Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Strategiutveckling bland läkemedelsföretag vid patentutgång - med fokus på företagets lönsamhet

Paulsson, Anders and Rosenlind, Niklas (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet är att utifrån de läkemedelsföretag som uppnått störst andel av de 15 mest sålda läkemedel under de senaste 10 åren, kartlägga tillvägagångssätt utifrån en strategisk ansats. Syftet är också att undersöka läkemedelsföretagens strategier för att bibehålla bästa möjliga lönsamhet på preparatet vid en patentutgång. Undersökningen har skett i två olika steg, innehållande en kvantitativ metoddel och en kvalitativ metoddel. Försäljningstabellerna från de senaste tio åren användes för att få fram om det fanns strategier vid en patentutgång bland de olika företagen. Den kvalitativa metoddelen användes för att komplettera den kvantitativa metoden och få en djupare förståelse för företagens strategier för att bibehålla lönsamhet efter en... (More)
Syftet är att utifrån de läkemedelsföretag som uppnått störst andel av de 15 mest sålda läkemedel under de senaste 10 åren, kartlägga tillvägagångssätt utifrån en strategisk ansats. Syftet är också att undersöka läkemedelsföretagens strategier för att bibehålla bästa möjliga lönsamhet på preparatet vid en patentutgång. Undersökningen har skett i två olika steg, innehållande en kvantitativ metoddel och en kvalitativ metoddel. Försäljningstabellerna från de senaste tio åren användes för att få fram om det fanns strategier vid en patentutgång bland de olika företagen. Den kvalitativa metoddelen användes för att komplettera den kvantitativa metoden och få en djupare förståelse för företagens strategier för att bibehålla lönsamhet efter en patentutgång. I intervjuerna framkommer det tydligt att tillvägagångssätten är oändliga, helt beroende hur väl preparatet har lyckats under patenttiden. Andra variabler som kan påverka handlingsmönstret är läkemedelsområde, uttalade strategier från företaget, möjlighet till tilläggspatent, lönsamhetspotential, framtida konkurrens från generika företag och produktens komplexitet. Att urskilja ett eventuellt mönster är därför svårt, närmast omöjligt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Paulsson, Anders and Rosenlind, Niklas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Strategi, Lönsamhet, Patent, Läkemedel, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349970
date added to LUP
2003-06-02 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:37:32
@misc{1349970,
 abstract   = {Syftet är att utifrån de läkemedelsföretag som uppnått störst andel av de 15 mest sålda läkemedel under de senaste 10 åren, kartlägga tillvägagångssätt utifrån en strategisk ansats. Syftet är också att undersöka läkemedelsföretagens strategier för att bibehålla bästa möjliga lönsamhet på preparatet vid en patentutgång. Undersökningen har skett i två olika steg, innehållande en kvantitativ metoddel och en kvalitativ metoddel. Försäljningstabellerna från de senaste tio åren användes för att få fram om det fanns strategier vid en patentutgång bland de olika företagen. Den kvalitativa metoddelen användes för att komplettera den kvantitativa metoden och få en djupare förståelse för företagens strategier för att bibehålla lönsamhet efter en patentutgång. I intervjuerna framkommer det tydligt att tillvägagångssätten är oändliga, helt beroende hur väl preparatet har lyckats under patenttiden. Andra variabler som kan påverka handlingsmönstret är läkemedelsområde, uttalade strategier från företaget, möjlighet till tilläggspatent, lönsamhetspotential, framtida konkurrens från generika företag och produktens komplexitet. Att urskilja ett eventuellt mönster är därför svårt, närmast omöjligt.},
 author    = {Paulsson, Anders and Rosenlind, Niklas},
 keyword   = {Strategi,Lönsamhet,Patent,Läkemedel,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Strategiutveckling bland läkemedelsföretag vid patentutgång - med fokus på företagets lönsamhet},
 year     = {2003},
}