Advanced

Rådgivningslagen – Ökat värde för finansiell rådgivning? En undersökning av fyra bankers inställning till lagen

Keränen, Kirsi; Jönsson, Ulrika and Lundgren, Anna (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är: 1. Att redogöra för den nya lagen om finansiell rådgivning till konsumenter, dess avsikt och bakgrund. 2. Att redogöra för fyra bankers inställning till lagen och deras förberedelser inför kommande implementering. 3. Att diskutera ett antal möjliga effekter av implementeringen på bankernas råd, rådgivning, kompetens och kundrelationer. Som metod användes en kvalitativ undersökning bestående av semistrukturerade intervjuer med medarbetare i fyra banker. Lagen, dess förarbeten samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd har studerats. De teoretiska perspektiven som användes för att studera ämnet är relationsmarknadsföring, serviceförväntningar hos kunderna samt tjänste- och kundteori. Under empiri och... (More)
Syftet med uppsatsen är: 1. Att redogöra för den nya lagen om finansiell rådgivning till konsumenter, dess avsikt och bakgrund. 2. Att redogöra för fyra bankers inställning till lagen och deras förberedelser inför kommande implementering. 3. Att diskutera ett antal möjliga effekter av implementeringen på bankernas råd, rådgivning, kompetens och kundrelationer. Som metod användes en kvalitativ undersökning bestående av semistrukturerade intervjuer med medarbetare i fyra banker. Lagen, dess förarbeten samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd har studerats. De teoretiska perspektiven som användes för att studera ämnet är relationsmarknadsföring, serviceförväntningar hos kunderna samt tjänste- och kundteori. Under empiri och analys diskuteras möjliga effekter av lagen. En modell har utarbetats som sammanfattar vad som utgör en god tjänsteprocess samt hur lagen kan påverka denna. I slutsatserna kommer vi fram till att lagen kommer att bidra till att öka värdet på finansiell rådgivning genom ökade krav på kompetens, utbildning och dokumentation. En bättre finansiell rådgivning kommer i sin tur att stärka bankernas kundrelationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Keränen, Kirsi; Jönsson, Ulrika and Lundgren, Anna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Bank, Rådgivning, Kundrelationer, Kompetens, Lag, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350411
date added to LUP
2004-12-08 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:15:45
@misc{1350411,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är: 1. Att redogöra för den nya lagen om finansiell rådgivning till konsumenter, dess avsikt och bakgrund. 2. Att redogöra för fyra bankers inställning till lagen och deras förberedelser inför kommande implementering. 3. Att diskutera ett antal möjliga effekter av implementeringen på bankernas råd, rådgivning, kompetens och kundrelationer. Som metod användes en kvalitativ undersökning bestående av semistrukturerade intervjuer med medarbetare i fyra banker. Lagen, dess förarbeten samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd har studerats. De teoretiska perspektiven som användes för att studera ämnet är relationsmarknadsföring, serviceförväntningar hos kunderna samt tjänste- och kundteori. Under empiri och analys diskuteras möjliga effekter av lagen. En modell har utarbetats som sammanfattar vad som utgör en god tjänsteprocess samt hur lagen kan påverka denna. I slutsatserna kommer vi fram till att lagen kommer att bidra till att öka värdet på finansiell rådgivning genom ökade krav på kompetens, utbildning och dokumentation. En bättre finansiell rådgivning kommer i sin tur att stärka bankernas kundrelationer.},
 author    = {Keränen, Kirsi and Jönsson, Ulrika and Lundgren, Anna},
 keyword   = {Bank,Rådgivning,Kundrelationer,Kompetens,Lag,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rådgivningslagen – Ökat värde för finansiell rådgivning? En undersökning av fyra bankers inställning till lagen},
 year     = {2004},
}