Advanced

Att identifiera och hantera disruptiva teknologier

Arbnor, Anders and Frey, Carl (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Uppsatsens syfte är att öka den allmänna förståelsen för betydelsen av disruptiva tek-nologier, inom ramen för angiven målgrupp. Syftet uppnås specifikt via: a) En beskrivning och analys av hur företag hanterar och bör hantera sådana.
b) Utvecklandet av en modell för identifiering och hantering av disruptiva teknologier. Metod: Föreliggande undersökning är en pilotstudie vars vetenskapsteoretiska ståndpunkt är hermeneutisk och metod är kvalitativ. Insamling av primär- och sekundärdata har, med löpande analys, skett i en växelverkande process mellan empiri och teori. Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen inkluderar tre kapitel som dispositionsmässigt följer på varandra. Referensramens primära delar beskriver innebörden... (More)
Syfte: Uppsatsens syfte är att öka den allmänna förståelsen för betydelsen av disruptiva tek-nologier, inom ramen för angiven målgrupp. Syftet uppnås specifikt via: a) En beskrivning och analys av hur företag hanterar och bör hantera sådana.
b) Utvecklandet av en modell för identifiering och hantering av disruptiva teknologier. Metod: Föreliggande undersökning är en pilotstudie vars vetenskapsteoretiska ståndpunkt är hermeneutisk och metod är kvalitativ. Insamling av primär- och sekundärdata har, med löpande analys, skett i en växelverkande process mellan empiri och teori. Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen inkluderar tre kapitel som dispositionsmässigt följer på varandra. Referensramens primära delar beskriver innebörden av disruptiva teknologier och dess principer samt avhandlar hur dessa kan identifieras och hanteras. Innebördsbeskrivningen, identifikationen och hanteringen är således indelade i tre separata kapitel. Empiri: Uppsatsens empirikapitel sammanfattar det material som erhållits genom semi-strukturerade intervjuer. Intervjupersonerna har delats in under följande tre grupper: företag, konsulter och experter. De företag som kontaktats inkluderar Festo, Företag X, Volvo 3P och BAE Systems Bofors. Vidare har Kenneth Österlin, delägare av Designkonsulterna och innovationsexpert Sam Nilsson kontaktats. Resultat: Studiens resultat utgör en tolkande sammanfattning av den analys som sammanvävt och jämfört uppsatsens empiri med teori. Den första delen beskriver företagens allmänna kännedom kring de principer som författarna inledningsvis redogjort för medan den andra delen vidgar innebörden av disruptiva teknologier. Slutligen presenteras den modell som grundlagts i analysen i sin helhet. Denna modell är resultatet av föreliggande studie och redogör för hur etablerade aktörer bör gå till väga föra att identifiera och hantera disruptiva teknologier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Arbnor, Anders and Frey, Carl
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
competitive intelligence, disruptiva teknologier, innovation, strategi, varaktiga teknologier, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350428
date added to LUP
2006-06-08
date last changed
2012-04-02 16:13:15
@misc{1350428,
 abstract   = {Syfte: Uppsatsens syfte är att öka den allmänna förståelsen för betydelsen av disruptiva tek-nologier, inom ramen för angiven målgrupp. Syftet uppnås specifikt via: a) En beskrivning och analys av hur företag hanterar och bör hantera sådana.
b) Utvecklandet av en modell för identifiering och hantering av disruptiva teknologier. Metod: Föreliggande undersökning är en pilotstudie vars vetenskapsteoretiska ståndpunkt är hermeneutisk och metod är kvalitativ. Insamling av primär- och sekundärdata har, med löpande analys, skett i en växelverkande process mellan empiri och teori. Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen inkluderar tre kapitel som dispositionsmässigt följer på varandra. Referensramens primära delar beskriver innebörden av disruptiva teknologier och dess principer samt avhandlar hur dessa kan identifieras och hanteras. Innebördsbeskrivningen, identifikationen och hanteringen är således indelade i tre separata kapitel. Empiri: Uppsatsens empirikapitel sammanfattar det material som erhållits genom semi-strukturerade intervjuer. Intervjupersonerna har delats in under följande tre grupper: företag, konsulter och experter. De företag som kontaktats inkluderar Festo, Företag X, Volvo 3P och BAE Systems Bofors. Vidare har Kenneth Österlin, delägare av Designkonsulterna och innovationsexpert Sam Nilsson kontaktats. Resultat: Studiens resultat utgör en tolkande sammanfattning av den analys som sammanvävt och jämfört uppsatsens empiri med teori. Den första delen beskriver företagens allmänna kännedom kring de principer som författarna inledningsvis redogjort för medan den andra delen vidgar innebörden av disruptiva teknologier. Slutligen presenteras den modell som grundlagts i analysen i sin helhet. Denna modell är resultatet av föreliggande studie och redogör för hur etablerade aktörer bör gå till väga föra att identifiera och hantera disruptiva teknologier.},
 author    = {Arbnor, Anders and Frey, Carl},
 keyword   = {competitive intelligence,disruptiva teknologier,innovation,strategi,varaktiga teknologier,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att identifiera och hantera disruptiva teknologier},
 year     = {2006},
}