Vi har identifierat tre aspekter som var och en i varierande grad kan sägas bidra till att de båda certifieringar vi studerat skapar konkurrensfördelar. Dessa tre aspekter vilka vi sammanfattat i en ABC-modell är: adding value, barrier to entry och cost saving. De tre aspekterna har sin utgångspunkt i de tre teorier vi ansett varit mest centrala... (More)
Under senare tid har det på den svenska livsmedelsmarknaden växt olika miljö- och kvalitetsmärkningar som grundar sig på olika kriterier. Vi har i denna uppsats valt att studera två av dessa: Svenskt Sigill coh SVENSKODLAT. Syftet med denna uppsats är därför att ur ett producentperspektiv, undersöka huruvida Svenskt Sigill och SVENSKODLAT certifieringarna kan utgöra en strategisk konkurrensfördel. Vi har identifierat tre aspekter som var och en i varierande grad kan sägas bidra till att de båda certifieringar vi studerat skapar konkurrensfördelar. Dessa tre aspekter vilka vi sammanfattat i en ABC-modell är: adding value, barrier to entry och cost saving. De tre aspekterna har sin utgångspunkt i de tre teorier vi ansett varit mest centrala i vår uppsats. Adding value härstammar från Melins varumärkesstrategiteori, barrier to entry har sin utgångspunkt i Porters generiska strategier och cost saving grundar sig främst på Harts miljöstrategiteori. Då de två certifieringarna till olika grad uppfyller de krav vi och teorierna anser utgör en strategisk konkurrensfördel har vi dragit den slutsatsen att de inte fullt ut uppfyller dessa krav idag, men att de har förutsättningar att göra det i framtiden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thomasson, Anna and Stenshed, Odd
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
miljö- och kvalitets certifieringar, strategisk konkurrensfördel, livsmedelsbranschen, Svenskt Sigill, SVENSKODLAT, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349934
date added to LUP
2003-02-10 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:31:38
@misc{1349934,
 abstract   = {Under senare tid har det på den svenska livsmedelsmarknaden växt olika miljö- och kvalitetsmärkningar som grundar sig på olika kriterier. Vi har i denna uppsats valt att studera två av dessa: Svenskt Sigill coh SVENSKODLAT. Syftet med denna uppsats är därför att ur ett producentperspektiv, undersöka huruvida Svenskt Sigill och SVENSKODLAT certifieringarna kan utgöra en strategisk konkurrensfördel. Vi har identifierat tre aspekter som var och en i varierande grad kan sägas bidra till att de båda certifieringar vi studerat skapar konkurrensfördelar. Dessa tre aspekter vilka vi sammanfattat i en ABC-modell är: adding value, barrier to entry och cost saving. De tre aspekterna har sin utgångspunkt i de tre teorier vi ansett varit mest centrala i vår uppsats. Adding value härstammar från Melins varumärkesstrategiteori, barrier to entry har sin utgångspunkt i Porters generiska strategier och cost saving grundar sig främst på Harts miljöstrategiteori. Då de två certifieringarna till olika grad uppfyller de krav vi och teorierna anser utgör en strategisk konkurrensfördel har vi dragit den slutsatsen att de inte fullt ut uppfyller dessa krav idag, men att de har förutsättningar att göra det i framtiden.},
 author    = {Thomasson, Anna and Stenshed, Odd},
 keyword   = {miljö- och kvalitets certifieringar,strategisk konkurrensfördel,livsmedelsbranschen,Svenskt Sigill,SVENSKODLAT,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Miljö- och kvalitetscertifiering som konkurrensfördel},
 year     = {2003},
}