Advanced

Undersökning av samband mellan finansiell risk och affärsrisk

Bergqvist, Hugo; Månsson, Anders and Nilsson, Maria (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns ett samband mellan företagets skuldsättningsgrad och förändring i räntabiliteten på totalt kapital. Syftet är också att undersöka vilket mått av förändring som bäst kan förklara förändringar i den finansiella risken. Teorin hämtas från professor Sven-Erik Johansson som i boken Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt, framför tesen om att företag bör justera sin skuldsättningsgrad efter sin affärsrisk. Affärsrisken härleds från hävstångsformeln och betecknas således som ∆Rt. För att testa denna teori har författarna gjort en omfattande datainsamling av samtliga A-listenoterade företags resultat- och balansräkningar under åren 1980-2002. Sammanställningen har utförts med hjälp... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns ett samband mellan företagets skuldsättningsgrad och förändring i räntabiliteten på totalt kapital. Syftet är också att undersöka vilket mått av förändring som bäst kan förklara förändringar i den finansiella risken. Teorin hämtas från professor Sven-Erik Johansson som i boken Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt, framför tesen om att företag bör justera sin skuldsättningsgrad efter sin affärsrisk. Affärsrisken härleds från hävstångsformeln och betecknas således som ∆Rt. För att testa denna teori har författarna gjort en omfattande datainsamling av samtliga A-listenoterade företags resultat- och balansräkningar under åren 1980-2002. Sammanställningen har utförts med hjälp av såväl enkla som multipla regressionsanalyser. Resultaten visade på ett negativt signifikant samband mellan variablerna, vilket motsvarar det förväntade resultatet. Dock var förklaringsgraden relativt låg varvid studien utvidgats genom ett aktivt sökande efter samband branschvis och under senare tidsperiod. Här visade det sig att högre förklaringsgrad uppnås vid analys av tidsperioden 1993-2002, medan vissa branscher uppnår högre förklaringsgrad. Den multipla regressionsanalysen visade att företags vinst är en viktigare faktor vid val av skuldsättningsgrad. Därför kan vi inte dra slutsatsen att ∆Rt är ett ensamt representativt mått på affärsrisken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergqvist, Hugo; Månsson, Anders and Nilsson, Maria
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Affärsrisk, Finansiell risk, Skuldsättningsgrad, Räntabilitet på totalt kapital, Regressionsanalys, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350391
date added to LUP
2004-01-13 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:50:26
@misc{1350391,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns ett samband mellan företagets skuldsättningsgrad och förändring i räntabiliteten på totalt kapital. Syftet är också att undersöka vilket mått av förändring som bäst kan förklara förändringar i den finansiella risken. Teorin hämtas från professor Sven-Erik Johansson som i boken Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt, framför tesen om att företag bör justera sin skuldsättningsgrad efter sin affärsrisk. Affärsrisken härleds från hävstångsformeln och betecknas således som ∆Rt. För att testa denna teori har författarna gjort en omfattande datainsamling av samtliga A-listenoterade företags resultat- och balansräkningar under åren 1980-2002. Sammanställningen har utförts med hjälp av såväl enkla som multipla regressionsanalyser. Resultaten visade på ett negativt signifikant samband mellan variablerna, vilket motsvarar det förväntade resultatet. Dock var förklaringsgraden relativt låg varvid studien utvidgats genom ett aktivt sökande efter samband branschvis och under senare tidsperiod. Här visade det sig att högre förklaringsgrad uppnås vid analys av tidsperioden 1993-2002, medan vissa branscher uppnår högre förklaringsgrad. Den multipla regressionsanalysen visade att företags vinst är en viktigare faktor vid val av skuldsättningsgrad. Därför kan vi inte dra slutsatsen att ∆Rt är ett ensamt representativt mått på affärsrisken.},
 author    = {Bergqvist, Hugo and Månsson, Anders and Nilsson, Maria},
 keyword   = {Affärsrisk,Finansiell risk,Skuldsättningsgrad,Räntabilitet på totalt kapital,Regressionsanalys,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Undersökning av samband mellan finansiell risk och affärsrisk},
 year     = {2004},
}