Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tillämpning av RR 17: I vilken utsträckning ger RR 17 utrymme för subjektiva bedömningar?

Fransson, Pernilla ; Hallberg, Sandra and Lindberg, Maria (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SYFTE: Vårt övergripande syfte är att undersöka hur företag tillämpar RR 17. Vi beskriver, analyserar och jämför de värdeminskningsindikationer som företagen beaktar samt de subjektiva bedömningar som företagen gör i samband med en värdenedgångsprövning. METOD: Vår studie präglas främst av det induktiva angreppssättet eftersom den tar sin utgångspunkt i verklighet och praxis, och våra slutsatser grundar sig på empiri. I vår empiri har vi använt oss av den kvalitativa metoden, vilken ger oss en djupare förståelse för de problemkomplex som vi studerar. Vi har undersökt företag inom skogsindustrin, och då framför allt de som tillämpar RR 17, för att se hur tillämpningen av denna rekommenation ser ut. RESULTAT: Vi har kommit fram till att... (More)
SYFTE: Vårt övergripande syfte är att undersöka hur företag tillämpar RR 17. Vi beskriver, analyserar och jämför de värdeminskningsindikationer som företagen beaktar samt de subjektiva bedömningar som företagen gör i samband med en värdenedgångsprövning. METOD: Vår studie präglas främst av det induktiva angreppssättet eftersom den tar sin utgångspunkt i verklighet och praxis, och våra slutsatser grundar sig på empiri. I vår empiri har vi använt oss av den kvalitativa metoden, vilken ger oss en djupare förståelse för de problemkomplex som vi studerar. Vi har undersökt företag inom skogsindustrin, och då framför allt de som tillämpar RR 17, för att se hur tillämpningen av denna rekommenation ser ut. RESULTAT: Vi har kommit fram till att företagen inte i så stor utsträckning beaktar samtliga indikationer som RR 17 ställer upp, utan det är främst indikationer i den interna rapporteringen som uppmärksammas. Vidare har företagen i olika stor utsträckning utvecklat egna indikationer som de uppmärksammar. Vid tillämpning av RR 17 sker värdenedgångsprövningen i första hand av olika kassagenererande enheter med hjälp av en DCF-modell. Här har vi kommit fram till att det främst är beräkningen av nyttjandevärdet som är förenad med stor subjektivitet. Genom små justeringar i parametrarnas värden kan storleken på nedskrivningen skilja sig med avsevärda belopp. Denna subjektivitet är orsaken till att företagen anser det vara svårt att beräkna nyttjandevärdet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fransson, Pernilla ; Hallberg, Sandra and Lindberg, Maria
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
RR 17, nedskrivningar, värdenedgångsprövning, subjektiva bedömningar, nyttjandevärde, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350492
date added to LUP
2004-01-23 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:53:22
@misc{1350492,
 abstract   = {SYFTE: Vårt övergripande syfte är att undersöka hur företag tillämpar RR 17. Vi beskriver, analyserar och jämför de värdeminskningsindikationer som företagen beaktar samt de subjektiva bedömningar som företagen gör i samband med en värdenedgångsprövning. METOD: Vår studie präglas främst av det induktiva angreppssättet eftersom den tar sin utgångspunkt i verklighet och praxis, och våra slutsatser grundar sig på empiri. I vår empiri har vi använt oss av den kvalitativa metoden, vilken ger oss en djupare förståelse för de problemkomplex som vi studerar. Vi har undersökt företag inom skogsindustrin, och då framför allt de som tillämpar RR 17, för att se hur tillämpningen av denna rekommenation ser ut. RESULTAT: Vi har kommit fram till att företagen inte i så stor utsträckning beaktar samtliga indikationer som RR 17 ställer upp, utan det är främst indikationer i den interna rapporteringen som uppmärksammas. Vidare har företagen i olika stor utsträckning utvecklat egna indikationer som de uppmärksammar. Vid tillämpning av RR 17 sker värdenedgångsprövningen i första hand av olika kassagenererande enheter med hjälp av en DCF-modell. Här har vi kommit fram till att det främst är beräkningen av nyttjandevärdet som är förenad med stor subjektivitet. Genom små justeringar i parametrarnas värden kan storleken på nedskrivningen skilja sig med avsevärda belopp. Denna subjektivitet är orsaken till att företagen anser det vara svårt att beräkna nyttjandevärdet.},
 author    = {Fransson, Pernilla and Hallberg, Sandra and Lindberg, Maria},
 keyword   = {RR 17,nedskrivningar,värdenedgångsprövning,subjektiva bedömningar,nyttjandevärde,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tillämpning av RR 17: I vilken utsträckning ger RR 17 utrymme för subjektiva bedömningar?},
 year     = {2004},
}