Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

VD-bytets påverkan på marknaden

Hjalmarsson, Ann-Sofie ; Hjertstrand, Per and Mickovic, Ivana (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken påverkan VD-byte har på företag noterade på den svenska börsmarknadens A-lista, och att detta i sin tur skall ge intressenter djupare förståelse för reaktionerna på marknaden vid denna händelse.
Metod: Vi undersöker den kvantitativa effekten av ett VD-byte genom olika event studier. I uppsatsen används EGARCH-modellen för att modellera avkastningarna, GARCH/GARCH-M för att estimera volatiliteten och en linjär faktormodell för att modellera bid-ask spreaden. Vi utför hypotestester i syfte att fastställa avvikande effekter utifrån den effektiva marknadshypotesen.
Studien är baserad på 54 stycken VD-byten från 1996 till 2003.
Teoretiska perspektiv: Vi utgår från effektiva marknadshypotesen,... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken påverkan VD-byte har på företag noterade på den svenska börsmarknadens A-lista, och att detta i sin tur skall ge intressenter djupare förståelse för reaktionerna på marknaden vid denna händelse.
Metod: Vi undersöker den kvantitativa effekten av ett VD-byte genom olika event studier. I uppsatsen används EGARCH-modellen för att modellera avkastningarna, GARCH/GARCH-M för att estimera volatiliteten och en linjär faktormodell för att modellera bid-ask spreaden. Vi utför hypotestester i syfte att fastställa avvikande effekter utifrån den effektiva marknadshypotesen.
Studien är baserad på 54 stycken VD-byten från 1996 till 2003.
Teoretiska perspektiv: Vi utgår från effektiva marknadshypotesen, signalhypotesen och agentteorin i tolkningen samt beskrivningen av våra resultat.
Empiri: Det kan inte påvisas någon statistiskt säkerställd effekt på
avkastning, volatilitet eller bid-ask spread för marknaden. Detsamma gäller för
företag med nyanställda VD, som rekryterades externt. För företag med internt
rekryterade VD kunde vi dock påvisa en statistisk effekt på avkastningarna och
volatiliteten. För företag, där avgående VD haft sin tjänst upp till tre år kunde
ingen avvikande effekt påvisas. Dock fann vi en avvikande effekt för volatiliteten,
i de företag vars avgående VD haft sin tjänst mellan fyra och sex år. Detsamma
gäller för företag vars avgående VD haft sin tjänst i mer än sex år. Vidare kunde
vi även för denna grupp påvisa en avvikande effekt för avkastningarna.
Slutsatser: Bland de slutsatser som kan konstateras är att marknaden inte
reagerar vid undersökning av avkastning, volatilitet och bid-ask spread, då
företaget offentliggör VD-bytet. Detsamma gäller extern rekrytering, men för
intern finns det en signifikant avvikande reaktion. Marknaden tenderar att reagera
ju längre VD:n suttit på sin post. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hjalmarsson, Ann-Sofie ; Hjertstrand, Per and Mickovic, Ivana
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
VD-byte, event studie, effektiva marknadshypotesen, agentteorin, GARCH, EGARCH, GARCH-M, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349956
date added to LUP
2004-06-09 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:12:50
@misc{1349956,
 abstract   = {{Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken påverkan VD-byte har på företag noterade på den svenska börsmarknadens A-lista, och att detta i sin tur skall ge intressenter djupare förståelse för reaktionerna på marknaden vid denna händelse.
Metod: Vi undersöker den kvantitativa effekten av ett VD-byte genom olika event studier. I uppsatsen används EGARCH-modellen för att modellera avkastningarna, GARCH/GARCH-M för att estimera volatiliteten och en linjär faktormodell för att modellera bid-ask spreaden. Vi utför hypotestester i syfte att fastställa avvikande effekter utifrån den effektiva marknadshypotesen.
Studien är baserad på 54 stycken VD-byten från 1996 till 2003.
Teoretiska perspektiv: Vi utgår från effektiva marknadshypotesen, signalhypotesen och agentteorin i tolkningen samt beskrivningen av våra resultat.
Empiri: Det kan inte påvisas någon statistiskt säkerställd effekt på
avkastning, volatilitet eller bid-ask spread för marknaden. Detsamma gäller för
företag med nyanställda VD, som rekryterades externt. För företag med internt
rekryterade VD kunde vi dock påvisa en statistisk effekt på avkastningarna och
volatiliteten. För företag, där avgående VD haft sin tjänst upp till tre år kunde
ingen avvikande effekt påvisas. Dock fann vi en avvikande effekt för volatiliteten,
i de företag vars avgående VD haft sin tjänst mellan fyra och sex år. Detsamma
gäller för företag vars avgående VD haft sin tjänst i mer än sex år. Vidare kunde
vi även för denna grupp påvisa en avvikande effekt för avkastningarna.
Slutsatser: Bland de slutsatser som kan konstateras är att marknaden inte
reagerar vid undersökning av avkastning, volatilitet och bid-ask spread, då
företaget offentliggör VD-bytet. Detsamma gäller extern rekrytering, men för
intern finns det en signifikant avvikande reaktion. Marknaden tenderar att reagera
ju längre VD:n suttit på sin post.}},
 author    = {{Hjalmarsson, Ann-Sofie and Hjertstrand, Per and Mickovic, Ivana}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{VD-bytets påverkan på marknaden}},
 year     = {{2004}},
}