Advanced

Företagsförvärv - En studie om onormal avkastning

Hagströmer, Jonas and Hegestam, Jens (2007)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida företagsförvärv påverkar värdet för det förvärvande företagets ägare. Vidare vill vi även urskilja vad som ger positiv påverkan på värdet och bygga en strategi utifrån detta. Metod: Genom en kvantitativ metod har vi bearbetat primärdata i form av 18 bolags aktiekurser samt deras jämförelseindex för att undersöka huruvida vi kan finna en onormal avkastning eller ej. Bolagen vi har studerat är noterade på Stockholmsbörsen och genomförde ett förvärv under perioden 1997-2004. Teoretiska perspektiv: Vi har utgått från de teorier som tidigare studier kommit fram till. Teorierna behandlar både motiven bakom ett företagsförvärv samt vad som kan tänkas påverka aktiens utveckling. Empiri: Vårt... (More)
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida företagsförvärv påverkar värdet för det förvärvande företagets ägare. Vidare vill vi även urskilja vad som ger positiv påverkan på värdet och bygga en strategi utifrån detta. Metod: Genom en kvantitativ metod har vi bearbetat primärdata i form av 18 bolags aktiekurser samt deras jämförelseindex för att undersöka huruvida vi kan finna en onormal avkastning eller ej. Bolagen vi har studerat är noterade på Stockholmsbörsen och genomförde ett förvärv under perioden 1997-2004. Teoretiska perspektiv: Vi har utgått från de teorier som tidigare studier kommit fram till. Teorierna behandlar både motiven bakom ett företagsförvärv samt vad som kan tänkas påverka aktiens utveckling. Empiri: Vårt resultat visar på en positiv onormal avkastning under de tre följande åren efter uppköpet. Vi kan dock inte signifikant säkerställa våra resultat. Vi kan emellertid finna att betalningssättet, storleken på det förvärvande bolaget samt vilken bransch bolaget är verksamt inom påverkar aktiens utveckling. Vi kan vidare se att den tidigare negativa trenden hos bolagen ett år innan bryts i och med förvärvet. Slutsatser: Vi kan inte dra slutsatsen att företagsförvärv ger onormal avkastning. Dock tyder våra grafer på positiv onormal avkastning för vårt urval och trendbrottet påvisar att förvärven överlag varit positiva för företagen. Slutsatsen, med alla olika resultat och variabler i tanken, är att den mest lyckade strategin i vårt urval hade varit att köpa aktier i ett IT-bolag, noterat på Large Cap och som betalar köpet med egna aktier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hagströmer, Jonas and Hegestam, Jens
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Företagsförvärv, onormal avkastning, påverkande variabler, Stockholmsbörsen, strategi, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350203
date added to LUP
2007-06-07 00:00:00
date last changed
2012-04-02 16:35:24
@misc{1350203,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida företagsförvärv påverkar värdet för det förvärvande företagets ägare. Vidare vill vi även urskilja vad som ger positiv påverkan på värdet och bygga en strategi utifrån detta. Metod:	Genom en kvantitativ metod har vi bearbetat primärdata i form av 18 bolags aktiekurser samt deras jämförelseindex för att undersöka huruvida vi kan finna en onormal avkastning eller ej. Bolagen vi har studerat är noterade på Stockholmsbörsen och genomförde ett förvärv under perioden 1997-2004. Teoretiska perspektiv: Vi har utgått från de teorier som tidigare studier kommit fram till. Teorierna behandlar både motiven bakom ett företagsförvärv samt vad som kan tänkas påverka aktiens utveckling. Empiri: Vårt resultat visar på en positiv onormal avkastning under de tre följande åren efter uppköpet. Vi kan dock inte signifikant säkerställa våra resultat. Vi kan emellertid finna att betalningssättet, storleken på det förvärvande bolaget samt vilken bransch bolaget är verksamt inom påverkar aktiens utveckling. Vi kan vidare se att den tidigare negativa trenden hos bolagen ett år innan bryts i och med förvärvet. Slutsatser: Vi kan inte dra slutsatsen att företagsförvärv ger onormal avkastning. Dock tyder våra grafer på positiv onormal avkastning för vårt urval och trendbrottet påvisar att förvärven överlag varit positiva för företagen. Slutsatsen, med alla olika resultat och variabler i tanken, är att den mest lyckade strategin i vårt urval hade varit att köpa aktier i ett IT-bolag, noterat på Large Cap och som betalar köpet med egna aktier.},
 author    = {Hagströmer, Jonas and Hegestam, Jens},
 keyword   = {Företagsförvärv,onormal avkastning,påverkande variabler,Stockholmsbörsen,strategi,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Företagsförvärv - En studie om onormal avkastning},
 year     = {2007},
}