Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Emotioner och möten - om känslohantering i sammanträden

Bergnehr, Frej ; Lindberg, Jenny and Lundberg, Filip (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Problem: Organisationer är socialt konstruerade, de formas och omformas kontinuerligt genom interaktionen individer emellan. Detta gör möten mellan människor i den organisatoriska vardagen till intressanta studieobjekt. Alla möten påverkas av känslor och individers sätt att hantera dessa. Denna uppsats undersöker hur känslohantering, genom t.ex. sociala försvar, tar sig uttryck i möten samt vilka konsekvenser dessa uttryck kan tänkas få för mötens genomförande Syfte: Syftet med denna uppsats är att försöka tolka, och därmed bidra till förståelse för hur en av dessa känslor hanteras i mötessituationer, samt att belysa den eventuella betydelsen av åtföljande sociala försvar för genomförandet av ett möte. Metod: Föreliggande uppsats är en... (More)
Problem: Organisationer är socialt konstruerade, de formas och omformas kontinuerligt genom interaktionen individer emellan. Detta gör möten mellan människor i den organisatoriska vardagen till intressanta studieobjekt. Alla möten påverkas av känslor och individers sätt att hantera dessa. Denna uppsats undersöker hur känslohantering, genom t.ex. sociala försvar, tar sig uttryck i möten samt vilka konsekvenser dessa uttryck kan tänkas få för mötens genomförande Syfte: Syftet med denna uppsats är att försöka tolka, och därmed bidra till förståelse för hur en av dessa känslor hanteras i mötessituationer, samt att belysa den eventuella betydelsen av åtföljande sociala försvar för genomförandet av ett möte. Metod: Föreliggande uppsats är en kvalitativ fallstudie. Metoden är abduktiv, med utgångspunkt i en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats. Material samlades främst in genom indirekt deltagande observationer. Slutsatser: Uppsatsen visar att teorier om känslor och åtföljande sociala försvar kan användas som ett alternativ för att förklara de processer som återfinns i en mötessituation. Vidare behandlas hur individernas beteenden, i form av t.ex. känslohantering, påverkar strukturen på ett möte. Sammanfattningsvis kan uppsatsen sägas vara ett försök att belysa vikten av att betrakta ett relativt förbisett område inom organisationsforskningen, nämligen känslornas inverkan på interaktionen mellan ett mötes deltagare och därmed även deras inverkan på organisationen i stort. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergnehr, Frej ; Lindberg, Jenny and Lundberg, Filip
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
sociala försvar, känslor, möte, grupp, sammanträde, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350263
date added to LUP
2003-05-26 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:37:09
@misc{1350263,
 abstract   = {Problem:	Organisationer är socialt konstruerade, de formas och omformas kontinuerligt genom interaktionen individer emellan. Detta gör möten mellan människor i den organisatoriska vardagen till intressanta studieobjekt. Alla möten påverkas av känslor och individers sätt att hantera dessa. Denna uppsats undersöker hur känslohantering, genom t.ex. sociala försvar, tar sig uttryck i möten samt vilka konsekvenser dessa uttryck kan tänkas få för mötens genomförande Syfte: Syftet med denna uppsats är att försöka tolka, och därmed bidra till förståelse för hur en av dessa känslor hanteras i mötessituationer, samt att belysa den eventuella betydelsen av åtföljande sociala försvar för genomförandet av ett möte. Metod: Föreliggande uppsats är en kvalitativ fallstudie. Metoden är abduktiv, med utgångspunkt i en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats. Material samlades främst in genom indirekt deltagande observationer. Slutsatser: Uppsatsen visar att teorier om känslor och åtföljande sociala försvar kan användas som ett alternativ för att förklara de processer som återfinns i en mötessituation. Vidare behandlas hur individernas beteenden, i form av t.ex. känslohantering, påverkar strukturen på ett möte. Sammanfattningsvis kan uppsatsen sägas vara ett försök att belysa vikten av att betrakta ett relativt förbisett område inom organisationsforskningen, nämligen känslornas inverkan på interaktionen mellan ett mötes deltagare och därmed även deras inverkan på organisationen i stort.},
 author    = {Bergnehr, Frej and Lindberg, Jenny and Lundberg, Filip},
 keyword   = {sociala försvar,känslor,möte,grupp,sammanträde,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Emotioner och möten - om känslohantering i sammanträden},
 year     = {2003},
}