Advanced

Förutsättningar för kunskapsspridning - En fallstudier av affärsområdet Media & Kommunikation inom Cell Network

Nilsson, Magnus; Almstedt, Jacob and Trönnberg, Anja (2001)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Titel Förutsättningar för Kunsskapsspridning- en fallstudie av affärsenheten Media & Kommunikation inom Cell Network Författare Jacob Almstedt, Magnus Nilsson & Anja Trönnberg Handledare Lars Bengtsson & Jan-Inge Lind Seminarium Kandidatseminarium i Tillväxtföretag – ”hur gick det & hur kan det gå?” Syfte Syftet med denna uppsats är: 1. Att identifiera för fallföretagen relevanta förutsättningar för intern kunskapsspridning och utifrån dessa utveckla en situationsanpassad analysmodell. 2. Att analysera fallföretagen utifrån analysmodellen. Metod I uppsatsen används en kvalitativ metod med en abduktiv teori- ansats. Undersökningen består av en fallstudie av affärsenheten Media & Kommunikation inom koncernen Cell Network.... (More)
Sammanfattning Titel Förutsättningar för Kunsskapsspridning- en fallstudie av affärsenheten Media & Kommunikation inom Cell Network Författare Jacob Almstedt, Magnus Nilsson & Anja Trönnberg Handledare Lars Bengtsson & Jan-Inge Lind Seminarium Kandidatseminarium i Tillväxtföretag – ”hur gick det & hur kan det gå?” Syfte Syftet med denna uppsats är: 1. Att identifiera för fallföretagen relevanta förutsättningar för intern kunskapsspridning och utifrån dessa utveckla en situationsanpassad analysmodell. 2. Att analysera fallföretagen utifrån analysmodellen. Metod I uppsatsen används en kvalitativ metod med en abduktiv teori- ansats. Undersökningen består av en fallstudie av affärsenheten Media & Kommunikation inom koncernen Cell Network. Insamlingen av data har främst skett via personliga intervjuer med chefer på företagen inom affärsområdet. Den teoretiska referensramen utgörs av en analysmodell utvecklad av uppsatsförfattarna. Valet av teori har främst skett från området Knowledge Management. Centralt för vår modell är Davenport och Prusaks (2000) framgångsfaktorer för att lyckas med Knowledge Management. Slutsatser Vår slutsats är att företagen i vår fallstudie idag har något bristande förutsättningar att lyckas med kunskapsspridning. Vi anser att det krävs att ledningen skapar förutsättningar genom att ge ett starkt stöd till kunskapsarbetet och belönar detta arbete. Ledningen måste också välja en strategi för kunskapsspridning och avsätta resurser till detta. För att förankra kunskapsspridningen i företaget krävs det också att ledningen uppmuntrar till en kunskapsinriktad företagskultur. Dessutom har vi utifrån vår analys av fallföretagen konstaterat att det råder ett inbördes samband mellan delarna i vår analysmodell. Detta samband är viktigt att ta hänsyn till vid användandet av modellen. Nyckelord Kunskapsspridning, Knowledge Management, Belöningssystem, Kodifiering, Kultur. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Magnus; Almstedt, Jacob and Trönnberg, Anja
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kunskapsspridning, Knowledge Management, Belöningssystem, Kodifiering, Kultur, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349995
date added to LUP
2001-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:06:29
@misc{1349995,
 abstract   = {Sammanfattning Titel Förutsättningar för Kunsskapsspridning- en fallstudie av affärsenheten Media & Kommunikation inom Cell Network Författare Jacob Almstedt, Magnus Nilsson & Anja Trönnberg Handledare Lars Bengtsson & Jan-Inge Lind Seminarium	Kandidatseminarium i Tillväxtföretag – ”hur gick det & hur kan det gå?” Syfte	Syftet med denna uppsats är: 1. Att identifiera för fallföretagen relevanta förutsättningar för intern kunskapsspridning och utifrån dessa utveckla en situationsanpassad analysmodell. 2. Att analysera fallföretagen utifrån analysmodellen. Metod	I uppsatsen används en kvalitativ metod med en abduktiv teori- ansats. Undersökningen består av en fallstudie av affärsenheten Media & Kommunikation inom koncernen Cell Network. Insamlingen av data har främst skett via personliga intervjuer med chefer på företagen inom affärsområdet. Den teoretiska referensramen utgörs av en analysmodell utvecklad av uppsatsförfattarna. Valet av teori har främst skett från området Knowledge Management. Centralt för vår modell är Davenport och Prusaks (2000) framgångsfaktorer för att lyckas med Knowledge Management. Slutsatser	Vår slutsats är att företagen i vår fallstudie idag har något bristande förutsättningar att lyckas med kunskapsspridning. Vi anser att det krävs att ledningen skapar förutsättningar genom att ge ett starkt stöd till kunskapsarbetet och belönar detta arbete. Ledningen måste också välja en strategi för kunskapsspridning och avsätta resurser till detta. För att förankra kunskapsspridningen i företaget krävs det också att ledningen uppmuntrar till en kunskapsinriktad företagskultur. Dessutom har vi utifrån vår analys av fallföretagen konstaterat att det råder ett inbördes samband mellan delarna i vår analysmodell. Detta samband är viktigt att ta hänsyn till vid användandet av modellen. Nyckelord	Kunskapsspridning, Knowledge Management, Belöningssystem, Kodifiering, Kultur.},
 author    = {Nilsson, Magnus and Almstedt, Jacob and Trönnberg, Anja},
 keyword   = {Kunskapsspridning,Knowledge Management,Belöningssystem,Kodifiering,Kultur,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förutsättningar för kunskapsspridning - En fallstudier av affärsområdet Media & Kommunikation inom Cell Network},
 year     = {2001},
}