Advanced

Koncernnytta under förhandling - Prissättningsmetoder för hyresnivåer mellan statliga enheter

Fjertorp, Jonas and Lindqvist, Andreas (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att belysa konsekvenser ur ett koncernperspektiv vid tillämpning av kostnadsmetoden, jämfört med dagens marknadsmetod, för bestämning av hyresnivåer mellan statliga fastighetsförvaltare och statliga hyresgäster. Metod: En teoretisk referensram har tagits fram för att kunna appliceras på empirin. Således har en deduktiv ansats använts. Undersökningsmetoden bygger på både kvantitativ data från intern- och externredovisning liksom kvalitativ data, som tagits fram genom dokumentstudier och intervjuer. Teoretiskt perspektiv: Modellen som används har två distinkta delar. Dels en kvantitativ beräkningsmodell som bygger på betänkandet från SOU 2004:28 och dels en kvalitativ modell för att kunna beskriva och analysera förhandlingsmomentet.... (More)
Syfte: Att belysa konsekvenser ur ett koncernperspektiv vid tillämpning av kostnadsmetoden, jämfört med dagens marknadsmetod, för bestämning av hyresnivåer mellan statliga fastighetsförvaltare och statliga hyresgäster. Metod: En teoretisk referensram har tagits fram för att kunna appliceras på empirin. Således har en deduktiv ansats använts. Undersökningsmetoden bygger på både kvantitativ data från intern- och externredovisning liksom kvalitativ data, som tagits fram genom dokumentstudier och intervjuer. Teoretiskt perspektiv: Modellen som används har två distinkta delar. Dels en kvantitativ beräkningsmodell som bygger på betänkandet från SOU 2004:28 och dels en kvalitativ modell för att kunna beskriva och analysera förhandlingsmomentet. Dessa två delar bildar en analysmodell. Empiri: Akademiska Hus AB, Chalmersfastigheter AB, Lunds universitet och Statens fastighetsverk Resultat: Användning av kostnadsmetoden får olika effekter på befintliga hyresnivåer. Vissa fastigheter skulle få sin hyra sänkt betydligt, medan andra skulle få en höjd hyreskostnad. Några av kostnadsmetodens kritiska faktorer är att den kräver stora resurser för förhandling, medias roll, incitamenten minskar och strävan efter en rättvis metod. Det går dock att utveckla metoden genom att införa fler schabloner och därigenom komma tillrätta med denna problematik. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fjertorp, Jonas and Lindqvist, Andreas
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
ekonomistyrning, förhandling, hyror, internprissättning, offentliga bolag, redovisning, Akademiska Hus, Lunds universitet, Statens fastighetsverk, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350130
date added to LUP
2006-01-18 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:45:22
@misc{1350130,
 abstract   = {Syfte: Att belysa konsekvenser ur ett koncernperspektiv vid tillämpning av kostnadsmetoden, jämfört med dagens marknadsmetod, för bestämning av hyresnivåer mellan statliga fastighetsförvaltare och statliga hyresgäster. Metod: En teoretisk referensram har tagits fram för att kunna appliceras på empirin. Således har en deduktiv ansats använts. Undersökningsmetoden bygger på både kvantitativ data från intern- och externredovisning liksom kvalitativ data, som tagits fram genom dokumentstudier och intervjuer. Teoretiskt perspektiv: Modellen som används har två distinkta delar. Dels en kvantitativ beräkningsmodell som bygger på betänkandet från SOU 2004:28 och dels en kvalitativ modell för att kunna beskriva och analysera förhandlingsmomentet. Dessa två delar bildar en analysmodell. Empiri: Akademiska Hus AB, Chalmersfastigheter AB, Lunds universitet och Statens fastighetsverk Resultat: Användning av kostnadsmetoden får olika effekter på befintliga hyresnivåer. Vissa fastigheter skulle få sin hyra sänkt betydligt, medan andra skulle få en höjd hyreskostnad. Några av kostnadsmetodens kritiska faktorer är att den kräver stora resurser för förhandling, medias roll, incitamenten minskar och strävan efter en rättvis metod. Det går dock att utveckla metoden genom att införa fler schabloner och därigenom komma tillrätta med denna problematik.},
 author    = {Fjertorp, Jonas and Lindqvist, Andreas},
 keyword   = {ekonomistyrning,förhandling,hyror,internprissättning,offentliga bolag,redovisning,Akademiska Hus,Lunds universitet,Statens fastighetsverk,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Koncernnytta under förhandling - Prissättningsmetoder för hyresnivåer mellan statliga enheter},
 year     = {2006},
}