Advanced

Det Intellektuella kapitalets påverkan på aktievärdet

Englén, Cecilia and Wikstrand, Sofia (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Det Intellektuella kapitalets påverkan på aktievärdet Seminariedatum: 2008-01-15 Ämne/Kurs: FEKP01 Magisteruppsats, 15 ects Författare: Cecilia Englén Sofia Wikstrand Handledare: Leif Edvinsson Christer Kedström Nyckelord: bokfört värde, marknadsvärde, tillväxt, förnyelse, risk, förtroende förväntningar Syfte: Vi ämnar med uppsatsen att utifrån ett antal faktorer analysera hur företag informerar om sitt Intellektuella kapital. Metod: Undersökningen i denna uppsats bygger på tre ”pelare” i form av tre informationskällor. Informationskällorna är börsanalytikers principer, bolagsanalyser och bokslutsanalyser. I den första delen har vi använt oss av intervjuer, och i de övriga delarna har vi granskat tre bolag som är listade på... (More)
Titel: Det Intellektuella kapitalets påverkan på aktievärdet Seminariedatum: 2008-01-15 Ämne/Kurs: FEKP01 Magisteruppsats, 15 ects Författare: Cecilia Englén Sofia Wikstrand Handledare: Leif Edvinsson Christer Kedström Nyckelord: bokfört värde, marknadsvärde, tillväxt, förnyelse, risk, förtroende förväntningar Syfte: Vi ämnar med uppsatsen att utifrån ett antal faktorer analysera hur företag informerar om sitt Intellektuella kapital. Metod: Undersökningen i denna uppsats bygger på tre ”pelare” i form av tre informationskällor. Informationskällorna är börsanalytikers principer, bolagsanalyser och bokslutsanalyser. I den första delen har vi använt oss av intervjuer, och i de övriga delarna har vi granskat tre bolag som är listade på Stockholmsbörsen. Genom att använda oss av de tre olika pelarna, som ska ge information som är delvis oberoende av varandra, uppnår vi i vår undersökning både närhet och distans i analysen av information om det Intellektuella kapitalets påverkan på aktievärdet. Resultat: I vår undersökning har vi kunnat definiera ett fåtal faktorer och händelser som media kommunicerar. De första faktorerna, expansion och förnyelse, är karakteristiska för de tre exempelföretagen, som alla har påverkat sitt innovationskapital genom expansion under 2007. Det andra nyckelordet, risk, visar att Intellektuellt kapital påverkas av makroekonomiska faktorer. Branschspecifika risker har också betydelse och utifrån dessa är det möjligt att utläsa om ett företags ledning är effektiv, med en gynnsam risk/benefit-balans. Risk är förknippat med möjligheter att påverka det Intellektuella kapitalet positivt. Vidare anser vi att förtroende är en av de viktigaste påverkande faktorerna på marknadsvärdet eftersom det spelar relativt liten roll om företaget har visat god lönsamhet om förtroendet är lågt för företaget. Resultat som lovas måste också uppnås. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Englén, Cecilia and Wikstrand, Sofia
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
bokfört värde, marknadsvärde, expansion, förnyelse, risk, förtroende, förväntningar, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350100
date added to LUP
2008-01-15
date last changed
2012-04-02 16:48:19
@misc{1350100,
 abstract   = {Titel:	Det Intellektuella kapitalets påverkan på aktievärdet Seminariedatum:	2008-01-15 Ämne/Kurs:	FEKP01 Magisteruppsats, 15 ects Författare:	Cecilia Englén Sofia Wikstrand Handledare:	Leif Edvinsson Christer Kedström Nyckelord:	bokfört värde, marknadsvärde, tillväxt, förnyelse, risk, förtroende förväntningar Syfte:	Vi ämnar med uppsatsen att utifrån ett antal faktorer analysera hur företag informerar om sitt Intellektuella kapital. Metod:	Undersökningen i denna uppsats bygger på tre ”pelare” i form av tre informationskällor. Informationskällorna är börsanalytikers principer, bolagsanalyser och bokslutsanalyser. I den första delen har vi använt oss av intervjuer, och i de övriga delarna har vi granskat tre bolag som är listade på Stockholmsbörsen. Genom att använda oss av de tre olika pelarna, som ska ge information som är delvis oberoende av varandra, uppnår vi i vår undersökning både närhet och distans i analysen av information om det Intellektuella kapitalets påverkan på aktievärdet. Resultat:	I vår undersökning har vi kunnat definiera ett fåtal faktorer och händelser som media kommunicerar. De första faktorerna, expansion och förnyelse, är karakteristiska för de tre exempelföretagen, som alla har påverkat sitt innovationskapital genom expansion under 2007. Det andra nyckelordet, risk, visar att Intellektuellt kapital påverkas av makroekonomiska faktorer. Branschspecifika risker har också betydelse och utifrån dessa är det möjligt att utläsa om ett företags ledning är effektiv, med en gynnsam risk/benefit-balans. Risk är förknippat med möjligheter att påverka det Intellektuella kapitalet positivt. Vidare anser vi att förtroende är en av de viktigaste påverkande faktorerna på marknadsvärdet eftersom det spelar relativt liten roll om företaget har visat god lönsamhet om förtroendet är lågt för företaget. Resultat som lovas måste också uppnås.},
 author    = {Englén, Cecilia and Wikstrand, Sofia},
 keyword   = {bokfört värde,marknadsvärde,expansion,förnyelse,risk,förtroende,förväntningar,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det Intellektuella kapitalets påverkan på aktievärdet},
 year     = {2008},
}