Advanced

Svensk kod för bolagsstyrning, förändringar samt för- och nackdelar

Tjärnehov, Lina and Olsson, Sanna (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att undersöka om Svensk kod för bolagsstyrning har bidragit till förändringar jämfört med tidigare reglering samt praxis och om så är fallet, få en djupare förståelse för vilka dessa förändringar är. Vi kommer även att utreda vilka för- och nackdelar som Koden har fört med sig. Vi har använt oss av en kvalitativ metod, då vi har genomfört tre öppna intervjuer. Vår teoretiska referensram har utgått från principal-agentteorin och självreglering. Vi har vidare beskrivit regelverket Koden samtidigt som vi har redogjort för remissinstansernas diskussion kring Kodgruppens betänkande. Vi redovisar även för skillnader mellan Koden, ABL och praxis. Våra slutsatser är att Koden har en meningsfull inverkan på företag, då... (More)
Uppsatsens syfte är att undersöka om Svensk kod för bolagsstyrning har bidragit till förändringar jämfört med tidigare reglering samt praxis och om så är fallet, få en djupare förståelse för vilka dessa förändringar är. Vi kommer även att utreda vilka för- och nackdelar som Koden har fört med sig. Vi har använt oss av en kvalitativ metod, då vi har genomfört tre öppna intervjuer. Vår teoretiska referensram har utgått från principal-agentteorin och självreglering. Vi har vidare beskrivit regelverket Koden samtidigt som vi har redogjort för remissinstansernas diskussion kring Kodgruppens betänkande. Vi redovisar även för skillnader mellan Koden, ABL och praxis. Våra slutsatser är att Koden har en meningsfull inverkan på företag, då förändringar i styrningsarbete har skett i realiteten. Den största förändringen som införandet har medfört är reglerna för intern kontroll. Den främsta fördelen är att en gemensam plattform för bolagsstyrningsarbete har bildats. De främsta nackdelarna är den omfattande administrationen och de alltför detaljrika reglerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tjärnehov, Lina and Olsson, Sanna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
bolagsstyrning, Koden, principal-agentproblem, självreglering, förtroende, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350276
date added to LUP
2006-06-08
date last changed
2012-04-02 16:02:48
@misc{1350276,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att undersöka om Svensk kod för bolagsstyrning har bidragit till förändringar jämfört med tidigare reglering samt praxis och om så är fallet, få en djupare förståelse för vilka dessa förändringar är. Vi kommer även att utreda vilka för- och nackdelar som Koden har fört med sig. Vi har använt oss av en kvalitativ metod, då vi har genomfört tre öppna intervjuer. Vår teoretiska referensram har utgått från principal-agentteorin och självreglering. Vi har vidare beskrivit regelverket Koden samtidigt som vi har redogjort för remissinstansernas diskussion kring Kodgruppens betänkande. Vi redovisar även för skillnader mellan Koden, ABL och praxis. Våra slutsatser är att Koden har en meningsfull inverkan på företag, då förändringar i styrningsarbete har skett i realiteten. Den största förändringen som införandet har medfört är reglerna för intern kontroll. Den främsta fördelen är att en gemensam plattform för bolagsstyrningsarbete har bildats. De främsta nackdelarna är den omfattande administrationen och de alltför detaljrika reglerna.},
 author    = {Tjärnehov, Lina and Olsson, Sanna},
 keyword   = {bolagsstyrning,Koden,principal-agentproblem,självreglering,förtroende,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Svensk kod för bolagsstyrning, förändringar samt för- och nackdelar},
 year     = {2006},
}