Advanced

Fördelning av intäkter från gemensamma delar

Nilsson, Mikael and Bolse, Anders (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen var att beskriva och analysera hur intäkter kan fördelas för delar som gemensamt används av produkter med olika varumärken, hur dessa intäkter bör fördelas samt de motiv som är orsaken till de valda metoderna för fördelning. Det empiriska materialet som presenteras i uppsatsen består av primärdata som samlats in genom intervjuer med respondenter från Saab Automobiles, Svenska Volkswagen AB och Volvo Car Corporation. Underlaget innefattar även sekundärdata som främst insamlats från fallföretagens hemsidor. Efter att ha genomfört studier med tre fallföretag besvarades problemformuleringarna. Uppmärksammas bör att resultaten inte är generaliserbara utan att de endast avser de medverkande fallföretagen. Studien fann att:... (More)
Syftet med uppsatsen var att beskriva och analysera hur intäkter kan fördelas för delar som gemensamt används av produkter med olika varumärken, hur dessa intäkter bör fördelas samt de motiv som är orsaken till de valda metoderna för fördelning. Det empiriska materialet som presenteras i uppsatsen består av primärdata som samlats in genom intervjuer med respondenter från Saab Automobiles, Svenska Volkswagen AB och Volvo Car Corporation. Underlaget innefattar även sekundärdata som främst insamlats från fallföretagens hemsidor. Efter att ha genomfört studier med tre fallföretag besvarades problemformuleringarna. Uppmärksammas bör att resultaten inte är generaliserbara utan att de endast avser de medverkande fallföretagen. Studien fann att: 1. Fördelning av gemensamma intäkter antingen sker med hjälp av fördelningsnycklar eller med internprissättning. Uppmärksammas bör att fördelningsnycklar och internprissättning löser olika problem som de gemensamma intäkterna kan ge upphov till. 2. Valet av metod som används för att fördela gemensamma intäkter är beroende av organisationens struktur. 3. Studien bidrog även med ett antal kriterier med vars hjälp fördelningsnycklar och internprissättningssystem kan utformas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Mikael and Bolse, Anders
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Bilindustri, Fördelningsnycklar Gemensamma delar, Internprissättning, Intäktsallokering, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350052
date added to LUP
2006-02-14
date last changed
2012-04-02 15:54:27
@misc{1350052,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen var att beskriva och analysera hur intäkter kan fördelas för delar som gemensamt används av produkter med olika varumärken, hur dessa intäkter bör fördelas samt de motiv som är orsaken till de valda metoderna för fördelning. Det empiriska materialet som presenteras i uppsatsen består av primärdata som samlats in genom intervjuer med respondenter från Saab Automobiles, Svenska Volkswagen AB och Volvo Car Corporation. Underlaget innefattar även sekundärdata som främst insamlats från fallföretagens hemsidor. Efter att ha genomfört studier med tre fallföretag besvarades problemformuleringarna. Uppmärksammas bör att resultaten inte är generaliserbara utan att de endast avser de medverkande fallföretagen. Studien fann att: 1. Fördelning av gemensamma intäkter antingen sker med hjälp av fördelningsnycklar eller med internprissättning. Uppmärksammas bör att fördelningsnycklar och internprissättning löser olika problem som de gemensamma intäkterna kan ge upphov till. 2. Valet av metod som används för att fördela gemensamma intäkter är beroende av organisationens struktur. 3. Studien bidrog även med ett antal kriterier med vars hjälp fördelningsnycklar och internprissättningssystem kan utformas.},
 author    = {Nilsson, Mikael and Bolse, Anders},
 keyword   = {Bilindustri,Fördelningsnycklar Gemensamma delar,Internprissättning,Intäktsallokering,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fördelning av intäkter från gemensamma delar},
 year     = {2006},
}