Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Livet med Övervakningspanelen - En studie av Panelens relation till den konventionella revisionen och dess effekt på redovisningen i Sverige

Gustafsson, Ingemar ; Broberg, Carl and Lindbäck, Martin (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Undersökningen syftar till att utreda den effekt införandet av en granskning, vid sidan av revisionen, av finansiella rapporter får på dels synen på redovisning och revision, dels den faktiska redovisningen. Uppsatsen syftar även till att diskutera möjligheten för Panelen att utföra den faktiska övervakningen av företagens finansiella rapporter. Metod: Då det studerade fenomenet är relativt nytt har vi använt en utforskande, kvalitativ ansats som har varit inriktad mot att kartlägga tidigare outforskat område. En induktiv inriktning har valts, till stor del för att befintlig teori saknas. Vi har använt ett upplägg där respondenterna tillfrågats om sina åsikter i en enkät och delats in i grupper som har olika intressentförhållande... (More)
Syfte: Undersökningen syftar till att utreda den effekt införandet av en granskning, vid sidan av revisionen, av finansiella rapporter får på dels synen på redovisning och revision, dels den faktiska redovisningen. Uppsatsen syftar även till att diskutera möjligheten för Panelen att utföra den faktiska övervakningen av företagens finansiella rapporter. Metod: Då det studerade fenomenet är relativt nytt har vi använt en utforskande, kvalitativ ansats som har varit inriktad mot att kartlägga tidigare outforskat område. En induktiv inriktning har valts, till stor del för att befintlig teori saknas. Vi har använt ett upplägg där respondenterna tillfrågats om sina åsikter i en enkät och delats in i grupper som har olika intressentförhållande till de studerade företagens finansiella redovisning. Enkäterna har utformats med öppna frågeställningar för att uppsatsens kvalitativa inriktning ska tillgodoses. Empiri: Enkäten har skickats till sju av Panelen för sin finansiella redovisning kritiserade företag samt till intressenter till dessa. Förutom företagen är respondenterna: revisorer, analytiker och som en representant för gruppen investerare - Aktiespararnas Riksförbund. Slutsatser: Flera av våra respondenter har ändrat uppfattning om redovisning och revision till följd av Panelens arbete. Effekten som Panelen fått innefattar att analytikerna börjat fundera över redovisningens internationella jämförbarhet, företagen över vilka krav som ställs på deras redovisning av revisionen, respektive av marknadsaktörerna. Revisorerna har påverkats i och med att de ser Panelen som ett verktyg för harmonisering av redovisningen som inte funnits tidigare. Även effekter på den faktiska redovisningen förekommer, samtliga företag som blivit kritiserade har ändrat sin redovisning året efter det att den blivit kritiserad. Dock har den relativt korta tid Panelen verkat gjort att kunskap om Panelens arbete inte hunnit sprida sig i någon stor omfattning. Vi har även kommit fram till att Panelen uppfyller kraven för att bli det organ för övervakning av de noterade företagens finansiella rapporter som kommer att krävas av EU. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1350070,
 abstract   = {{Syfte: Undersökningen syftar till att utreda den effekt införandet av en granskning, vid sidan av revisionen, av finansiella rapporter får på dels synen på redovisning och revision, dels den faktiska redovisningen. Uppsatsen syftar även till att diskutera möjligheten för Panelen att utföra den faktiska övervakningen av företagens finansiella rapporter. Metod: Då det studerade fenomenet är relativt nytt har vi använt en utforskande, kvalitativ ansats som har varit inriktad mot att kartlägga tidigare outforskat område. En induktiv inriktning har valts, till stor del för att befintlig teori saknas. Vi har använt ett upplägg där respondenterna tillfrågats om sina åsikter i en enkät och delats in i grupper som har olika intressentförhållande till de studerade företagens finansiella redovisning. Enkäterna har utformats med öppna frågeställningar för att uppsatsens kvalitativa inriktning ska tillgodoses. Empiri: Enkäten har skickats till sju av Panelen för sin finansiella redovisning kritiserade företag samt till intressenter till dessa. Förutom företagen är respondenterna: revisorer, analytiker och som en representant för gruppen investerare - Aktiespararnas Riksförbund. Slutsatser: Flera av våra respondenter har ändrat uppfattning om redovisning och revision till följd av Panelens arbete. Effekten som Panelen fått innefattar att analytikerna börjat fundera över redovisningens internationella jämförbarhet, företagen över vilka krav som ställs på deras redovisning av revisionen, respektive av marknadsaktörerna. Revisorerna har påverkats i och med att de ser Panelen som ett verktyg för harmonisering av redovisningen som inte funnits tidigare. Även effekter på den faktiska redovisningen förekommer, samtliga företag som blivit kritiserade har ändrat sin redovisning året efter det att den blivit kritiserad. Dock har den relativt korta tid Panelen verkat gjort att kunskap om Panelens arbete inte hunnit sprida sig i någon stor omfattning. Vi har även kommit fram till att Panelen uppfyller kraven för att bli det organ för övervakning av de noterade företagens finansiella rapporter som kommer att krävas av EU.}},
 author    = {{Gustafsson, Ingemar and Broberg, Carl and Lindbäck, Martin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Livet med Övervakningspanelen - En studie av Panelens relation till den konventionella revisionen och dess effekt på redovisningen i Sverige}},
 year     = {{2004}},
}