Advanced

Laholmschips - Ur ett marknadsföringsperspektiv

Andersson, Daniel; Andersson, Malin; Petermann, Daniel and Pettersson, Jennie (2001)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Titel:
Laholmschips – Ur ett marknadsföringsperspektiv Författare:
Daniel Andersson, Malin Andersson, Daniel Petermann och Jennie Pettersson Institution:
Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva Laholmschips marknad för företagets produkt - en chipspåse på 175 gram. Dessutom görs en utvärdering av Laholmschips expansionsmöjligheter, dels med en ny 75 grams påse med eventuellt förändrad design men vi kommer även att studera möjligheten att expandera med den nuvarande produkten. Metod: En kvalitativ metod i form av individuella djupintervjuer har legat till grund för enkätundersökningen. Metodvalet för att studera Laholmschips möjligheter till expansion... (More)
Sammanfattning Titel:
Laholmschips – Ur ett marknadsföringsperspektiv Författare:
Daniel Andersson, Malin Andersson, Daniel Petermann och Jennie Pettersson Institution:
Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva Laholmschips marknad för företagets produkt - en chipspåse på 175 gram. Dessutom görs en utvärdering av Laholmschips expansionsmöjligheter, dels med en ny 75 grams påse med eventuellt förändrad design men vi kommer även att studera möjligheten att expandera med den nuvarande produkten. Metod: En kvalitativ metod i form av individuella djupintervjuer har legat till grund för enkätundersökningen. Metodvalet för att studera Laholmschips möjligheter till expansion har varit intervjuer med företrädare för olika distributionskanaler samt en intervju med en varumärkesexpert. Slutsats:
Resultatet från enkätundersökningen visar att de som känner till Gårdschips var överlag nöjda med påsens design och produkten i sin helhet. Det som kännetecknar Gårdschips kundprofil är låg priskänslighet, intresse för ekologiskt odlade produkter och miljömedvetenhet. Vår undersökning visade att det finns ett intresse för en 75 grams påse hos konsumenterna. Men efter intervjuer med marknadsansvariga på SAS, SJ och SF Bio tycks det vara svårt att i dagsläget ta sig in på dessa. Dels på grund av att Gårdschips inte är tillräcklig stora och dels för att varumärket inte så är väletablerat. Vi bedömer att Laholmschips med sin 175 grams påse ännu befinner sig i en tillväxtfas. Det finns stora möjligheter att expandera och nå ett större kundsegment med den befintliga produkten. Detta i kombination med en relativt låg varumärkeskännedom talar för en expansion med nödvändigtvis ej med nu produkt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Daniel; Andersson, Malin; Petermann, Daniel and Pettersson, Jennie
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Marknadsanalys, potatischips, konsumentbeteende., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350196
date added to LUP
2001-06-06 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:08:20
@misc{1350196,
 abstract   = {Sammanfattning Titel:
Laholmschips – Ur ett marknadsföringsperspektiv Författare:
Daniel Andersson, Malin Andersson, Daniel Petermann och Jennie Pettersson Institution:
Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva Laholmschips marknad för företagets produkt - en chipspåse på 175 gram. Dessutom görs en utvärdering av Laholmschips expansionsmöjligheter, dels med en ny 75 grams påse med eventuellt förändrad design men vi kommer även att studera möjligheten att expandera med den nuvarande produkten. Metod: En kvalitativ metod i form av individuella djupintervjuer har legat till grund för enkätundersökningen. Metodvalet för att studera Laholmschips möjligheter till expansion har varit intervjuer med företrädare för olika distributionskanaler samt en intervju med en varumärkesexpert. Slutsats:
Resultatet från enkätundersökningen visar att de som känner till Gårdschips var överlag nöjda med påsens design och produkten i sin helhet. Det som kännetecknar Gårdschips kundprofil är låg priskänslighet, intresse för ekologiskt odlade produkter och miljömedvetenhet. Vår undersökning visade att det finns ett intresse för en 75 grams påse hos konsumenterna. Men efter intervjuer med marknadsansvariga på SAS, SJ och SF Bio tycks det vara svårt att i dagsläget ta sig in på dessa. Dels på grund av att Gårdschips inte är tillräcklig stora och dels för att varumärket inte så är väletablerat. Vi bedömer att Laholmschips med sin 175 grams påse ännu befinner sig i en tillväxtfas. Det finns stora möjligheter att expandera och nå ett större kundsegment med den befintliga produkten. Detta i kombination med en relativt låg varumärkeskännedom talar för en expansion med nödvändigtvis ej med nu produkt.},
 author    = {Andersson, Daniel and Andersson, Malin and Petermann, Daniel and Pettersson, Jennie},
 keyword   = {Marknadsanalys,potatischips,konsumentbeteende.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Laholmschips - Ur ett marknadsföringsperspektiv},
 year     = {2001},
}