Advanced

Stämmer företags belöningar överens med de önskemål som universitets- och högskolestudenter har?

Andrén, Johan; Wallin, Caroline; Abdon, Lykke and Henriks, Anna (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur väl våra fallföretags belöningar stämmer överens med de önskemål och preferenser som dagens universitets- och högskolestudenter har. Uppsatsen skall alltså vara av deskriptiv karaktär med fokus på överensstämmelse mellan våra två empiriska material. Vi har valt att använda teorier inom områdena motivation, prestation och belöningar. Dessa kommer sedan sammantaget att ge enhetlig uppfattning och fungera som ett sammanknutet analysverktyg. I vår uppsats har vi haft ett induktivt angreppssätt. Vi har studerat två stycken fallföretag, E.ON respektive Finax, för att få en djupare insikt i vilka belöningar som företag använder. Vi har även studerat Företagsbarometern, en... (More)
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur väl våra fallföretags belöningar stämmer överens med de önskemål och preferenser som dagens universitets- och högskolestudenter har. Uppsatsen skall alltså vara av deskriptiv karaktär med fokus på överensstämmelse mellan våra två empiriska material. Vi har valt att använda teorier inom områdena motivation, prestation och belöningar. Dessa kommer sedan sammantaget att ge enhetlig uppfattning och fungera som ett sammanknutet analysverktyg. I vår uppsats har vi haft ett induktivt angreppssätt. Vi har studerat två stycken fallföretag, E.ON respektive Finax, för att få en djupare insikt i vilka belöningar som företag använder. Vi har även studerat Företagsbarometern, en attitydundersökning gjord på 9 005 studenter, för att få en bred överblick av vilka belöningar som studenter idag värdesätter hos en arbetsgivare. Vi har slutligen också genomfört en egen enkätundersökning med 60 studenter som komplement till Företagsbarometern. Samtliga data samlades in med syftet att kunna göra en jämförelse mellan studenternas önskemål och de typer av belöningar som företagen använder sig av. De slutsatser vi har kommit fram till är följande: Vi anser att överensstämmelsen mellan företagens belöningar och studenternas önskemål är god. Vi anser vidare att det inte spelar så stor roll hur den monetära belöningen är utformad då både konsekvenserna och det bakomliggande syftet med den är desamma. Vidareutbildning är något som visat sig ligga i bådas intresse, men huruvida belöningsgrunderna (individuell, kollektiv, fast, rörlig) stämmer överens eller ej kan inte urskönjas med hjälp av denna studie, då endast överensstämmelsen är god mellan studenterna och det ena fallföretaget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andrén, Johan; Wallin, Caroline; Abdon, Lykke and Henriks, Anna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Belöning, motivation, prestation, studenter, överenskommelse, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349949
date added to LUP
2006-06-05
date last changed
2012-04-02 16:06:26
@misc{1349949,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur väl våra fallföretags belöningar stämmer överens med de önskemål och preferenser som dagens universitets- och högskolestudenter har. Uppsatsen skall alltså vara av deskriptiv karaktär med fokus på överensstämmelse mellan våra två empiriska material. Vi har valt att använda teorier inom områdena motivation, prestation och belöningar. Dessa kommer sedan sammantaget att ge enhetlig uppfattning och fungera som ett sammanknutet analysverktyg. I vår uppsats har vi haft ett induktivt angreppssätt. Vi har studerat två stycken fallföretag, E.ON respektive Finax, för att få en djupare insikt i vilka belöningar som företag använder. Vi har även studerat Företagsbarometern, en attitydundersökning gjord på 9 005 studenter, för att få en bred överblick av vilka belöningar som studenter idag värdesätter hos en arbetsgivare. Vi har slutligen också genomfört en egen enkätundersökning med 60 studenter som komplement till Företagsbarometern. Samtliga data samlades in med syftet att kunna göra en jämförelse mellan studenternas önskemål och de typer av belöningar som företagen använder sig av. De slutsatser vi har kommit fram till är följande: Vi anser att överensstämmelsen mellan företagens belöningar och studenternas önskemål är god. Vi anser vidare att det inte spelar så stor roll hur den monetära belöningen är utformad då både konsekvenserna och det bakomliggande syftet med den är desamma. Vidareutbildning är något som visat sig ligga i bådas intresse, men huruvida belöningsgrunderna (individuell, kollektiv, fast, rörlig) stämmer överens eller ej kan inte urskönjas med hjälp av denna studie, då endast överensstämmelsen är god mellan studenterna och det ena fallföretaget.},
 author    = {Andrén, Johan and Wallin, Caroline and Abdon, Lykke and Henriks, Anna},
 keyword   = {Belöning,motivation,prestation,studenter,överenskommelse,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Stämmer företags belöningar överens med de önskemål som universitets- och högskolestudenter har?},
 year     = {2006},
}