Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Aktiebolagens prospekt under utveckling

Larsson, Jonas (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Problemställningar och syfte:
Förevarande utredning bedrevs utifrån problemställningar kring skyldigheten att upprätta prospekt, dess innehåll, ansvar för däri lämnad information samt utvecklingen inom nämnda områden. Syftet som följde därav var att bena upp och beskriva svenska aktiebolags skyldighet att i vissa situationer upprätta prospekt samt utreda utvecklingen av prospekt över det senaste kvartsseklet (1976-2002). Vidare syftade uppsatsen till att diskutera förkomsten av samband och kopplingar mellan å ena sidan regler och ansvarsprinciper och å andra sidan prospekten i praktiken. Metod:
Metoden som valdes var av kvalitativ karaktär, vilken satte fokus på sammanhang och strukturer. Metoden rättfärdigades av det behov av flexibilitet... (More)
Problemställningar och syfte:
Förevarande utredning bedrevs utifrån problemställningar kring skyldigheten att upprätta prospekt, dess innehåll, ansvar för däri lämnad information samt utvecklingen inom nämnda områden. Syftet som följde därav var att bena upp och beskriva svenska aktiebolags skyldighet att i vissa situationer upprätta prospekt samt utreda utvecklingen av prospekt över det senaste kvartsseklet (1976-2002). Vidare syftade uppsatsen till att diskutera förkomsten av samband och kopplingar mellan å ena sidan regler och ansvarsprinciper och å andra sidan prospekten i praktiken. Metod:
Metoden som valdes var av kvalitativ karaktär, vilken satte fokus på sammanhang och strukturer. Metoden rättfärdigades av det behov av flexibilitet som förelåg. Uppsatsen baserades vidare på litteraturstudier kring regelkomplexet samt en fallstudie, då prospektens faktiska natur undersöktes. Konklusioner:
Regelkomplexet befanns vara svåröverskådligt, omfattande och under pågående utveckling. Utvecklingen har gått mot mer detaljrika regler och rekommendationer, vilka i allt högre utsträckning tvingat aktiebolagen att markera ansvarsfrågor och riskåtergivning. Prospekten har under den studerade perioden blivit mer omfattande med avseende på detaljer och omfång. En försiktigare ton vad gäller lämnad information har även observerats. Vidare kunde en förändring av anlagt fokus märkas över åren. Slutligen kunde tydliga samband mellan utvecklingen av regler och ansvarspriciper ses i de studerade prospekten med avseende på ovan nämnda kriterier såsom omfattning och försiktighet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Jonas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
prospekt, prospektansvar, prospektregler, prospektinnehåll, riskåtergivning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350183
date added to LUP
2003-01-17 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:28:36
@misc{1350183,
 abstract   = {Problemställningar och syfte:
Förevarande utredning bedrevs utifrån problemställningar kring skyldigheten att upprätta prospekt, dess innehåll, ansvar för däri lämnad information samt utvecklingen inom nämnda områden. Syftet som följde därav var att bena upp och beskriva svenska aktiebolags skyldighet att i vissa situationer upprätta prospekt samt utreda utvecklingen av prospekt över det senaste kvartsseklet (1976-2002). Vidare syftade uppsatsen till att diskutera förkomsten av samband och kopplingar mellan å ena sidan regler och ansvarsprinciper och å andra sidan prospekten i praktiken. Metod:
Metoden som valdes var av kvalitativ karaktär, vilken satte fokus på sammanhang och strukturer. Metoden rättfärdigades av det behov av flexibilitet som förelåg. Uppsatsen baserades vidare på litteraturstudier kring regelkomplexet samt en fallstudie, då prospektens faktiska natur undersöktes. Konklusioner:
Regelkomplexet befanns vara svåröverskådligt, omfattande och under pågående utveckling. Utvecklingen har gått mot mer detaljrika regler och rekommendationer, vilka i allt högre utsträckning tvingat aktiebolagen att markera ansvarsfrågor och riskåtergivning. Prospekten har under den studerade perioden blivit mer omfattande med avseende på detaljer och omfång. En försiktigare ton vad gäller lämnad information har även observerats. Vidare kunde en förändring av anlagt fokus märkas över åren. Slutligen kunde tydliga samband mellan utvecklingen av regler och ansvarspriciper ses i de studerade prospekten med avseende på ovan nämnda kriterier såsom omfattning och försiktighet.},
 author    = {Larsson, Jonas},
 keyword   = {prospekt,prospektansvar,prospektregler,prospektinnehåll,riskåtergivning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Aktiebolagens prospekt under utveckling},
 year     = {2003},
}