Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kommunal revision - En studie av förtroendevalda revisorers och sakkunniga biträdens kompetens och oberoende

Brink, Fatima ; Johansson, Anna and Qvarnström, Roger (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Spanish)
Syftet med denna uppsats är att studera kompetens och oberoende hos de förtroendevalda revisorerna respektive de sakkunniga biträdena i svenska kommuner samt hur kompetens och oberoende påverkar innehållet i de kommunala revisionsberättelserna. De problemområde och teorier som vi presenterar i uppsatsen har legat till grund för hypotesformuleringarna. För att kunna pröva dessa hypoteser har vi genomfört en surveyundersökning. Vi utformade två olika enkäter med standardiserade frågor vilka översändes till ordförande för de förtroendevalda revisorerna respektive ansvarigt sakkunnigt biträde i landets samtliga kommuner. Enkätfrågorna syftade till att studera kompetensen och oberoendet hos de förtroendevalda revisorerna respektive de... (More)
Syftet med denna uppsats är att studera kompetens och oberoende hos de förtroendevalda revisorerna respektive de sakkunniga biträdena i svenska kommuner samt hur kompetens och oberoende påverkar innehållet i de kommunala revisionsberättelserna. De problemområde och teorier som vi presenterar i uppsatsen har legat till grund för hypotesformuleringarna. För att kunna pröva dessa hypoteser har vi genomfört en surveyundersökning. Vi utformade två olika enkäter med standardiserade frågor vilka översändes till ordförande för de förtroendevalda revisorerna respektive ansvarigt sakkunnigt biträde i landets samtliga kommuner. Enkätfrågorna syftade till att studera kompetensen och oberoendet hos de förtroendevalda revisorerna respektive de sakkunniga biträdena. Hypotesprövning har slutligen skett genom Mann-Whitneys test och Pearsons Chi-två test för att finna signifikanta samband mellan de olika variabler som vi använt i hypoteserna. Slutsatser: Vi har i vår uppsats inte kunnat påvisa att de förtroendevalda revisorernas formella ekonomiska påverkat antalet revisionsberättelser med anmärkning eller avstyrkt ansvarsfrihet. Vi har vidare inte kunnat påvisa att anlitande av externt sakkunnigt biträde eller certifierat sakkunnigt biträde påverkar de förtroendevalda revisorernas benägenhet att rikta anmärkning eller avstyrka ansvarsfrihet. Vi har således ej kunna visa att de förtroendevalda revisorernas respektive de sakkunniga biträdenas kompetens och oberoende påverka innehållet i revisionsberättelserna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brink, Fatima ; Johansson, Anna and Qvarnström, Roger
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Kommunal revision, kompetens, oberoende, förtroendevald revisor, sakkunnigt biträde, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350112
date added to LUP
2003-06-12 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:42:18
@misc{1350112,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att studera kompetens och oberoende hos de förtroendevalda revisorerna respektive de sakkunniga biträdena i svenska kommuner samt hur kompetens och oberoende påverkar innehållet i de kommunala revisionsberättelserna. De problemområde och teorier som vi presenterar i uppsatsen har legat till grund för hypotesformuleringarna. För att kunna pröva dessa hypoteser har vi genomfört en surveyundersökning. Vi utformade två olika enkäter med standardiserade frågor vilka översändes till ordförande för de förtroendevalda revisorerna respektive ansvarigt sakkunnigt biträde i landets samtliga kommuner. Enkätfrågorna syftade till att studera kompetensen och oberoendet hos de förtroendevalda revisorerna respektive de sakkunniga biträdena. Hypotesprövning har slutligen skett genom Mann-Whitneys test och Pearsons Chi-två test för att finna signifikanta samband mellan de olika variabler som vi använt i hypoteserna. Slutsatser: Vi har i vår uppsats inte kunnat påvisa att de förtroendevalda revisorernas formella ekonomiska påverkat antalet revisionsberättelser med anmärkning eller avstyrkt ansvarsfrihet. Vi har vidare inte kunnat påvisa att anlitande av externt sakkunnigt biträde eller certifierat sakkunnigt biträde påverkar de förtroendevalda revisorernas benägenhet att rikta anmärkning eller avstyrka ansvarsfrihet. Vi har således ej kunna visa att de förtroendevalda revisorernas respektive de sakkunniga biträdenas kompetens och oberoende påverka innehållet i revisionsberättelserna.},
 author    = {Brink, Fatima and Johansson, Anna and Qvarnström, Roger},
 keyword   = {Kommunal revision,kompetens,oberoende,förtroendevald revisor,sakkunnigt biträde,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommunal revision - En studie av förtroendevalda revisorers och sakkunniga biträdens kompetens och oberoende},
 year     = {2003},
}