Advanced

Kursreaktioner på tillkännagivande

Tarnawski Berlin, Mikael; Von Arronet, Caroline and Källstrand, Johan (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Titel: Kursreaktioner på tillkännagivande av nyemission Författare: Caroline von Arronet, Johan Källlstrand och Mikael Tarnawski-Berlin Handledare: Hossein Asgharian Problem: En nyemission är en stor händelse för ett företag och kan motiveras av flera olika anledningar. Går det att fastställa någon kursreaktion och hur ser den i så fall ut och hur länge håller den i sig? Vidare är det av intresse att utreda om det finns likheter mellan företag i samma bransch avseende hur en aktiekurs utvecklas när de tillkännager nyemissioner. Hur skiljer sig detta förhållande branscherna emellan? Finns det likheter mellan de nordiska länderna? Syfte: Undersökningens syfte är att undersöka hur aktiemarknaderna i Norden reagerar på... (More)
Sammanfattning Titel: Kursreaktioner på tillkännagivande av nyemission Författare: Caroline von Arronet, Johan Källlstrand och Mikael Tarnawski-Berlin Handledare: Hossein Asgharian Problem: En nyemission är en stor händelse för ett företag och kan motiveras av flera olika anledningar. Går det att fastställa någon kursreaktion och hur ser den i så fall ut och hur länge håller den i sig? Vidare är det av intresse att utreda om det finns likheter mellan företag i samma bransch avseende hur en aktiekurs utvecklas när de tillkännager nyemissioner. Hur skiljer sig detta förhållande branscherna emellan? Finns det likheter mellan de nordiska länderna? Syfte: Undersökningens syfte är att undersöka hur aktiemarknaderna i Norden reagerar på tillkännagivande av nyemissioner. Genomförande: Vi har valt att göra en eventstudie där vi samlar in aktiekurser från 20 dagar före till 20 dagar efter det datum som tillkännagivandet av nyemission gjorts. Kursrörelserna har sedan sammanställts i modeller och satts i relation till tillkännagivandet av nyemissioner. Utifrån modellerna har vi sedan dragit slutsatser med hjälp av befintlig teori. Slutsats: Nyemissioner har en kurspåverkande effekt i de flesta fall. Det är dock svårt att förutsäga om effekten kommer att bli negativ eller positiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tarnawski Berlin, Mikael; Von Arronet, Caroline and Källstrand, Johan
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Nyemission, kursreaktion, Norden, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349982
date added to LUP
2004-01-12 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:55:24
@misc{1349982,
 abstract   = {Sammanfattning Titel: Kursreaktioner på tillkännagivande av nyemission Författare: Caroline von Arronet, Johan Källlstrand och Mikael Tarnawski-Berlin Handledare: Hossein Asgharian Problem: En nyemission är en stor händelse för ett företag och kan motiveras av flera olika anledningar. Går det att fastställa någon kursreaktion och hur ser den i så fall ut och hur länge håller den i sig? Vidare är det av intresse att utreda om det finns likheter mellan företag i samma bransch avseende hur en aktiekurs utvecklas när de tillkännager nyemissioner. Hur skiljer sig detta förhållande branscherna emellan? Finns det likheter mellan de nordiska länderna? Syfte: Undersökningens syfte är att undersöka hur aktiemarknaderna i Norden reagerar på tillkännagivande av nyemissioner. Genomförande: Vi har valt att göra en eventstudie där vi samlar in aktiekurser från 20 dagar före till 20 dagar efter det datum som tillkännagivandet av nyemission gjorts. Kursrörelserna har sedan sammanställts i modeller och satts i relation till tillkännagivandet av nyemissioner. Utifrån modellerna har vi sedan dragit slutsatser med hjälp av befintlig teori. Slutsats: Nyemissioner har en kurspåverkande effekt i de flesta fall. Det är dock svårt att förutsäga om effekten kommer att bli negativ eller positiv.},
 author    = {Tarnawski Berlin, Mikael and Von Arronet, Caroline and Källstrand, Johan},
 keyword   = {Nyemission,kursreaktion,Norden,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kursreaktioner på tillkännagivande},
 year     = {2004},
}