Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Strategiska alliansers påverkan på det enskilda medlemsföretaget - en analysmodell

Holm, Caroline ; Holm, Jessica and Redenby, Martin (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
I dagens hårdnande konkurrens har många företag fått erfara att de måste samarbeta för att stärka sin konkurrensförmåga och framväxten av olika typer av strategiska allianser har under de senaste femton åren varit ett av de mest framträdande inslagen i den internationella affärsvärlden. Litteraturen som behandlar ämnesområdet strategiska allianser är omfattande. En svaghet i den existerande litteraturen är dock att den nästan uteslutande behandlar allianssamarbete och dess konsekvenser utifrån alliansens perspektiv och inte utifrån de ingående företagens perspektiv samt att de studier som har fokuserat på det enskilda medlemsföretaget inte ger en uttömmande bild. Ofta berörs i dessa studier enbart ett fåtal faktorer istället för att se... (More)
I dagens hårdnande konkurrens har många företag fått erfara att de måste samarbeta för att stärka sin konkurrensförmåga och framväxten av olika typer av strategiska allianser har under de senaste femton åren varit ett av de mest framträdande inslagen i den internationella affärsvärlden. Litteraturen som behandlar ämnesområdet strategiska allianser är omfattande. En svaghet i den existerande litteraturen är dock att den nästan uteslutande behandlar allianssamarbete och dess konsekvenser utifrån alliansens perspektiv och inte utifrån de ingående företagens perspektiv samt att de studier som har fokuserat på det enskilda medlemsföretaget inte ger en uttömmande bild. Ofta berörs i dessa studier enbart ett fåtal faktorer istället för att se till hur alliansmedlemskapet påverkar företagets resurser, utnyttjandet av dem samt hur de sammanlänkas till företagets förmåga att tillfredsställa kunderna. Mot bakgrund av ovanstående torde det således vara intressant att försöka få fördjupad förståelse för hur ett alliansmedlemskap påverkar det enskilda företaget. Syftet med uppsatsen är att utveckla en analysmodell för hur ett företags resurser och sammanlänkningen av dem till förmåga att tillfredsställa kunderna påverkas av ett medlemskap i en strategisk allians. Syftet är vidare att testa denna analysmodell genom att applicera den på ett företag som är medlem i en strategisk allians för att undersöka analysmodellens styrkor och eventuella svagheter. Uppsatsarbetet kan sägas bestå av följande tre delar; en litteraturgenomgång av teorier inom strategi, strategiska synsätt och strategiska allianser, en process i vilken analysmodellens olika beståndsdelar och utseende identifierats samt den slutliga delen där analysmodellen applicerats på ett företag som är medlem i en strategisk allians. Den utvecklade analysmodellen ger trots vissa begränsningar en god diagnos av till problemområdet relaterade faktorer och situationer. Ovanstående då den utgör en konceptuell modell utifrån vilken olika faktorer som inverkar på en strategisk allians påverkan på det enskilda företagets resurser och sammanlänkningen av dem till förmåga att tillfredställa kunderna identifierats och klassificerats. Analysmodellen identifierar såväl möjligheter och begränsningar som fördelar och nackdelar med ett medlemskap i en strategisk allians. Ytterligare empiriska appliceringar och då med större tillgång till djupare empiriskt material är dock nödvändig för att kunna säkerställa vilken kvalitet analysmodellens analytiska generaliserbarhet har. Den utvecklade analysmodellen kan i enlighet med ovanstående diskussion ändå ses som ett visst bidrag till framtida forskning inom ämnesområdet då det saknas teorier och studier som mer ingående beskriver uppsatsens problemområde. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holm, Caroline ; Holm, Jessica and Redenby, Martin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
strategi, strategiska allianser, SAS, Star Alliance, flygbolag, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350019
date added to LUP
2003-01-22 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:27:16
@misc{1350019,
 abstract   = {I dagens hårdnande konkurrens har många företag fått erfara att de måste samarbeta för att stärka sin konkurrensförmåga och framväxten av olika typer av strategiska allianser har under de senaste femton åren varit ett av de mest framträdande inslagen i den internationella affärsvärlden. Litteraturen som behandlar ämnesområdet strategiska allianser är omfattande. En svaghet i den existerande litteraturen är dock att den nästan uteslutande behandlar allianssamarbete och dess konsekvenser utifrån alliansens perspektiv och inte utifrån de ingående företagens perspektiv samt att de studier som har fokuserat på det enskilda medlemsföretaget inte ger en uttömmande bild. Ofta berörs i dessa studier enbart ett fåtal faktorer istället för att se till hur alliansmedlemskapet påverkar företagets resurser, utnyttjandet av dem samt hur de sammanlänkas till företagets förmåga att tillfredsställa kunderna. Mot bakgrund av ovanstående torde det således vara intressant att försöka få fördjupad förståelse för hur ett alliansmedlemskap påverkar det enskilda företaget. Syftet med uppsatsen är att utveckla en analysmodell för hur ett företags resurser och sammanlänkningen av dem till förmåga att tillfredsställa kunderna påverkas av ett medlemskap i en strategisk allians. Syftet är vidare att testa denna analysmodell genom att applicera den på ett företag som är medlem i en strategisk allians för att undersöka analysmodellens styrkor och eventuella svagheter. Uppsatsarbetet kan sägas bestå av följande tre delar; en litteraturgenomgång av teorier inom strategi, strategiska synsätt och strategiska allianser, en process i vilken analysmodellens olika beståndsdelar och utseende identifierats samt den slutliga delen där analysmodellen applicerats på ett företag som är medlem i en strategisk allians. Den utvecklade analysmodellen ger trots vissa begränsningar en god diagnos av till problemområdet relaterade faktorer och situationer. Ovanstående då den utgör en konceptuell modell utifrån vilken olika faktorer som inverkar på en strategisk allians påverkan på det enskilda företagets resurser och sammanlänkningen av dem till förmåga att tillfredställa kunderna identifierats och klassificerats. Analysmodellen identifierar såväl möjligheter och begränsningar som fördelar och nackdelar med ett medlemskap i en strategisk allians. Ytterligare empiriska appliceringar och då med större tillgång till djupare empiriskt material är dock nödvändig för att kunna säkerställa vilken kvalitet analysmodellens analytiska generaliserbarhet har. Den utvecklade analysmodellen kan i enlighet med ovanstående diskussion ändå ses som ett visst bidrag till framtida forskning inom ämnesområdet då det saknas teorier och studier som mer ingående beskriver uppsatsens problemområde.},
 author    = {Holm, Caroline and Holm, Jessica and Redenby, Martin},
 keyword   = {strategi,strategiska allianser,SAS,Star Alliance,flygbolag,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Strategiska alliansers påverkan på det enskilda medlemsföretaget - en analysmodell},
 year     = {2003},
}