Advanced

Konsten att balansera - om styrning i ett läkemedelsföretag

Hederdal, Madelene; Bogentoft, Lisa and Wallquist, Johan (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att studera och skapa förståelse för styrning av produktutveckling i ett stort läkemedelsföretag. Vi lägger fokus på organisationsstruktur och omvärldsaspekten. Vår ambition är att därefter tillämpa den befintliga teorin för att om möjligt vidareutveckla denna. Vår studie är en kvalitativ fallstudie med explorativ ansats. Vi har använt oss av en abduktiv metod och haft semistrukturerade intervjuer som bas för den empiriska datan. Den teori som vi anser är mest intressant för vår studie är situationsteorin gällande organisationsstrukturer. Vi tittar även på matrisfunktionen som organisationsform, definitionen av kunskapsföretag och teorier kring effektiv portföljhantering, samt en modell för projektstyrning. Vårt... (More)
Syftet med denna uppsats är att studera och skapa förståelse för styrning av produktutveckling i ett stort läkemedelsföretag. Vi lägger fokus på organisationsstruktur och omvärldsaspekten. Vår ambition är att därefter tillämpa den befintliga teorin för att om möjligt vidareutveckla denna. Vår studie är en kvalitativ fallstudie med explorativ ansats. Vi har använt oss av en abduktiv metod och haft semistrukturerade intervjuer som bas för den empiriska datan. Den teori som vi anser är mest intressant för vår studie är situationsteorin gällande organisationsstrukturer. Vi tittar även på matrisfunktionen som organisationsform, definitionen av kunskapsföretag och teorier kring effektiv portföljhantering, samt en modell för projektstyrning. Vårt fallföretag är ett stort globalt läkemedelsföretag. Vi studerar deras inre processer och den miljö som Företaget verkar i och vi fokuserar på Företagets styrmodell. Företaget befinner sig i en komplex och dynamisk miljö, vilket talar för en adhocratisk organisationsform. Dock har vi hittat vissa byråkratiska tendenser inom organisationen och vi har valt att kalla detta för selektiv byråkrati i och med att Företaget har valt att endast byråkratisera vissa specifika delar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hederdal, Madelene; Bogentoft, Lisa and Wallquist, Johan
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Styrning, centralisering, standardisering, transparens, situationsteori, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350502
date added to LUP
2006-06-07
date last changed
2012-04-02 16:09:32
@misc{1350502,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att studera och skapa förståelse för styrning av produktutveckling i ett stort läkemedelsföretag. Vi lägger fokus på organisationsstruktur och omvärldsaspekten. Vår ambition är att därefter tillämpa den befintliga teorin för att om möjligt vidareutveckla denna. Vår studie är en kvalitativ fallstudie med explorativ ansats. Vi har använt oss av en abduktiv metod och haft semistrukturerade intervjuer som bas för den empiriska datan. Den teori som vi anser är mest intressant för vår studie är situationsteorin gällande organisationsstrukturer. Vi tittar även på matrisfunktionen som organisationsform, definitionen av kunskapsföretag och teorier kring effektiv portföljhantering, samt en modell för projektstyrning. Vårt fallföretag är ett stort globalt läkemedelsföretag. Vi studerar deras inre processer och den miljö som Företaget verkar i och vi fokuserar på Företagets styrmodell. Företaget befinner sig i en komplex och dynamisk miljö, vilket talar för en adhocratisk organisationsform. Dock har vi hittat vissa byråkratiska tendenser inom organisationen och vi har valt att kalla detta för selektiv byråkrati i och med att Företaget har valt att endast byråkratisera vissa specifika delar.},
 author    = {Hederdal, Madelene and Bogentoft, Lisa and Wallquist, Johan},
 keyword   = {Styrning,centralisering,standardisering,transparens,situationsteori,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konsten att balansera - om styrning i ett läkemedelsföretag},
 year     = {2006},
}