Advanced

Revisionspliktens vara eller inte vara - för små och medelstora aktiebolag i Sverige

Holmberg, Jessica; Höög, Ellen and Jangvert, Caroline (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Denna rapport syftar till att urskilja för- respektive nackdelar med revisionsplikten. Genom att analysera våra respondenters inställningar i frågan skall vi dra slutsatser om revisionsplikten i SME är tillräckligt motiverad för att den skall vidmakthållas. Undersökningen syftar också till att dra slutsatser om varför Sverige är ett av de få länder som fortfarande har kvar revisionsplikten i samtliga aktiebolag. Avslutningsvis vill vi även ta reda på om det finns något samband mellan detta faktum och respondenternas inställning i frågan. Teori: För att besvara vår frågeställning har vi tagit utgångspunkt i det viktiga begreppet förtroende, revision, den institutionella teorin samt den pågående debatten. Metod: För att uppfylla... (More)
Syfte: Denna rapport syftar till att urskilja för- respektive nackdelar med revisionsplikten. Genom att analysera våra respondenters inställningar i frågan skall vi dra slutsatser om revisionsplikten i SME är tillräckligt motiverad för att den skall vidmakthållas. Undersökningen syftar också till att dra slutsatser om varför Sverige är ett av de få länder som fortfarande har kvar revisionsplikten i samtliga aktiebolag. Avslutningsvis vill vi även ta reda på om det finns något samband mellan detta faktum och respondenternas inställning i frågan. Teori: För att besvara vår frågeställning har vi tagit utgångspunkt i det viktiga begreppet förtroende, revision, den institutionella teorin samt den pågående debatten. Metod: För att uppfylla uppsatsens syfte har vi främst använt oss av det induktiva angreppssättet samt den kvalitativa ansatsen. Vår primärdata har samlats in via semistrukturerade intervjuer med representanter från både SME och mindre revisionsbyråer. Resultatredovisning: Vårt empiriska underlag består av svaren från intervjuer med tio respondenter – fem från SME och fem revisorer. Svaren vi har fått presenteras utifrån följande faktorer; företagens intressenter, trygghet för ägarna samt den svenska institutionen, och analyseras med hjälp av litteraturkapitlet. Slutsats: Alla våra respondenter ansåg att revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag bör finnas kvar, dock med vissa förändringar av reglerna, men fortfarande lika omfattande för alla bolag. Samtliga respondenter menade att den nytta de erhåller från revisionen överstiger kostnaden, främst på grund av den trygghet den skapar för företagets intressenter, både externa och interna. Ett undantag fanns dock i mikroföretagen där ett avskaffande av revisionsplikten kan vara aktuellt då dessa företag ofta är enmansföretag eller tjänsteföretag och gagnas därför inte lika mycket av revisionsplikten som andra företag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmberg, Jessica; Höög, Ellen and Jangvert, Caroline
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Revisionsplikt, revision, SME, företroende, intressenter, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350422
date added to LUP
2006-01-11
date last changed
2012-04-02 15:50:23
@misc{1350422,
 abstract   = {Syfte: Denna rapport syftar till att urskilja för- respektive nackdelar med revisionsplikten. Genom att analysera våra respondenters inställningar i frågan skall vi dra slutsatser om revisionsplikten i SME är tillräckligt motiverad för att den skall vidmakthållas. Undersökningen syftar också till att dra slutsatser om varför Sverige är ett av de få länder som fortfarande har kvar revisionsplikten i samtliga aktiebolag. Avslutningsvis vill vi även ta reda på om det finns något samband mellan detta faktum och respondenternas inställning i frågan. Teori: För att besvara vår frågeställning har vi tagit utgångspunkt i det viktiga begreppet förtroende, revision, den institutionella teorin samt den pågående debatten. Metod: För att uppfylla uppsatsens syfte har vi främst använt oss av det induktiva angreppssättet samt den kvalitativa ansatsen. Vår primärdata har samlats in via semistrukturerade intervjuer med representanter från både SME och mindre revisionsbyråer. Resultatredovisning: Vårt empiriska underlag består av svaren från intervjuer med tio respondenter – fem från SME och fem revisorer. Svaren vi har fått presenteras utifrån följande faktorer; företagens intressenter, trygghet för ägarna samt den svenska institutionen, och analyseras med hjälp av litteraturkapitlet. Slutsats: Alla våra respondenter ansåg att revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag bör finnas kvar, dock med vissa förändringar av reglerna, men fortfarande lika omfattande för alla bolag. Samtliga respondenter menade att den nytta de erhåller från revisionen överstiger kostnaden, främst på grund av den trygghet den skapar för företagets intressenter, både externa och interna. Ett undantag fanns dock i mikroföretagen där ett avskaffande av revisionsplikten kan vara aktuellt då dessa företag ofta är enmansföretag eller tjänsteföretag och gagnas därför inte lika mycket av revisionsplikten som andra företag.},
 author    = {Holmberg, Jessica and Höög, Ellen and Jangvert, Caroline},
 keyword   = {Revisionsplikt,revision,SME,företroende,intressenter,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Revisionspliktens vara eller inte vara - för små och medelstora aktiebolag i Sverige},
 year     = {2006},
}