Advanced

Jämförelse mellan värmepastörisering och kallpastörisering med ozon

Petersson, Kajsa and Åkesson, Fredrik (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Titel: Jämförelse mellan värmepastörisering och kallpastörisering med ozon- en energimässig och ekonomisk utvärdering Författare: Kajsa Petersson, Fredrik Åkesson, Technology Management Handledare: Stig Stenström, Institutionen för Kemiteknik, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Stefan Yard, Företagsekonomiska institutionen,
Ekonomihögskolan, Lunds Universitet Johan Sjöholm, VD, Pastair Olle Bergman, Försäljningsdirektör, Pastair Problemställning: Under senare tid har miljö i relation till energianvändning och koldioxidutsläpp blivit en allt viktigare fråga och miljövänliga produktionsmetoder kommer framöver att bli en konkurrensfördel för livsmedelsproducenter. Dock är energieffektiviseringspotentialen i... (More)
Sammanfattning Titel: Jämförelse mellan värmepastörisering och kallpastörisering med ozon- en energimässig och ekonomisk utvärdering Författare: Kajsa Petersson, Fredrik Åkesson, Technology Management Handledare: Stig Stenström, Institutionen för Kemiteknik, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Stefan Yard, Företagsekonomiska institutionen,
Ekonomihögskolan, Lunds Universitet Johan Sjöholm, VD, Pastair Olle Bergman, Försäljningsdirektör, Pastair Problemställning: Under senare tid har miljö i relation till energianvändning och koldioxidutsläpp blivit en allt viktigare fråga och miljövänliga produktionsmetoder kommer framöver att bli en konkurrensfördel för livsmedelsproducenter. Dock är energieffektiviseringspotentialen i livsmedelsindustrin begränsad i jämförelse med andra branscher. Kallpastörisering med ozon skulle kunna vara mer kostnadseffektiv och ha mindre miljöpåverkan än traditionell värmepastörisering Syfte: Syftet med studien är att jämföra teknikerna värmepastörisering och kallpastörisering av juice ur ett energimässigt perspektiv med fokus på energianvändning, gällande termisk och elektrisk energi, samt vilka kostnadsaspekter de två teknikerna ger upphov till. Metod: Studien har utgått från både ett kvalitativt och kvantitativt angreppssätt och primärdata har främst samlats in genom intervjuer. Som fallstudieobjektet för värmepastörisering valdes Juicelinje aggregat 37 på Skånemejerier i Lunnarp och för kallpastörisering valdes pilotanläggningen Pastair P1, även den placerad i Lunnarp Slutsatser: I jämförelsen mellan de två teknikerna är energianvändningen större för värme- än för kallpastörisering. På årsbasis med en produktion av 17,6 miljoner liter juice innebär detta för värmepastörisering en energianvändning på cirka 439 MWh och för kallpastörisering 81 MWh. När totalkostnaden jämförs för de båda teknikerna är den högre för värmepastörisering, 1 130 000 kr/år, jämfört med drygt 910 000 kr/år för kallpastörisering. Studien tyder på att kallpastörisering kan medföra en form av ökad flexibilitet både vad det gäller produktionsplanering och kostnader i jämförelse med traditionell värmepastörisering. Nyckelord: Kallpastörisering, Pastair, pastörisering, juice, energianvändning, ozon (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Petersson, Kajsa and Åkesson, Fredrik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Kallpastörisering, Pastair, pastörisering, juice, energianvändning, ozon, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350335
date added to LUP
2008-05-15
date last changed
2012-04-02 17:04:23
@misc{1350335,
 abstract   = {Sammanfattning Titel:	Jämförelse mellan värmepastörisering och kallpastörisering med ozon- en energimässig och ekonomisk utvärdering Författare:	Kajsa Petersson, Fredrik Åkesson, Technology Management Handledare:	Stig Stenström, Institutionen för Kemiteknik, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Stefan Yard, Företagsekonomiska institutionen,
Ekonomihögskolan, Lunds Universitet Johan Sjöholm, VD, Pastair Olle Bergman, Försäljningsdirektör, Pastair Problemställning:	Under senare tid har miljö i relation till energianvändning och koldioxidutsläpp blivit en allt viktigare fråga och miljövänliga produktionsmetoder kommer framöver att bli en konkurrensfördel för livsmedelsproducenter. Dock är energieffektiviseringspotentialen i livsmedelsindustrin begränsad i jämförelse med andra branscher. Kallpastörisering med ozon skulle kunna vara mer kostnadseffektiv och ha mindre miljöpåverkan än traditionell värmepastörisering Syfte:	Syftet med studien är att jämföra teknikerna värmepastörisering och kallpastörisering av juice ur ett energimässigt perspektiv med fokus på energianvändning, gällande termisk och elektrisk energi, samt vilka kostnadsaspekter de två teknikerna ger upphov till. Metod:	Studien har utgått från både ett kvalitativt och kvantitativt angreppssätt och primärdata har främst samlats in genom intervjuer. Som fallstudieobjektet för värmepastörisering valdes Juicelinje aggregat 37 på Skånemejerier i Lunnarp och för kallpastörisering valdes pilotanläggningen Pastair P1, även den placerad i Lunnarp Slutsatser:	I jämförelsen mellan de två teknikerna är energianvändningen större för värme- än för kallpastörisering. På årsbasis med en produktion av 17,6 miljoner liter juice innebär detta för värmepastörisering en energianvändning på cirka 439 MWh och för kallpastörisering 81 MWh. När totalkostnaden jämförs för de båda teknikerna är den högre för värmepastörisering, 1 130 000 kr/år, jämfört med drygt 910 000 kr/år för kallpastörisering. Studien tyder på att kallpastörisering kan medföra en form av ökad flexibilitet både vad det gäller produktionsplanering och kostnader i jämförelse med traditionell värmepastörisering. Nyckelord:	Kallpastörisering, Pastair, pastörisering, juice, energianvändning, ozon},
 author    = {Petersson, Kajsa and Åkesson, Fredrik},
 keyword   = {Kallpastörisering,Pastair,pastörisering,juice,energianvändning,ozon,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Jämförelse mellan värmepastörisering och kallpastörisering med ozon},
 year     = {2008},
}